kamu işçi maaş

Konu: BA Formunda Neler Yazılacak?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2008
  Mesajlar
  5

  BA Formunda Neler Yazılacak?

  Değerli meslekdaşlarım Ba formunda tebligde ifade edildigi gibi mal ve hizmet alımlarının tamamı yazılacak limitin üstündekileri detaylı limitin altındakileri toplu şekilde yazılacak burda sadece merak ettigim ve meslekdaşlarımın bilgi ve tecrübesinden istifade etmek istiyorum maaş ve ücretler gibi ödemelerde hizmet alımı icinde olduguna göre ücretler de ba formunda gösterilecekmi



 2. #2
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  10

  Ynt: BA Formunda Neler Yazılacak?

  Değerli Meslektaşım ; Amac Ba-Bs Formlarında Çapraz incelemek,ve alış ve satış faturaları ile alakalı bunların içinde Mustahsil Makbuzu ile alınanlarda dahil edileçek, ücretlerle alakalı bir durum değildir.Aşağıdaki makaleyi Okumanızı tavsiye ederim; İyi Çalışmalar.

  Zübeyir BAKMAZ
  Vergi Denetmeni
  Maliye Postası Dergisi 15 Mart 2008 Tarihli 661 Nolu Sayı
  BA VE BS BİLDİRİM FORMLARININ
  DÜZENLENME ESASLARI
  Ba-Bs formlarının kapsamı, düzenlenmesi ve beyanı konularında köklü değişiklikler yapan 381 seri nolu VUK Genel Tebliği, 06.02.2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  Sözkonusu değişiklikler sonucunda;
  - 2007 takvim yılına ait ?Ba-Bs bildirimleri? 362 nolu Tebliğ hükümlerine göre,
  - 2008 ve müteakip yıllara ait ?Ba-Bs bildirimleri? ise 381 nolu Tebliğ hükümlerine göre,
  bilanço esasında defter tutan mükellefler tarafından düzenlenecek ve beyan edilecektir.
  1. BİLDİRİMLERİN DÖNEMİ, VERİLME ZAMANI ve HADLERİ
  1.1. Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Zamanı
  1.1.1. 2007 Takvim Yılına Ait Bildirim Formları
  Maliye Bakanlığı, 213 sayılı VUK?nun 148, 149 ve mük. 257?inci maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak, bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin;
  * Belirli bir haddi aşan yıllık mal ve hizmet alımlarını, ?Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)? ile,
  * Belirli bir haddi aşan yıllık mal ve hizmet satışlarını ise ?Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)? ile,
  bildirmelerini 362 nolu Tebliğle, yükümlülük haline getirmiştir.
  2007 takvim yılına ilişkin olarak düzenlenen Ba-Bs bildirim formlarının, 2008 yılı Şubat ayı içinde verilmesi gerekmektedir(362 seri nolu VUK Genel Tebliği). Ancak formların verilme süresi, 06.02.2008 tarih ve 32 seri nolu VUK Sirküleri ile 05.06.2008 tarihine kadar uzatılmıştır.
  Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerin de, Ba-Bs bildirim formlarını, tabi oldukları özel hesap dönemi itibarıyla değil takvim yılı itibarıyla düzenleyecekleri, 362 nolu Tebliğde açıkça belirtilmiştir. Buna göre, özel hesap dönemine sahip mükellefler de, 2007 takvim yılına ait bildirimlerini 05.06.2008 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.
  1.1.2. 2008 Takvim Yılına Ait Bildirim Formları
  Ba-Bs bildirim formları; 2008 ve takip eden yıllarda aylık dönemler halinde düzenlenecek ve beyan edilecektir(381 seri nolu VUK Genel Tebliği(1)). Bilanço esasında defter tutan mükellefler, ?bildirim formlarını? aylık dönemler halinde düzenleyecek ve takip eden ayın 5?inci gününden itibaren bir sonraki ayın 5?inci günü akşamına kadar vereceklerdir.
  Örnek: (ZB) Ltd. Şti., 2008 yılı Nisan ayına ait Ba-Bs bildirimlerini, 05.05.2008 tarihinden itibaren 05.06.2008 tarihi akşamına kadar verebilecektir.
  Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler de, Ba-Bs bildirim formlarını tabi oldukları özel hesap dönemi itibariyle değil, aylık dönemler halinde düzenleyeceklerdir(381 seri nolu VUK Genel Tebliği).
