Mahsup edilemeyen geçici vergileri iade

almak için geç kalmayın


Gerçek kişi ve Kurum Kazancı elden eden mükelleflerin yıl içinde elde etmiş olduğu gelir / kurkum kazancı üzerinden GVK.M.103?te yer alan oranlara göre geçici vergi hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir.

Geçici vergi beyannameleri bilindiği üzere Mayıs/Ağustos/Kasım/Şubat aylarında verilmektedir. Yıl içinde yüksek kar elde etmiş olan mükelleflerin yıl sonunda karının düşmesi durumunda geçici vergi alacağı ortaya çıkmaktadır. (Tahakkuk eden geçici vergilerin ödenmesi koşuluyla)

Eğer, mükellef tahakkuk eden geçici vergiyi ödemiyorsa yıl sonunda tahakkuk edecek olan Gelir/Kurumlar vergisinden de mahsubunu yapamayacaktır ancak ödemenin yapılması durumunda yıl içinde ödenen geçici vergiler toplamının yıl sonunda tahakkuk edecek olan gelir/kurumlar vergisinden fazla olması durumunda verginin iade edilebilmesi için;
? Fazla ödenen geçici verginin yıllık beyanname üzerinde ?İadesi gereken vergi? olarak belirtilmesi gerekmektedir.
? Yıllık beyanname üzerinde belirtilmeyen ?iade edilmesi gereken geçici vergi? tutarı 1 yıl içinde yazılı olarak (dilekçe ile) bağlı bulunulan vergi dairesinden talep edilmelidir.

Yıllık beyanname üzerinde iade tutarının belirtilmesi aynı zamanda iade talebi de sayılmaktadır. Uygulamada, Beyanname üzerinde belirtilen iade tutarının nakden veya mahsuben iade edilmesi ile ilgili vergi dairesine müracaat edilmelidir.

Talep edilen vergi, vergi borcunun bulunmaması halinde nakden banka hesabınıza iade edilmektedir. Vergi borcunuzun bulunması halinde iadesi gereken vergiyi 1 yıl içinde vergi borçlarına mahsubunun yapılmasını talep edebilirsiniz.

Ödenmeyen geçici vergilerin durumu;
Ödenmeyen Geçici vergiler Yıllık beyanname üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilememektedir. Geçici vergi asıl borç tutarları yıllık beyanname verildikten sonra vergi dairesince res?en terkin edilmektedir (silinmektedir) ancak fer?i borçlar olarak nitelendirdiğimiz vergi aslına bağlı gecikme zamları ile gecikme faizleri silinmemektedir.

ferhat

Kaynakça:
1. Sm- Smmm Staja Başlama Sınavı Hazırlık Kitabı ? Kamil ÖZYANIZ
2. Gelir Vergisi Kanunu
3. Kurumlar Vergisi Kanunu
4. 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği