kamu işçi maaş

Konu: Yatırım İndirimi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  127

  Yatırım İndirimi

  Merhabalar,

  Aşağıdaki durumda yapacağınız uygulama hakkında görüşünüzü paylaşırsanız sevinirim.

  Hizmet üretimi yapan (muhasebe - mali müşavirlik şirketi) bir şirketin kendi arsası üzerine 4 katlı bina inşa ettiğini kabul edelim. Şirket 2 katını hizmet üretimi için kullanmaktadır. Kendi görüşüm, hizmet ürettiği için 2 katın maliyeti kadar yatırım indirimi hesaplayabilecektir. Diğer iki katı da başka bir şirkete kiraya vermiştir. Bu durumda kiraya verilen katlar için yatırım indirimi hesaplayabilecek midir?

  Teşekkürler.

  Yİ GÜNLER

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  653

  Yatırım İndirimi

  Binalara İlişkin Harcamalarda Yatırım İndirimi İstisnası Uygulaması

  Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca, bina harcamalarının yatırım indirimi istisnasına konu edilebilmesi için mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılmak üzere inşa edilmiş olması şartı aranmaktadır.
  Mal ve hizmet üretim yeri konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

  Mal Üretim Yeri

  Mal üretim yeri, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunundan hareketle bir maddenin vasıf, şekil, hassa ve terkibini, makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal edilen yerler ile maddelerin çıkarılıp işlendiği yerler olarak tanımlanabilir.

  Mal üretim yeri olarak kullanılmak üzere inşa edilen binalara yönelik harcamalar yatırım indirimi istisnasına konu edilebilecektir.
  Ayrıca, üretim faaliyetine katkıda bulunan unsurlar arasında sayılan idari bölümler, depo, yemekhane, laboratuar ve benzerleri, inşa edilen fabrika binası ve müştemilatında yer alması halinde, mal üretim yeri olarak değerlendirilecektir.

  Hizmet Üretim Yeri

  Hizmet, mal üretimi faaliyeti dışında kalan işlemler olarak tanımlanabilir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebilir. Bu işlemlerin gerçekleştirildiği yerler hizmet üretim yerleridir.

  Hizmet üretimini gerçekleştirmek üzere inşa edilen ve hizmet üretimi için gerekli olan binalar yatırım indirimi istisnasına konu edilebilecektir.

  Örneğin eğitim, sağlık, kültür, spor, turizm, haberleşme, reklamcılık, fuarcılık, mal alım-satımı, depolama v.b. faaliyetlerin yapıldığı yerler yatırım indirimi uygulaması açısından hizmet üretim yerleridir.

  Yatırım İndirimi İstisnası Kapsamı Dışındaki Binalar

  Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında;

  · Mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılsalar dahi satın alma suretiyle iktisap edilen binalar için yapılan harcamalar,

  · Mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılmayan binaların inşası için yapılan harcamalar,

  · Mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılmakta olan veya başka amaçla inşa edilmiş olmasına karşılık mal veya hizmet üretim yerine dönüştürülen binalar için yapılan tadilat, tamirat harcamaları,

  · Özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamalardan Sirkülerin 2. bölümündeki koşullara uymakla birlikte, kiralanmış mevcut bir bina için Vergi Usul Kanununun 272 nci maddesi kapsamında yapılan harcamalar,

  · Fabrika binası ve müştemilatının bulunduğu alan dışında ayrı bir yerde inşa edilen lojman ve idari binalarla, üretime katkısı bulunmayan spor salonu ve sosyal alanlara ilişkin harcamalar

  yatırım indirimi istisnasına konu edilemeyecektir

  Dolayısıyla sadece hizmet ve üretim yerleri yantırım indirimine konu olduğundan yatırım sürecinde kiya vermiş oldugunuz diger katlar yatırım indirimine konu olmayacaktır . yatırım indriminden faydalanmanın diger bir şartı ise binanın aktife alındıgı tarihten itibaren 2 yıl içinde elden çıkarılmaması gerekli.
  daha ayrıntılı bilgi için g.v madd. 19

  iyi çalışmalar
  İnanıyorsanız Mutlaka Üstünsünüzdür....

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  6

  Yatırım İndirimi

  Sayın Auditer ve Ayaşar...

