İşyeri Açarak Vergi Kayıtlı Olanlar Zorunlu

Bağ-Kur?lu SayılırBen bir şirkette sigortalı olarak çalışmaktayım. Boş zamanlarımı değerlendirmek için basit usulde tamir dükkânı açtım ve beş aydır sürdürüyorum. Fakat yazılarınızı takip ettiğim kadarıyla Bağ-Kur?a kaydolmam gerekiyormuş. Sigortalı işimi bırakamam. Bu durum ileride benim emekliliğimle ilgili sorun oluşturur mu? Bağ-Kur?a daha kayıt olmadım, yoksa dükkânımı kapatayım mı? M.I.

Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar Bağ-Kur sigortalısı sayılırlar.

Görüleceği üzere basit usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuz için Bağ-Kur sigortalısı sayılmanız sosyal güvenlik kapsamı dışında olup olmadığınıza göre değerlendirilmeli. Kısacası çalışan SSK sigortalısı olarak devam eden sigortalılığınızda bir kesinti oluncaya kadar basit usul gelir vergisi mükellefi olarak zorunlu Bağ-Kur kapsamına girmeyeceksiniz. Ancak bir günlük bir kesinti vukuunda dahi zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılacak ve tekrar SSK sigortalısı olarak çalışmaya başlasanız dahi artık SSK?lılığınız değil Bağ-Kur?luluğunuz esas olacak.

Bu nedenle beş aylık mükellefliğiniz süresinde SSK sigortalılığınızda kesinti meydana gelmemişse, yani işe çıkıp girmemişseniz tereddüt etmenize mahal yok. Bu dönemle ilgili herhangi bir Bağ-Kur prim borcu tahakkuk etmez, dolayısıyla da emekliliğinize mani bir durum oluşmaz.

Şevket TEZEL