kamu işçi maaş

Konu: Tek Tespit midir ?

 1. #1
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.053

  Tek Tespit midir ?

  Merhaba ;

  Mükellef ÖKC cihaz satışlarını süresi içerisinde VD ne bildirmemiştir.

  İlgili VD nin mükellefe 2006,2007,2008 yıllarına bir yazı ile ÖKC satışı ile ilgili bilgileri istemesi ve mükellefinde yazıya cevap vermesi karşılığında kesilecek ceza ayrı ayrı mı yoksa tek bir tespit olarak mı değerlendirilmelidir ?

  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 2. #2
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.053

  Ynt: Tek Tespit midir ?

  Alıntı GÜREL YAVUZ Nickli Üyeden Alıntı
  slm
  tek tespit değildir ve olamazda,
  mükellef kdv geçici vergi yıllık gelir vergisi açısından ilgili dönemleri itibari ile ayrı ayrı vergi ve cezaya muhatap olacaktır

  saygılar
  Merhaba ;

  Yanıtınız için teşekkürler ama işaretli kısmı inanın anlayamadım.  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 3. #3
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Ynt: Tek Tespit midir ?

  Bence her mali dönem ayrı değerlendirilir. Bu aynı gün veya aynı vergileme dönemi içinde yapılmış olan aynı cins usulsuzluk değildir.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  287

  Ynt: Tek Tespit midir ?

  sn muhasebe,

  anlaşıldığı kadarı ile siz beyannamelerinizi süresi içerisinde verdiniz ancak sadece ökc ait satışları beyannameye eklemediniz.

  bu durumda inceleme elemanı katma değer ve diğer beyannamelerinize beyan edilmeyen ökc satışlarını ilave edecek katma değer vergisi ödemesi çıkan aylara ve gelir vergisi beyannamenize bu satışları uygulayarak çıkacak vergi farkına vergi ziyaı kesecektir.

  burada tek tespit ya da ayrı ayrı diye bir ayırım yoktur.

  hangi ay ve yılda ne kadar vergi farkı çıkıyorsa o tutarlara vergi ziyaı ve gecikme faizi uygulanacaktır.

  saygılarımla
  İyi çalışmalar<br />İsmail ŞENGÜN

 5. #5
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.053

  Ynt: Tek Tespit midir ?

  Merhaba ;

  Sanırım ben anlatamadım.

  ÖKC cihaz satışı yapan firma yaptığı ÖKC satışlarına ilişkin 3100 sayılı kanunun 20 seri nolu tebliğin aşağıdaki 2-b maddesine göre bildirmek durumunda iken bunları bildirmemiş.

  Yani ÖKC ile yapılan satışlar değil ÖKC satışı söz konusu.

  Usulsüzlük Cezaları:

  3482 sayılı Kanunun mükerrer 8 incl maddesinin 2 nci fıkrasa hükmü gereği aşağıda açıklanan veya daha önce Bakanlığımızca açıklanmış bulunan usul ve esaslara uymayan, üretici veya ithalatçı kuruluşlar, bunların satış, bakım-onarım servislerinde görevli elemanlar ile ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti bulunan mükellefler hakkında; her bir tespit için ayrı ayrı olmak ve mükellef grupları dikkate alınmak suretiyle, Vergi Usul Kanununa bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel"de yazılı birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı uygulanacaktır.
  Bakanlığımızdan onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşlarca;

  Cihazlar için satış tarihinden geçerli olmak üzere asgari bir yıllık garanti verilmemesi,

  Bakanlığımızca cihazlar üzerinde gerçekleştirilmesi uygun görülen teknik düzenlemelerin süresinde veya gerektiği şekilde yapılmaması,

  Ödeme kaydedici cihazları satan mükelleflerce;

  Cihazların süresinde ve eksiksiz olarak kullanıcı mükelleflere teslim edilmemesi,

  Mükellef olmayanlara veya götürü usulde mükellef olanlara satış yapılması,

  Cihaz ruhsatnamesinin satışa ilişkin kısımlarının gerektiği şekilde doldurulmaması veya imzalanmaması,

  Satılan cihazların süresinde vergi dairelerine bildirilmemesi (bu Tebliğin yayımından itibaren satışı yapılan cihazlar satışın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde alıcının kayıtlı olduğu vergi dairesine bildirilecektir.)

  İlgili VD de bir yazı ile 2-3 yıla ait satışlarını soruyor mükellefte cevap veriyor. VD her satışa ayrı ayrı 3073 USCZ düzenliyor.

  Bu aşamadan sonra benim haberim oluyor.

  Benimde öğrenmek istediğim bu bir tespit mi sayılır yoksa VD nin uyguladığı gibi ayrı ayrı mı değerlendirilir ?
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  52

  Ynt: Tek Tespit midir ?

  Satılan cihazların süresinde vergi dairelerine bildirilmemesi (bu Tebliğin yayımından itibaren satışı yapılan cihazlar satışın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde alıcının kayıtlı olduğu vergi dairesine bildirilecektir.)Her bir tespit bir ceza gerektirmektedir..

  Örn:

  2006 Yılının şubat 12 sinde cihazı satmış bunu en geç bir ay sonra bildirmesi gerekir.Bildirilmemiş ise bir ceza yer.
  2006 yılıın Nisan ayının 16 sında cihaz satılmış en geç bir ay içinde bildirilmesi gerekir bildirilmemiş ceza yer..Bu böyle devam eder..

  Olayı böyle yorumluyorum..

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  287

  Ynt: Tek Tespit midir ?

  sn muhasebe,

  konu şimdi netleşti.

  bildirim zorunluluğuna ilişkin olarak kanunun 4.maddesinin 1.bendinde;

  "1. ... Üretici, ithalatçı veya satıcı firmalar satılan cihazların sicil numaralarını ve kimlere satıldıklarını her ay Maliye ve Gümrük Bakanlığına ve bağlı bulundukları vergi dairelerine bildirmek mecburiyetindedirler.
  ... "

  denmektedir.

  burada satıcı firmanın sattığı cihazlar hakkında bilgiyi kendi vergi dairelerine bildirme zorunluluğu vardır ve kanun maliye bakanlığına bundan başka bir bilgi isteme yetkisi vermemiştir.

  sizden istenen bilgi 20 nolu tebliğ ile istenmiştir. yani maliye bakanlığı kendisine verilmemiş bir yetkiyi kullanarak tebliğ ile usul belirlemiş ve size de buna uymamanız nedeni ile ceza kesmiştir.

  cezalarda kanunilik ilkesine istinaden kanundan gelmeyen bir suça ceza kesilmiştir ve bu uygun değildir.

  buradan yola çıkarak itirazınızı yapın ve gerekirse dava açın kazanırsınız.

  saygılarımla
  İyi çalışmalar<br />İsmail ŞENGÜN

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  287

  Ynt: Tek Tespit midir ?

  sn muhasebe,

  örnek teşkil etmesi nedeni ile bir adet danıştay kararını aşağıya kopyalıyorum,

  saygılarımla


  "DANIŞTAY YEDİNCİ DAİRE
  Esas No : 2000/6548

  Karar No : 2002/632

  KONU : Kanunda yazar kasayı satanın bu durumu alicinin vergi dairesine bildirme zorunluluğu yoktur. Kanunda olmayan bir mecburiyetin tebliğle getirilerek ceza uygulamasına gidilmesi hukuki değildir..

  İstemin Özeti : Ödeme kaydedici cihaz satışını, alıcının kayıtlı olduğu vergi dairesine süresinde bildirmemekten dolayı, 3100 sayılı Kanunun Mükerrer 8?inci maddesinin 2?nci fıkrası uyarınca davacı adına beş kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi yolunda tesis edilen işlemi; ödeme kaydedici cihazların kullanımlarıyla ilgili usul ve esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığına tanınan yetkinin kapsamının, 3100 sayılı Kanunun ?10/a maddesinde belli edilen hususlar dışında? ibaresiyle sınırlandırıldığı, 3100 sayılı Kanunun 4?üncü maddesinin 1?inci bendinde, satılan cihazların bildiriminin her ay yapılacağının hükme bağlandığı, ancak her ay ibaresi genel bir ifade olduğundan, bu hüküm 213 sayılı Kanunun 14?üncü maddesi ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği; anılan hükme göre bildirim süresi ödeme kaydedici cihaz satışının yapıldığı ayın sonundan itibaren on beş gün olup ve bu süre içerisinde bildirimde bulunduğu anlaşılan davacı adına kesilen cezanın yasal olmadığı gerekçesiyle iptal eden ... Vergi Mahkemesinin 15.4.1999 gün ve E:1999/138; K:1999/301 sayılı kararının; 3100 sayılı Kanunun 10?uncu maddesinin (a) bendi ile verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 50 seri

