kamu işçi maaş

Konu: İrsaliyeli Fatura

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  485

  İrsaliyeli Fatura

  İrsaliyeli fatura kullanımı konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır... bunlardan birincisinde 211 nolu V.U.K. tebliğine göre irsaliyeli fatura kullanımının mutlaka hesap dönemi başında geçilmesi gerekir. Diğer bir görüş ise 232 No.lu tebliğin bu uygulamayı kaldırdığını ve isteyen mükelleflerin hesap dönemi içinde istemeleri durumunda irsaliyeli fatura kullanabilecekleri ve yıl içerisinde irsaliyeli fatura kullanmaya başlaması mümkün bulunduğu yönündedir.
  buna göre formdaş arkadaşların görüşleri nedir?? 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  486

  Ynt: İrsaliyeli fatura

  Sn. MEMET ORHAN

  VUK 211 no.lu maddenin f bendi aşağıdaki gibidir;

  f) İşlerinin gereği "irsaliyeli fatura" uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler, "irsaliyeli fatura" uygulamasına geçecekleri hesap döneminden önce anlaşmalı matbaalara "irsaliyeli fatura"yı bastırmaları gerekmektedir. "İrsaliyeli fatura" uygulamasından hesap dönemi itibariyle yararlanılacak; bu uygulamadan ancak hesap dönemi sonunda vazgeçilebilecektir. Bu uygulamayı seçen mükellefler, alıcıya teslim etmek üzere yaptıkları mal satışlarını, sadece "irsaliyeli fatura" ile belgelendirebileceklerdir. Bu mükelleflerin ayrı ayrı fatura veya irsaliye düzenleme yetkileri yoktur. Ayrı ayrı fatura veya sevk irsaliyesi düzenlenmesi halinde bu belgeler hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

  "İrsaliyeli fatura" uygulamasına hesap dönemi içinde geçilemez, kesinlikle hesap dönemi başında geçilmesi gerekir. Yeni işe başlayanlar işe başlama tarihinden itibaren bu usulü seçebilirler; daha sonra hesap dönemi içinde usulün değiştirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu durumdaki mükellefler hem "irsaliyeli fatura", hem de ayrı ayrı fatura ve irsaliye düzenleyemezler.


  Şeklinde ibare mevcuttur. VUK 232 no.lu tebliğinde ise sizin belirttiğiniz gibi "232 No.lu tebliğin bu uygulamayı kaldırdığını ve isteyen mükelleflerin hesap dönemi içinde istemeleri durumunda irsaliyeli fatura kullanabilecekleri ve yıl içerisinde irsaliyeli fatura kullanmaya başlaması mümkün bulunduğu yönündedir." şeklinde bir ibare bulunmamaktadır.

  Dolayısıyla aynı maddede değişen hükümler; Fatura ve İrsaliyelerin ayrı ayrı kullanılabileceği, İrsaliyeli fatura düzenlendiği takdirde ayrıca sevk irsaliyesi aranmayacağı belirtilmiştir.

  Aynı zamanda VUK 232 no.lu tebliğinin son paragrafı şu şekildedir; Fatura, irsaliyeli fatura ve sevk irsaliyesi kullanılmasına ilişkin olarak daha önce yayımlanmış olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinin bu tebliğe aykırı olmayan kısımlarının uygulanmasına devam olunacaktır.

  Şeklinde toparlamış oldum, bilginize ricaen.

  Saygılar.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  485

  Ynt: İrsaliyeli fatura

  Sayın; tiesto_izmir ilginize ve bilginize teşekkür ederim ben bunu yazarken İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının bir özelgesinden haraketle yazmıştım bu özelgeyi bilginize sunmak istiyorum..
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
  (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)


  Sayı :B.07.1.GİB.0.04.99.16.01./01-MUK-54 11.12.2007/25100
  Konu :Yıl içerisinde irsaliyeli fatura kullanmaya
  başlanmasının mümkün olup olmadığı.


  ???????????

  İlgi: ?/ /2007 tarihli dilekçeniz.


  İlgide kayıtlı dilekçeniz ile yıl içerisinde irsaliyeli fatura kullanmaya başlanmasının mümkün olup olmadığı hususundaki Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 257. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 211 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından ?irsaliyeli fatura? adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esası getirilmiş, sattıkları mallar dolayısıyla Vergi Usul Kanununun 231/5. maddesinin mükelleflere tanıdığı, malın tesliminden itibaren faturanın yedi gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükelleflerin fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenlemeksizin, diledikleri takdirde bu tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak ?irsaliyeli fatura? düzenleyebilecekleri belirtilmiştir. Ayrıca, irsaliyeli faturaların en az üç örnek olarak düzenleneceği ve iki nüshasının mutlaka malı taşıyan araçta bulundurularak, yoklama ve denetimlerde iki nüshasının da ibraz edilmesi gerektiği açıklanmıştır.