  2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen Ba-Bs bildirim formları, 2008 yılı Nisan ayının 5?inci gününden itibaren Haziran ayının 5?inci günü akşamına kadar verilecektir. Söz konusu dönemlere ilişkin Ba-Bs bildirim formları mükelleflerin istemeleri halinde Nisan ayının 5?inci günü beklenilmeden aylık dönemler itibariyle verilebilecektir. Nisan dönemi ve müteakip dönemlere ilişkin bildirim formları ise aylık dönemler halinde düzenlenerek, takip eden ayın 5?inci gününden itibaren bir sonraki ayın 5?inci günü akşamına kadar verilecektir.
  1.2. Bildirimlere İlişkin Hadler
  1.2.1. 2007 Takvim Yılına Ait Hadler
  Bilanço esasında defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri;
  * 2007 takvim yılında bir kişi veya kurumdan yaptıkları (KDV hariç) 30.000 YTL ve üzerindeki mal ve hizmet alımlarını ?Form Ba? ile,
  * 2007 takvim yılında bir kişi veya kurumdan yaptıkları (KDV hariç) 30.000 YTL ve üzerindeki mal ve hizmet satışlarını ise ?Form Bs? ile,
  bildireceklerdir.
  Bilanço esasında defter tutan mükellefler, belirtilen hadlerin altında kalması sebebiyle, 2007 takvim yılında bildirilecek alım-satımları bulunmasa bile bildirim formlarını vermek zorundadırlar. Bu mükellefler, bildirim formlarını, alım-satım bilgileri dışındaki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmak suretiyle vereceklerdir(362 seri nolu VUK Genel Tebliği).
  1.2.2. 2008 Takvim Yılına Ait Hadler
  381 seri nolu VUK Genel Tebliğinde; ?2008 ve müteakip yıllarda Ba-Bs bildirim formlarının aylık olarak düzenleneceği? hüküm altına alınmıştır. Buna göre bilanço esasında defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri;
  * Bir kişi veya kurumdan aylık (KDV hariç) 8.000 YTL ve üzerindeki mal ve hizmet alımlarını ?Form Ba? ile,
  * Bir kişi veya kuruma aylık (KDV hariç) 8.000 YTL ve üzerindeki mal ve hizmet satışlarını ise ?Form Bs? ile
  bildireceklerdir.
  Limitin altında kalan alış ve satış bedelleri toplamı ise formların ?Tablo-III. Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı? bölümüne yazılacaktır. Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle yapılan satışların toplamı KDV hariç tutarlar olarak aynı bölüme dahil edilecektir.
  Bilanço esasında defter tutmalarına karşın, tüm alış ve satışları 8.000 YTL?nin altında kalan mükelleflerin de bildirim formları düzenlemeleri zorunlu hale getirilmiştir. Bu gibi durumlarda, ?Ba-Bs? formlarının sadece ?Tablo-III. Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı? alanı doldurulacaktır(381 seri nolu VUK Genel Tebliği).
  Yeni düzenlemeyle birlikte ?Ba-Bs bildirim formlarının? beyanı, aylık bazda ve tutar kısıtlaması olmaksızın, zorunlu hale getirilmiştir. Tek kısıt, bilanço esasında defter tutulmasıdır.
  2. BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ
  2.1. Elektronik Ortamda Verilecek Bildirimler
  Bilanço esasına göre defter tutan ve beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler(2), Ba-Bs bildirim formlarını da (2007 yılına ait olan formlar da dahil olmak üzere) elektronik ortamda vermek zorundadırlar.
  Bildirim formlarını elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, kesinlikle kağıt ortamında bildirim formu vermeyeceklerdir. Vergi daireleri kağıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirim formlarını hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.
  Bildirimlerin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirim formlarını, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.
  2.2. Kağıt Ortamında Verilecek Bildirimler