  Nolu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ ile öngörülen otuz gün içerisinde, sattığı ödeme kaydedici cihazı bildirmeyen davacı adına anılan Kanunun Mükerrer 8?inci maddesinin 2?nci fıkrası uyarınca kesilen cezanın yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

  Temyiz başvurusu; ödeme kaydedici cihaz satışı yapan davacı Şirketin, satışını yaptığı cihaza ilişkin bildirimi, alıcının bağlı olduğu vergi dairesine süresinde yapmadığından bahisle, 3100 sayılı Kanunun Mükerrer 8?inci maddesinin 2?nci fıkrası uyarınca beş kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi yolunda oluşturulan işlemi iptal eden vergi mahkemesi kararının bozulması istemine ilişkindir.

  3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 4?üncü maddesinin 1?inci bendinde, üretici, ithalâtçı veya satıcı firmaların satılan cihazların sicil numaralarını ve kimlere satıldıklarını her ay Maliye Bakanlığına ve bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmek zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

  Anılan Kanunun 10?uncu maddesinin (a) bendi ile Maliye Bakanlığına verilen yetkiye dayanılarak çıkarılan 20 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin 2?nci maddesinin (b) bendinin 4?üncü fıkrası ile 50 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin A bölümünün 1?inci maddesinin (d) bendinde, ödeme kaydedici cihaz satışı yapan kişi ve kuruluşların, cihazları kimlere sattıklarını, satışın yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde, alıcının kayıtlı olduğu vergi dairesine bildirmek zorunda oldukları hususu düzenlenmiştir.

  Olayda, ceza kesme işlemine hukukî dayanak olarak alınan Tebliğlerde yer alan düzenlemelerden, ödeme kaydedici cihaz satışı yapan davacıya isnat edilen eylemin, satmış olduğu cihazı bağlı bulunduğu vergi dairesine değil, alıcının kayıtlı olduğu vergi dairesine bildirmemek olduğu anlaşılmaktadır.

  Oysa; 3100 sayılı Kanunun 4?üncü maddesinin 1?inci bendinde öngörülen, satıcının bizzat bağlı olduğu vergi dairesine bildirimde bulunma zorunluluğudur. Bu konu ise, anılan Kanun ile açıkça belirtilmiş olup, ayrıca Maliye Bakanlığına düzenleme yapma yetkisi tanınmamıştır. Maliye Bakanlığına yetki tanınmayan bir konuda, yetki kullanılması suretiyle getirilen usul ve esaslara aykırılık suç oluşturmayacağından, cezaların kanuniliği ilkesine aykırı olarak ceza kesilmesi işlemini, istemin özeti kısmında yazılı gerekçe ile iptal eden mahkeme kararında sonucu itibarıyla isabetsizlik görülmemiştir.

  Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddine, mahkeme kararının sonucu itibarıyla onanmasına, 14.2.2002 tarihinde oy birliği ile karar verildi. "
  İyi çalışmalar<br />İsmail ŞENGÜN

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 7
  Son Mesaj : 25.Ekim.2011, 10:31
 2. Özvarlık tespit davası hk.
  Konu Sahibi batlı Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 06.Kasım.2010, 09:00
 3. Özsermaye Tespit Raporu
  Konu Sahibi darkpearls Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 26.Mart.2009, 15:47
 4. Gider midir Özel Maliyet midir?
  Konu Sahibi BETA Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 15.Mayıs.2008, 13:24
 5. Dövizli İşlemlerde Kur Farkı Kdv'ye Tabi midir, Değil midir?
  Konu Sahibi Paksoy Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Kasım.2006, 16:46

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36