kamu işçi maaş

Konu: Fatura Kesildikten Sonra Ne Kadar Süre Bekler ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  507

  Fatura Kesildikten Sonra Ne Kadar Süre Bekler ?

  İhracat için nisan ayında kesilen fatura 35 gündür bekletiliyor, ne mallar ne de fatura ithalatçı firmaya gönderilmedi. Bu fatura haliyle nisan ayı hasılatına dahil edilmedi. Şimdi mallar 1 hafta içinde gönderilecek. Yani fatura 40 gün kadar beklemiş olacak. Aynı fatura ile gönderilebilir mi, yoksa yeni bir fatura mı kesmeli ?


 2. #2
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Ynt: Fatura Kesildikten Sonra Ne Kadar Süre Bekler ?

  Nisan KDV sini vermediğinize göre bence iptal edin. Aslı da sizde nasılsa . Yeni fatura kesin de gümrükte sorun çıkmasın.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 3. #3
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: fatura kesildikten sonra ne kadar süre bekler ?

  Ft kesildiği tarihte kayıtlara girmeli. O ft iptal edip yeni ft kesmelisiniz.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2008
  Mesajlar
  546

  Ynt: Fatura Kesildikten Sonra Ne Kadar Süre Bekler ?

  İhracat işlemlerinde kayıt tarihi fatura değildir, malın yurtdışına çıktığı intaç tarihidir.Gümrük çıkış beyannamesinin arkasına düşülen şerh tarihidir.Faturanızın gecikmiş olması önemli değil.

 5. #5
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.818

  Ynt: Fatura Kesildikten Sonra Ne Kadar Süre Bekler ?

  Faturayı gelecek aylara ait gelirler hesabına kaydediniz. Fiili ihracatı gerçekleştiği dönemde hem gelir hesabına alırsınız, hem de kdv beyannamesine dahil edersiniz.

 6. #6
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.818

  Ynt: Fatura Kesildikten Sonra Ne Kadar Süre Bekler ?  İHRACAT İSTİSNASININ BEYAN EDİLECEĞİ DÖNEM  10 Eylül 2007
  Özgür BİYAN

  Mali Hukuk Bilim Uzmanı

  Alomaliye.com Yayın Kurulu Başkan Yrd.