  Bilanço esasına göre defter tutmakla birlikte, otomasyona geçmemiş mal müdürlüklerine bağlı olan mükellefler, bildirim formlarını, bağlı bulundukları mal müdürlüklerine kağıt ortamında vermek zorundadırlar.
  Vergi dairesi mükellefi iken otomasyona geçmemiş mal müdürlüğüne nakil olan mükellefler, bildirim formlarını, nakil oldukları mal müdürlüğüne kağıt ortamında vereceklerdir.
  Otomasyona geçmemiş mal müdürlüklerinin bilanço esasında defter tutan mükellefleri;
  * 2007 takvim yılı Ba-Bs bildirimleri için, 362 nolu Tebliğ ekinde yer alan ve ICR sistemlerinde okunabilecek şekilde ayrı renklerde düzenlenmiş olan formları kullanacaklardır. Fotokopi ile çoğaltılmış veya önceki yıllarda bastırılmış formlar kullanılmayacak, kullanılması halinde hiç verilmemiş sayılacaktır.
  * 2008 yılı ve sonrası için, mal müdürlüğünde bulunan formları kullanacaklardır. Bu formlar fotokopi ile çoğaltılarak da kullanılabilecektir.
  3. BİLDİRİMLERDEN BEKLENEN AMAÇ
  Maliye Bakanlığı, verilen ?Ba-Bs bildirim formları? üzerinde risk analizi yapmaktadır. Bu analiz sonucunda, hakkında aşağıdaki riskler tespit edilen mükellefler incelemeye alınmaktadır. Bakanlık, sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleriyle mücadelede daha başarılı ve hızlı sonuçlar elde edebilmek için, bildirim formu uygulamasını hayata geçirmiştir. Bildirim formları sayesinde mükellefler üzerinde çapraz bir kontrol sağlanmaktadır. Vergi İdaresi, denetimlerini daha hızlı ve etkin yapabilmek için 362 ve 381 nolu tebliğleri uygulamaya koymuştur. 381 nolu Tebliğle, bildirimler aylık baza indirilmiş ve elektronik ortamda gönderilmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Böylelikle, sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerine karşı daha hızlı ve erken önlem alınabilecektir.
  Bildirim formları üzerinde yapılan analizler sonucunda;
  * Bs formunu vermediği (veya boş verdiği), ancak, bir veya birden fazla kişi veya kurumun, bu mükelleften belirlenen hadlerin üzerinde mal veya hizmet aldığı,
  * Ba formunu vermediği (veya boş verdiği), ancak, KDV beyannamelerinde yüksek düzeyde ?indirilecek katma değer vergisi? beyan ettiği,
  * Verilen KDV beyannamelerinde çok düşük tutarlarda ödenecek KDV beyan ettiği ve bu KDV tutarlarını çoğunlukla ödemediği,
  * Gelir tablosunda, kendisinden yapıldığı bildirilen mal ve hizmet alışları kadar satış göstermediği,
  * ?Ba bildirim formu?nda mal veya hizmet aldığını bildirdiği kişi veya kurumlardan bir veya daha fazlası hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiili sebebiyle vergi tekniği raporu düzenlendiği,
  * ?Ba bildirim formu?nda mal veya hizmet aldığını bildirdiği kişi veya kurumların sahte belge düzenleme riski taşıdığı,
  Tespit edilen mükellefler hakkında, vergi incelemesi yapılması muhtemel olmaktadır.
  4. ÖZELLİK ARZ EDEN DİĞER HUSUSLAR
  a. İşini bırakan (terk eden) mükellefler;
  - 2007 takvim yılına ait bildirim formlarını 05.06.2008 tarihine kadar,
  - 2008 ve müteakip yıllara ait aylık bildirim formlarını işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar,
  En son bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar.
  b. Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirimlerini, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiye sonunda ise bildirimler, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından verilecektir.
  c. Bilanço esasına göre defter tutmakta iken, işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri yıldan itibaren bildirimde bulunmayacaklardır. Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri yılın ilk ayından itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.
