Gider Pusulası; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin VERGİDEN MUAF ESNAF’a yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için bir gider pusulası tanzim ederek işi yapana veya emtiayı satana imza ettirmek mecburiyetinde oldukları belgelerdir (VUK 234).

BU DURUMDA ZATEN ESAS İŞYERİ İTİBARİYLE ÜCRETLİ STATÜSÜNDE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLAN KİŞİYE NASIL GİDER PUSULASI DÜZENLEYEBİLİRİZ?