İşletme Hesabına göre doldurulcak " Performans Bilgilerinde "
Gider hanesinde Amortismanla olan toplam değeri mi yoksa amortisman düştükten sonraki değer yazılacak.
Ör/ Gelir : 5.000
Gider : 2.500
F.Gideri : -----
Amor.Gideri : 500
-------------------- hangisi olacak ???
Gelir : 5.000
Gider : 2.000
F.Gideri : -----
Amor.Gideri : 500