  d. Birden fazla şubesi bulunan mükellefler bildirim formlarını şube bazında değil, şube bilgilerini birleştirmek suretiyle merkezden tek bir form halinde vereceklerdir.
  e. Bir kişi veya kurumdan yapılan alışlar ?Form Ba?da tek satır olarak, bir kişi veya kuruma yapılan satışlar da ?Form Bs?de tek satır olarak gösterilecektir. Buna göre;
  - Aynı mükellefin birden fazla şubesinden yapılan alışlar, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, ?Form Ba? da tek satır olarak gösterilecektir.
  - Aynı mükellefin birden fazla şubesine yapılan satışlar da, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, ?Form Bs? de tek satır olarak gösterilecektir.
  f. Bir kişi veya kurumdan yapılmış olan ve belirlenen haddi aşan alımlar, bilindiği üzere ?Ba bildirim formu? ile bildirilecektir. Ancak söz konusu alımların bir kısmı daha sonra iade edilmişse, bu iadeler -belirlenen haddin üzerinde olması halinde- ?Bs bildirim formu?nda satış olarak gösterilecektir.
  Aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılmış olan ve belirlenen haddi aşan satışlar, ?Bs bildirim formu? ile bildirecektir. Ancak sözkonusu satışların bir kısmı daha sonra iade alınmışsa, bu iadeler -belirlenen haddin üzerinde olması halinde- ?Ba bildirim formu?nda alım olarak gösterilecektir.
  g. Herhangi bir mal ve hizmet alımına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya yansıtılan kur farkı gelirleri/giderleri de bildirimlere dahil edilecektir.
  h. Bildirim formları özel tüketim vergisi dahil olarak doldurulacaktır. Diğer bir ifade ile, bildirim formlarını düzenlerken özel tüketim vergisi ayrıştırılmayacak, alım ve satımlar özel tüketim vergisi dahil tutarlarıyla gösterilecektir.
  ı. Mükellefler, müstahsil makbuzu düzenleyerek yapmış oldukları alımlarını ?Form Ba? ile bildirmek zorundadırlar. Müstahsil makbuzu ile yapılan alımlar, gelir vergisi tevkifatı yapılmadan önceki brüt tutarları ile bildirilecektir.
  i. Bankalar, katılım bankaları, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları ile sigorta şirketleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Maliye Bakanlığına bildirmektedirler. Dolayısıyla, bu kurumların hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont bilgilerini ?Form Bs? ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.
  Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça ?Form Ba? ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.
  Ancak, bu kurumlar, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde ?Form Ba? ile bildirmek zorundadırlar.
  j. Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemelerinin -fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanması halinde- ?Ba bildirim formu?na dahil edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, sigorta şirketlerinin poliçe bilgilerini ?Form Bs? ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.
  k. Noterlerin, kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini ?Bs formu? ile bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, noterlerde yaptırılan işlemlerin de ?Ba formu? ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.
  Noterler, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde ?Form Ba? ile bildirmek zorundadırlar.
  l. Döviz alım-satım işi ile uğraşanlar, belirli miktarın üzerindeki döviz alım-satım bilgilerini Maliye Bakanlığına bildirmektedirler. Dolayısıyla, bu kurumların döviz alım-satımlarını ayrıca Ba-Bs formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.
  Ancak, bu işletmeler, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.
  Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alım-satımlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.
  m. Kurumlar vergisinden muaf olanlar, 2007 yılı ve takip eden yıllarda ?Ba-Bs? bildiriminde bulunmayacaklardır.
  n. Elektrik, su, doğalgaz gibi bir hizmet tesliminin, bildirim uygulaması bakımından, diğer mal ve hizmet teslimlerinden farkı bulunmamaktadır. Belirlenen hadlerin aşılması halinde, duruma göre ?Ba-Bs? formları ile bildirilecektir.
  o. Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirim formları bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından verilir. Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan devirlerde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim formları, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından verilecektir.
  ö. Bildirimler, Yeni Türk Lirası (YTL) olarak doldurulacak ve 1 YTL?nin altında kalan tutarlar dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile, kuruş bilgileri ihmal edilecek ve bildirimlerde gösterilmeyecektir.
  p. Bildirim formlarına, belirlenen haddi aşan ithalat ve ihracat işlemleri de yazılacaktır.
  5. CEZAİ MÜEYYİDELER
  Bildirim formlarını elektronik ortamda veya kağıt ortamında belirlenen süre içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, VUK?nun mük. 355/1?inci maddesi uyarınca 1.490.-YTL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
  6. DÜZELTME İŞLEMLERİ
  Mükellefler, bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında verdikten sonra hata yaptıklarını belirlemeleri halinde, düzeltme yapabilirler. Ancak, düzeltme bildirimini, yasal süresinden sonra verenler hakkında, VUK?nun mük. 355/1?inci maddesi uyarınca 1.490.-YTL özel usulsüzlük cezası kesileceği tabiidir.
  Düzeltme işleminde ilk bildirim formu tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple, yeni formun daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alım-satım bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.
  Bildirimlerden bir tanesinin hatalı olması halinde, sadece hata yapılan formun (Ba veya Bs) düzeltilmesi yeterlidir.
  SONUÇ
  Maliye Bakanlığı, Ba-Bs bildirim formlarının temellerini, 1996 yılında yayımlamış olduğu 249 seri nolu VUK Genel Tebliğiyle atmıştır. Bu düzenlemeyi takiben, konuyla ilgili muhtelif genel tebliğler yayımlanmıştır. 362 nolu Tebliğle, eski uygulamaların tamamı yürürlükten kaldırılmıştır. Vergi İdaresi, en son yayımlamış olduğu 381 seri nolu VUK Genel Tebliğiyle, ?Ba-Bs bildirimi? uygulamasında köklü değişiklikler yapmıştır. Bildirim formları, halen 362 ve 381 seri nolu Tebliğler ışığında düzenlenmekte ve beyan edilmektedir.
  Bakanlık, mükelleflerce verilen ?Ba-Bs bildirim formları?nı risk analizine tabi tutmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, bildirimlerinde risk tespit edilen mükellefler incelemeye alınmaktadır. Böylelikle, yüksek meblağlı alım-satımlarını bildirmeleri zorunluluk haline getirilen mükellefler üzerinde, çapraz bir denetim sağlanmaktadır.
  Vergi İdaresi; ?Ba-Bs bildirim formları?nın beyanlarını aylık dönemlere indirerek ve elektronik ortamda gönderilmesini zorunlu hale getirerek, bildirim formları üzerindeki risk analizlerini daha etkin ve hızlı gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle, sahte belge düzenleme ve kullanma fiilleriyle daha hızlı ve etkili mücadele edilebilecektir.
  KAYNAKÇA
  ? 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
  ? 249 seri nolu VUK Genel Tebliği
  ? 350 seri nolu VUK Genel Tebliği
  ? 362 seri nolu VUK Genel Tebliği
  ? 378 seri nolu VUK Genel Tebliği
  ? 381 seri nolu VUK genel Tebliği
  ? www.gib.gov.tr
  ? www.maliye.gov.tr