  ozgurbiyan@hotmail.com

  İHRACAT İSTİSNASININ BEYAN EDİLECEĞİ DÖNEM  I- GİRİŞ  İhracat işlemlerinin çeşitliliği, kambiyo, gümrük, vergi kanunları gibi pek çok hukuki düzenlemeden etkilenen ihracat işlemleri uygulamada türlü şekillerde cereyan edebilmektedir. Globalleşen ekonomi ve uluslararası ticari rekabetin artması ve değişik boyutlara ulaşması sonucu ülkemizde de kambiyo ve dış ticaret mevzuatı sık sık değişikliğe maruz kalmaktadır. Bu değişiklikler ve düzenlemeler arasındaki farklılıklar sonucunda uygulamada sıkıntılar yaşanabilmekte farklı yorumlarla karşılaşılabilmektedir. İşte bu farklı yorumlara neden olan durumlardan biri de ihracat istisnasının vergi kanunları açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğidir.  İhracat işlemlerinin vergilendirilmesi vergi hukuku açısından bir takım özelliklere sahiptir. İhracat gelirleri gelir vergisi ve kurumlar vergisi kapsamında vergilendirilirken, malların tüketildikleri ülkede vergilendirilmesini öngören varış (destinasyon) ilkesini benimseyen KDV Kanunu?na göre, her türlü mal ve hizmet ihracatı vergiden istisna tutulmuştur. İhracat işlemleri GVK?nın 37. maddesinde düzenlenen ticari faaliyetler kapsamına girmektedir. Ticari kazançların vergilendirilmesinde ?tahakkuk esası? geçerli bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile ticari kazançta gelirin elde edilmiş sayılabilmesi için alacak hakkının doğması gerekmektedir.  Olaya bu açıdan bakıldığında, ihracat gelirlerinin, alacak hakkının doğduğu yılın geliri olarak kabul edilmesi ve beyan edilerek vergilendirilmesi uygun olacaktır. Aynı yıl içinde gerçekleştirilen ihracatlarda herhangi bir sorun olmamakla birlikte, gümrük beyannamesi bir önceki yılda açılan ancak, fiili ihracatı bir sonraki yılda gerçekleştirilen ihracatlarda, ihracat gelirlerinin gümrük beyannamesinin açıldığı yılın mı yoksa fiili ihracatın yapıldığı yılın mı geliri sayılacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.  Bu çalışmada bu ve buna benzer tereddütlü durumlar karşısında vergi kanunları açısından ihracat işlemlerinin beyan dönemlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği ortaya konularak uygulamacılara katkıda bulunulmaya çalışılacaktır.  II- KAVRAMSAL AÇIKLAMALAR  A- FİİLİ İHRACAT KAVRAMI  Fiili ihracat kavramının İhracat Yönetmeliği ve Kambiyo Mevzuatında tanımlandığı, katma değer vergisi düzenlemelerinde ise ?ifade? edildiği farkedilmektedir.  06.01.1996 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanan İhracat Yönetmeliği?nin 4. maddesinin (f) bendinde fiili ihracat; ?ihraç konusu malın Gümrük Mevzuatı hükümleri çerçevesinde muayenesinin yapılıp taşıta yüklenmesini, bir yerden veya muhtelif yerlerden bir defada veya kısım kısım gelmekte olan dökme ve diğer eşyada yüklemenin tamamlanmasını veyahut Gümrük Mevzuatınca fiili ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışlar? olarak tanımlanmaktadır. (1) Diğer bir ifadeyle İhracat Yönetmeliği?ne göre fiili ihracat tarihi, yüklemenin bittiği tarihtir. (2)  Kambiyo Mevzuatında ?fiili ihraç tarihi? gümrük beyannamesinin ?A? hanesinde kayıtlı tescil tarihidir. İhracat Yönetmeliği?ne göre ?fiili ihracat tarihi? yüklemenin bittiği tarih iken, Kambiyo Mevzuatına göre ise beyannamenin tescil edildiği tarih fiili ihraç tarihidir. Diğer bir deyişle; Kambiyo Mevzuatı?na göre fiili ihraç tarihi beyannamenin açıldığı tarihtir.  Katma Değer Vergisi Kanunu?nun (KDVK) 12/1-b maddesine göre, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattını geçerek bir dış ülkeye vasıl olması (ulaşması) gerekmektedir. KDVK?nun 19 No.lu Tebliği?nin (3) E/2 bölümünde katma değer vergisi uygulamasında ihracat işleminin gerçekleştiği tarih, malın gümrük hattından geçtiği sırada çıkış gümrüğünce belirlenen gümrük çıkış beyannamesinin ilgili bölümünde ?gümrük hattını çıkış tarihi? olacağı hükmü yer almaktadır. Gümrük hattını çıkış tarihi gümrük beyannamelerinin arka yüzünde belirtilen tarihtir. Bu hükümler göz önüne alındığında KDV Kanunu, ihracatçı açısından özellikle mal ihracatı nedeniyle oluşan hakların başlangıcı olarak tescil veya fiili ihraç tarihini değil, ?gümrük hattını çıkış tarihi?ni esas almaktadır. (4)  KDVK 12/1-b maddesinde geçen ?bir dış ülkeye vasıl olma? ifadesinden, malın gümrük bölgesinden çıkışı anlaşılmalıdır. Gümrük bölgesinden çıkan bir mal başka bir ülkeye ulaşmış sayılacaktır. Ayrıca, fatura ve belgelerin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi zorunludur. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi halinde de ihracat istisnasından yararlanabilmek için malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkması şarttır. Bu durumda yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki ilgililere yapılan teslimler vergiye tabi olacak, bunların yaptığı ihracat ise istisna kapsamına girecektir. (5)  İhracat yönetmeliğinde yapılan fiili ihracat tanımı, KDV Kanununda yer alan ihracat istisnası uygulaması açısından geçersizdir. Çünkü bu tarihte henüz mallar yurt dışı edilmemiş, bir dış ülkeye vasıl olmamıştır. (6) Aynı durum aşağıda açıklanacağı üzere intaç tarihi için de geçerlidir.  Ayrıca, Türkiye gümrük hattı dışındaki satış mağazalarında yapılan satış işlemleri de ihraç niteliğinde sayılmaktadır. Bu mağazalara satılmak üzere gönderilen mallar için gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmemektedir. Bu durumda gümrük idaresince tasdikli ?Eşya Yollama Kağıdı? (gümrük çıkış beyannamesi yerine geçmek üzere) düzenlenmektedir. Bu belge ile gümrük hattından geçirilen mallar da ihracat istisnasından yararlanmaktadır. Fiili ihracat tarihinin de bu belgede yazılı tarih olacağı tabiidir. (7)  B- ?İNTAÇ TARİHİ? KAVRAMI  İhracatta, ihraç tarihi olarak fiili ihraç tarihinin esas alınması gerekmektedir. Uygulamada gerek mükellefler gerekse ilgili diğer kişilerce malın fiilen ihraç edildiği tarih olarak intaç tarihi esas alınmakta ve bu şekilde beyanname verilerek KDV istisnası uygulanmakta ve iade talep edilmektedir. (8)  İntaç tarihi, malların sevkine ilişkin işlemlerin bitirildiği tarihi göstermekte olup, bu tarihte mallar henüz gümrük bölgesini geçerek bir dış ülkeye ulaşmamış bulunmaktadır. (9) Sonuçlandırmak, neticeye ulaşmak anlamında olan intaç kavramı, ihracat açısından ihracat işleminin sonuçlandırılmasını, dosya bazında kapatılmasını ifade eder. Gümrük Mevzuatı?nda intaç kavramının herhangi bir tanımı yapılmış değildir. Ancak, gerek ihracatta gerek ithalatta intaç tarihi, ithal veya ihraç eşyasının gümrük işlemlerinin gümrük mevzuatı çerçevesinde tamamlanarak, giriş veya çıkış beyannamesinin kapatıldığı tarihi ifade eder. Diğer bir ifade ile intaç tarihi, gümrük işlemlerinin gümrük idaresi açısından tamamen bitirilmiş olduğu tarihtir. (10) İhracat istisnasının uygulanacağı dönemi tespit için mutlaka malların fiilen gümrük bölgesinden çıktığı tarihin esas alınması gerekmektedir. (11)  Malın Türkiye?yi ne zaman terk ettiği, gümrük beyannamesinin arka yüzüne, malın hangi sınır kapısından veya limandan yurt dışına çıkarıldığını belirten kaşe üzerine tarih konulmak suretiyle belirtilmektedir. Bu tarihin yazılması bazen ihmal edilmekte ve bu ihmal, ihracatçıları güç duruma düşürmektedir. (İntaç tarihi, malın yükleme ve sevk işlemlerinin tamamlandığı tarihtir. Yani mal intaç tarihinden sonraki veya önceki bir tarihte Türkiye?den çıkmış olabilir. Bu nedenle uygulamada, intaç tarihine yurt dışına çıkış tarihi olarak itibar edilmemektedir). (12)  Karayoluyla yapılan ihracatta nakil aracının sınır gümrüğünden yurt dışı edilmesini müteakip bu durum en kısa süre içerisinde sınır gümrüğü tarafından eşyanın gümrükleme işleminin yapıldığı iç gümrük idaresine bildirilir ve bu bildirim sonucuna istinaden bu gümrük idaresince de ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi kapatılır yani intaç olunur. Diğer bir deyişle intaç kavramı, intaç ve ithal konusu eşyaya ait gümrük işlemlerinin son aşamasıdır. Gümrük idaresince bu konuda yapılan son gümrük işlemidir. Karayoluyla yapılan ihracatta eşyanın fiili ihraç tarihi ile intaç tarihi arasında genelde bir zaman farkı vardır. Çünkü, kara yoluyla yapılan ihracatta ihraç gümrüğü farklı idarelerdir. (13)  III- İHRACAT İSTİSNASININ BEYAN EDİLECEĞİ DÖNEM  A- GVK VE KVK AÇISINDAN  1- İhracat Gelirinin Malların Fiilen İhraç Edildiği Yılın Geliri Olarak Kabulü  Gelir Vergisi Kanunu?nun (GVK) 1. maddesinde, gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olduğu belirtilmiş, gelir ?bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır? şeklinde tanımlanmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 1. maddesinin son hükmünde ise, kurum kazançlarının Gelir Vergisi mevzuuna giren gelir unsurlarından oluşacağı ifade edilmiştir.  GVK?nın 37. ve KVK?nın 6. maddelerinden anlaşılacağı üzere, ticari kazançlarda elde etme tahakkuk esasına bağlanmıştır. Tahakkuk esasında, geliri doğuran işlemin eksiksiz olarak tekemmül etmiş olması, gelirin elde edilmiş sayılması için yeterlidir. Diğer bir ifade ile tahakkuk esasında vergilendirme yapılabilmesi için, alacak hakkının doğmuş olması gerekir.  Vergiyi doğuran olay ise VUK?un 19. maddesinde ?vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar? şeklinde tanımlanmıştır.  