  "...yatırım indriminden faydalanmanın diger bir şartı ise binanın aktife alındıgı tarihten itibaren 2 yıl içinde elden çıkarılmaması gerekli..."

  demişsiniz... İlgili sabit kıymetin 2 yıl içinde satılması yatırım indiriminin kullanılmayan kısmının indirilme imkanını düşürür...yoksa daha önce örneğin 1.yıl yatırım indiriminin kullanılmasına engel değildir...dikkat ederseniz , GVK 19/5 son cümlede "...daha önce kullanılan yatırım indirimi istisnası için herhangi bir işlem yapılmaz..." denmektedir.
  Dolayısı ile sabit kıymeti istediğiniz zaman satarsınız...( muvazaalı bir durum olmamak kaydı ile )

  Bir diğer konu da iktisadi kıymetin kiralanan bölümü için yatırım indirimi istisnası kullanılmayacağını düşünmek doğru olmayabilir...
  Sizin de alıntı yaptığınız 32 numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde , binaların yatırım indirimine kanu edilebilmesi için mal ve hizmet üretim yeri olarak kullanılması gerektiğini buradan hareketle de "...bir şeyi...kiralamak..." hizmet üretim yeri olarak düşünülmesi için yeterlidir...

  Sayın Auditer'in bahsettiği kurumun , Kurumlar Vergisi mükellefi olduğu düşüncesinden hareketle...
  "...*Kurumlar vergisi mükellefleri uygulamaya hak kazandıkları yatırım indirimini kurum kazancından indireceklerdir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırım indirimi uygulanacak kazançlarının tespitinde, kazancın türü bakımından herhangi bir ayırım söz konusu değildir..."(GVK 22 Numaralı Sirküler )
  diye düşünerek söz konusu 4 kat için yapılan tüm harcamaların yatırım indirimi istisnasına konu olacağı düşüncesindeyim...

  Saygılarımla...
  *
  evrim BEYAZ

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  653

  Yatırım İndirimi

  SAYIN DEVRİM BEYAZ

  Sayın auditerin sorusunda belirmiş olduğu kendi firmasına ait olan 4 katlı ve yatırım indirimine konu olmuş olan sabit kiymetinin 3.ve 4 katlarının kiraya verilmesi .
  sizin cevabınızdan anladığım kadarıyla şirketin kiraladığı anlamını çıkardım.
  burda bizim kiraladığımız herhangi bir mülkiyet yok tamamıyla yatırım indirimine konu olan sabit kıymetimizi kiraya veriyoruz
  elbetteki 2 yıl içinde elden çıkarılan sabit kıymet için önce ayrılan yatırım indirimi tutarı için herhangi bir işlem yapılamaz
  ama g.v.k 19 madde hizmet üretim yeri açıkça ve etraflıca bahsedilmiş yani 3.ve 4 katlar mal ve hizmet üretimi dışında kaldığı sadece mal ve hizmet üretim yeri olan 1.ve 2. katlara yatırım indirimi uygulanması kanaatindeyim.
  iyi çalışmalar
  İnanıyorsanız Mutlaka Üstünsünüzdür....

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  127

  Yatırım İndirimi

  Teşekkür Ederim AyAşAr,

  Kiraya verdiğimiz diğer 2 katı mal veya hizmet üretimi yapan bir şirkete kiraladığımızda da yararlanamayacağımız mı acaba? Nasıl ki leasing firması kiralayan sıfatıyla yararlanıyor inşaatı yapan firma da bu bağlamda yatırım indiriminden yararlanamaz mı sizce? Sonuçta mal veya hizmet üretimi amacıyla kiralama suretiyle binadan yararlanılıyor.

  Yada başka bir deyişle üretim yapan X firması 4 katlı binanın 2 katını kullanıyor. Diğer 2 katını başka bir üretim yapan firmaya kiraya veriyor. Cevabınızda alıntı yaptığınız 32 sayılı GV sirkülerinde mal veya hizmet üretimi yapmak amacıyla inşa edilen binanın kiraya verilmesi veya kısmen kiraya verilmesi ile ilgili bir bilgi göremedim.