  (1) 06.02.2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.
  (2) Ticari, zirai, mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri, hiçbir hadle sınırlı olmaksızın, ?yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannamelerini? elektronik ortamda vermek zorundadır.


 3. #3
  onurcan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  onurcan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2008
  Mesajlar
  2.160

  Ynt: BA Formunda Neler Yazılacak?

  Allah herkese kolaylık versin.Harikulade çalışma hayatımıza sözde kayıt dışının önüne geçmek için gelen bu uygulama için Bakanımız Kemal Unakıtan'a ne kadar teşekkür etsek azdır.
  smmm

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  281

  Ynt: BA Formunda Neler Yazılacak?

  Vergi mükellefi olmayan nihai tüketciden alınan TAŞIT matrahı BA formunda TABLO II ye mi TABLO III e mi, yoksa hiç mi yazılmayacak ?

  Kendisinden taşıt alınan şahısın sadece T.C. kimlik numarası olup kendisine KDV ödenmemiştir.

  Forumdaşlar bu konuda ne düşünüyorlar acaba...

  İyi çalışamlar...
  Bu günümüzü çalan iki hırsız var; geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız ve geleceğe ilişkin kaygılarımız...

 5. #5
  Dilek Dursun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Dilek Dursun Guest

  Ynt: BA Formunda Neler Yazılacak?

  f. Bir kişi veya kurumdan yapılmış olan ve belirlenen haddi aşan alımlar, bilindiği üzere ?Ba bildirim formu? ile bildirilecektir. Ancak söz konusu alımların bir kısmı daha sonra iade edilmişse, bu iadeler -belirlenen haddin üzerinde olması halinde- ?Bs bildirim formu?nda satış olarak gösterilecektir.
  Aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılmış olan ve belirlenen haddi aşan satışlar, ?Bs bildirim formu? ile bildirecektir. Ancak sözkonusu satışların bir kısmı daha sonra iade alınmışsa, bu iadeler -belirlenen haddin üzerinde olması halinde- ?Ba bildirim formu?nda alım olarak gösterilecektir
  burada terettüt ettiğim şey bu iadeler limiti aşmazsa tablo - III e mi doldurulacak sanki limit aşılmazsa doldurulmayacak gibi geldi bana..Limiti aşmayan iadeler tablo-III'e yazılırsa bu sefer kdv beyannamesinde gösterdiğimiz matrahlar (191 dökümü) tutmayacak..bunun ayrımı izahını nasıl yapacağız..

  tebliğde açık açık yaz şunları böyle böyle diye illa bir karışıklık bir muallak durum yaratıyor maliye millet ne yapacağını şaşırsın bir ceza yedirelim..bir gelir kaynağı daha yaratıyor maliye..yaz şunları doğru düzgün açıkla...hep böyle ikircikli durum...

  Alıntı huseyinsisman Nickli Üyeden Alıntı
  Vergi mükellefi olmayan nihai tüketciden alınan TAŞIT matrahı BA formunda TABLO II ye mi TABLO III e mi, yoksa hiç mi yazılmayacak ?

  Kendisinden taşıt alınan şahısın sadece T.C. kimlik numarası olup kendisine KDV ödenmemiştir.

  Forumdaşlar bu konuda ne düşünüyorlar acaba...

  İyi çalışamlar...
  aynı durum bendede mevcut nereye yazılacak ne yazılacak belli değil..kara kara düşünüyorum.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  182

  Ynt: BA Formunda Neler Yazılacak?

  Banka faizleri, komisyonları, çek tahsil, haberleşme masrafları, noter masrafları gibi giderler BA da beyan edilecekmi.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  800

  Ynt: BA Formunda Neler Yazılacak?

  noter makbuzları ve banka giderleri yazılmayacaktır
  FATİH PESEN<br />&nbsp; SMMM<br />&nbsp; İST

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Gider Yazılacak Demirbaş Hk.
  Konu Sahibi calculator Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 25.Temmuz.2014, 16:09
 2. Bs Formuna Yazılacak Belge Adedi Hk.
  Konu Sahibi onur35 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Şubat.2009, 19:06
 3. İAB ne Yazılacak Net Ücret Hk.
  Konu Sahibi onur35 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 06.Ocak.2009, 14:44
 4. Kurumlar Beyanında Yazılacak Ortaklar.
  Konu Sahibi Tahsin Kurt Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 07.Nisan.2008, 09:05
 5. Kamu Kurumları B Formuna Yazılacak mı?
  Konu Sahibi beyhanserin Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 29.Eylül.2006, 15:01

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36