inşaat firması belediye ye iş yapmaktadır fakat inşaatlar yıllara sari değildir.gecici vergi dönemlerinde hakedişler karşılığında kesmiş olduğu faturaları 600 lü hesaplardamı yoksa gecici kabul yapılıncaya kadar alınan avanslardamı değerlendirmelidir?