Ticari bir faaliyet olan ihracat işlemlerinde GVK ve KVK yönünden vergiyi doğuran olay, satışa konu olan malın fiilen ihraç edildiği tarihte gerçekleştirilmekte, satış akdi bu tarihte tamamlanmış olmaktadır. Satıcı da bu tarih itibariyle satılan malın karşılığı olan bedeli (semeni) talep etme hakkını kazanmakta, gelir (kazanç) bu tarih itibariyle tahakkuk etmektedir. Dolayısıyla ihracat işlemlerine ait bedellerin malların fiilen ihraç edildiği yılın (hesap dönemi) geliri (kazancı) olarak kabul edilmesi gerekmektedir. (14)  2- Gümrük Beyannamesi Önceki Yıl Açılan Malların Sonraki Yılda İhraç Edilmesi  GVK ve KVK yönünden vergiyi doğuran olay daha önce de ifade edildiği üzere, malların fiilen ihraç edildiği tarihte meydana gelmekte, satış akdi bu tarih itibariyle tamamlanmakta ve alacak hakkı bu tarihte doğmaktadır. Dolayısıyla, gümrük beyannamesi önceki yılda açılsa dahi, ihracata konu malların bir sonraki yılda ihraç edilmesi halinde, ihracat bedellerinin, malların fiilen ihraç edildiği yılın (hesap dönemi) geliri (kazancı) olarak kabul edilmesi ve beyan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ihracat faturası VUK?un 231/5. maddesine göre, fiili ihraç tarihinden itibaren 7 gün içinde düzenlenecektir.  Örneğin, gümrük beyannamesi 2007 Aralık ayında açılan malların 2008 Şubat ayında ihraç edilmesi halinde, bu mallara ait satış bedelleri 2008 yılının (hesap döneminin) geliri (kazancı) olarak dikkate alınacak ve bu kapsamda beyan edilerek vergilendirilecektir. (15) Nitekim vergi idaresi tarafından verilen özelgeler de aynı doğrultudadır. (16)  3- İhracat Faturası Önceki Yılda Düzenlenen Malların Sonraki Yılda İhraç Edilmesi  İhracat bedelinin peşin tahsil edilmesi, gümrük işlemlerinin tamamlanması vb. durumlar nedeniyle, ihracat faturasının malın gümrük bölgesinden çıktığı tarihten daha önceki bir tarihte düzenlenmesi çoğunlukla zorunlu olabilmektedir. Bu nedenle ihracat faturası ile malın gümrükten çıktığı tarihin aynı olması çoğu kez mümkün değildir. (17) Kaldı ki ihracatta faturanın fiili ihraç tarihinden sonraki dönemde düzenlenmesi fiilen de mümkün değildir. Aksine daha önce düzenlenmesi durumu vardır. (18) Gerçektende ihracat faturası akreditif ve gümrük beyannamesinin açılması ve sair nedenlerle mallar fiilen ihraç edilmeden önce düzenlenebilmektedir. (19)  Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi açısından 12 aydan oluşan vergilendirme döneminin son ayında faturası düzenlenip, fiili ihracatı bir sonraki 12 aylık dönemin ilk ayında gerçekleştirilen ihracatlarda, gelirin elde edilmesi bakımından fiili ihraç tarihinin esas alınması gerekmektedir. Gümrük hattından geçmeden önce, gelir elde edici muamele tekemmül etmiş sayılamaz. Tahakkuk esasında da gelire alınması yoluna gidilemez. Bu hallerde, yıl sonu değerlemelerinde, gümrükleme aşamasında bulunan malların ayrı bir hesapta gösterilmesi gerekmektedir. (20)  İlke olarak satış faturasının, ait olduğu dönemle ilgili KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir. Ancak, ihracat istisnasının gerçekleştirildiği dönemde uygulanacağı hususu göz önüne alındığında, ihracat faturası önceki bir tarihte düzenlense dahi, ihracat istisnasına ait bedellerin, faturanın düzenlendiği dönemin değil, malın fiilen yurt dışı edildiği veya serbest bölgeye geçirildiği dönemin KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bu husus, satış faturalarının düzenlendikleri vergilendirme dönemine ilişkin KDV beyannamesine dâhil edilme ilkesinin de bir istisnası niteliğinde bulunmaktadır. Dolayısıyla vergiyi doğuran olayın, malların fiilen ihraç edildiği tarihte meydana geldiği ve alacak hakkının bu tarihte doğduğu ilkesi göz önünde tutularak, ihracat faturası bir önceki yılda düzenlense dahi, ihracat bedellerinin, malların fiilen ihraç edildiği yılda elde edildiği kabul edilmeli ve bu yılın geliri olarak vergilendirilmelidir. (21)Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 14
  Son Mesaj : 17.Nisan.2014, 18:46
 2. Cevap: 7
  Son Mesaj : 01.Mart.2011, 18:34
 3. Askere Gitmeden Ne Kadar Süre Önce İşten Çıkabilırim?
  Konu Sahibi mrtr26 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 18.Mart.2010, 10:15
 4. Çalışmayı Bıraktıktan Sonra Sağlıktan Ne Kadar Süre Yararlanılabilir?
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 06.Ağustos.2009, 18:35
 5. Prim Borcu Olan Bağ-Kur'luya Ağustosa Kadar Süre
  Konu Sahibi ferhat Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Ocak.2009, 21:30

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36