  Nasıl ki leasing firması makine veya teçhizatı alıp kiraya veriyor ve yatırım indiriminden yararlanıyor. Bir nevi inşaatı yapan firma da binayı kiraya vererek üretim ve mal üretilmesini sağlıyor!!!!
  Yİ GÜNLER

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  127

  Yatırım İndirimi

  Sayın AyAşAr ve Devrim Beyaz

  Ben de leasing firmasına kıyasla yaptığım açıklamalardan dolayı Sayın Devrim Beyaz'a katılıyor ve 4 kat için yatırım indirimi hesaplanması gerektiğini düşünüyorum.
  Yİ GÜNLER

 7. #7
  SMMM Kenan GÜMÜŞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM Kenan GÜMÜŞ Guest

  Yatırım İndirimi

  Sayın Auditer,

  GVK'nun, "Ticarî ve ziraî kazançlarda yatırım indirimi istisnası"
  başlıklı 19. maddesinde yatırım indiriminin tanımı yapılmıştır. Bu maddeye göre, "(4842 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 24.04.2003)1. Dar mükellefiyete tâbi olanlar dahil, ticarî veya ziraî kazançları bilanço esasına göre tespit edilen vergiye tâbi mükellefler (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil) faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları veya imal ettikleri amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin maliyet bedellerinin % 40'ını vergi matrahlarının tespitinde ilgili kazançlarından yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yaparlar."

  Muhasebecilik-Mali Müşavirlik şirketleri, şirket olarak kurulabilseler dahi elde ettikleri kazançların vergi yasaları açısından kurumsal kazanç, meslek yasası açısından ise serbest meslek kazancı olacağı malumdur.

  Bir harcamanın yatırım indirimine konu olabilmesi için şu şartların olması gerekmektedir:

  1-Tam veya dar mükellef bir kurum olmalı,
  2-Ticari veya zirai kazanç elde etmeli,
  3-Bilanço esasına göre defter tutmalı,
  4-Amortismana tabi iktisadi kıymetleri, Faaliyetlerinde kullanmak üzere satın almalı veya imal etmelidir.

  Ve "ilgili kazançlarından" hükmü gereği, ticari faaliyetler için yapılan yatırım harcamalarını ticari kazançlarda, zirai faaliyetler için yapılan harcamaları da zirai kazançlarında kulanmalıdırlar. Yani, ticari ve zirai faaliyeti birlikte yapan bir işletme, ticari bir faaliyet için yapılan yatırım harcamaları, yalnızca ticari faaliyetler neticesinde elde edilen kazançlardan indirebilir.

  Yine, GVK'nun 65. maddesinde,

  "(202 sayılı Kanunun 31'inci maddesiyle değişen madde) Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.
  Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.
  Tahkim işleri dolayısiyle hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır." hükmünü,

  3568 sayılı yasadaki, muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin konusu başlıklı hükmü, şirket olarak faaliyet gösteren meslek mensuplarının kaznç türü, Meslek mensuplarının çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelik hükümleri, disiplin yönetmeliği hükümleri ni de dikkate aldığımızda,

  Muhasebecilik-Mali müşavirlik işlerinin yapılması amacıyla kurulan bu tip şirketlerin, bina yapımı ile ilgili harcamalarını, yatırım indirimi olarak, kurum kazancından indirip/indiremeyeceği konusunda tereddütlerim bulunmaktadır.


  Maliye'den özelge talep etmenizi ve buna göre hareket etmenizi öneririm. Çünkü, yapılacak işin harcamaları ve çapı hayli büyük gözükmektedir.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  127

  Yatırım İndirimi

  Teşekkür Ederim Sayın Kenan GÜMÜŞ
  Yİ GÜNLER

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yatırım İndirimi Hk.
  Konu Sahibi canan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 29.Mart.2011, 11:07
 2. Yatırım İndirimi
  Konu Sahibi Pardus Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Nisan.2009, 09:40
 3. Yatırım İndirimi
  Konu Sahibi duygukorkmaz Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 15.Nisan.2009, 13:29
 4. Yatırım İndirimi
  Konu Sahibi sinerji Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Kasım.2005, 09:16
 5. Yatırım İndirimi hk.
  Konu Sahibi beyhanserin Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 04.Ekim.2005, 17:40

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36