GERÇEK DIŞI BORDROYA 3 YILA KADAR HAPİS

İşverenlerin, işçilere yaptıkları ücret ödemesini, bordroda gerçek tutarın altında göstermeleri "muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi" olarak kabul edilecek. Bu durumda;

1- Gerçek ücret ile bildirilen ücret arasındaki farkın; gelir vergisi, damga vergisi ve sigorta primi işverenden, cezası ile birlikte istenecek.

2- İşveren hakkında, "1 yıldan 3 yıla kadar hapis" cezası uygulanacak (Bkz. VUK Md. 359).

ÜCRETLER BANKAYA

Yeni yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, işçilere yapılan tüm ödemelerin, banka hesaplarına yatırılması zorunluluğu getirmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı?ndan sorumlu Devlet Bakanlığı müştereken yetkili olacak.

Bu düzenleme ile işverenlerin düşük ücret bildirimi ve kayıtdışı istihdamın önlenmesi amaçlanıyor. Ancak yasa dışında önlem alınmazsa sözgelimi etkin bir denetim yapılmazsa, kayıtdışı ödemelerin yine nakit olarak yapılmasının, kısa dönemde önlenmesi çok zor olacak.

Kaynak: Hürriyet
Şükrü Kızılot
22.04.2008