  Diğer taraftan, 232 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ise 211 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen, bu usulü seçen mükelleflerin o takvim yılı sona ermeden fatura veya sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenleyemeyeceklerine ilişkin uygulamadan vazgeçilerek, mükelleflerin faaliyetleriyle ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı sıra fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanmaları da uygun görülmüştür. Ayrıca, fatura, irsaliyeli fatura ve sevk irsaliyesi kullanılmasına ilişkin olarak daha önce yayımlanmış olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinin bu tebliğe aykırı olmayan kısımlarının uygulanmasına devam olunacağı da hüküm altına alınmıştır.

  Bu açıklamalara göre, irsaliyeli fatura kullanımına ilişkin olarak 211 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen sınırlamalar 232 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kaldırılmış olduğundan yıl içerisinde de irsaliyeli fatura kullanmaya başlanması mümkün bulunmaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  486

  Ynt: İrsaliyeli fatura

  Sn. MEMET ORHAN

  Açıkçası ben 232. maddede defterdarlığın belirttiği "Bu açıklamalara göre, irsaliyeli fatura kullanımına ilişkin olarak 211 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen sınırlamalar 232 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kaldırılmış olduğundan yıl içerisinde de irsaliyeli fatura kullanmaya başlanması mümkün bulunmaktadır." şeklinde bir ibareye rastlamadım.

  232 no.lu tebliğ 211 no.lu tebliğe istinaden şu sınırlandırmaları kaldırıyor, burada 232 no.lu tebliğ gayet açık olarak şu şekilde ;

  "Ancak, Bakanlığımıza yapılan başvurular dikkate alınarak, bu belgelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar konusunda aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

  Mükellefler, faaliyetleriyle ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanısıra, bundan böyle fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı da kullanabileceklerdir.

  Satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıtıldığı hallerde, satıcı tarafından irsaliyeli fatura düzenlenebileceği gibi ayrı ayrı fatura ve sevk irsaliyesi de düzenlenebilecektir. İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmayacaktır.

  Teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde ise, sevk irsaliyesi alıcı tarafından tanzim edilecektir.

  Aynı müessesenin birden çok işyerlerinin veya şubelerinin bulunması ve bunlar arasında mal sevkiyatının yapılması halinde, bu taşıma işlemleri için yanlızca sevk irsaliyesi düzenlenmesi yeterli olacaktır."


  Yani özelgede belirtilen "Yıl İçerisinde İrsaliyeli Fatura Düzenlenmeye Başlanılabilir" şeklinde bir ifade yoktur. Aynı zamanda 211 no.lu tebliğe istinaden özelgede belirtilen sınırlamalar 232 no.lu tebliğde kalkmadığı yukarıda belirtilen hususlarda kalktığı 232 no.lu tebliğde son derece açıktır.

  Yukarıda belirttiğim hususlar ve tebliğleri ölçü alarak bu özelgeye katılmıyorum.

  Muktezanın muktezasını istiyorum

 5. #5
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: İrsaliyeli fatura

  232 Nolu Genel Tebliğin ilgili bölümü;
  ....
  Söz konusu maddenin Bakanlığımıza verdiği bu yetkiye dayanılarak 211 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı belgeler olarak değil, isteyen mükellefler açısından "irsaliyeli fatura" adı altında tek belge olarak düzenlenmesi ve kullanılması esası getirilmişti. Ayrıca aynı genel tebliğde, "irsaliyeli fatura" uygulamasından faydalanmak isteyecek mükelleflerin kendi durumlarını dikkate alarak seçimlerini yapmaları ve bu usulü seçenlerin o takvim yılı sona ermeden fatura veya sevk irsaliyesini ayrı ayrı düzenleyemeyecekleri açıklanmış idi.

  Ancak, Bakanlığımıza yapılan başvurular dikkate alınarak, bu belgelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar konusunda aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

  Mükellefler, faaliyetleriyle ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanısıra, bundan böyle fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı da kullanabileceklerdir.
  ...
  Fatura, irsaliyeli fatura ve sevk irsaliyesi kullanılmasına ilişkin olarak daha önce yayımlanmış olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinin bu tebliğe aykırı olmayan kısımlarının uygulanmasına devam olunacaktır.

  _________________________________________________

  Uygulama için özelge talep edebilirsiniz, ancak 232 nolu tebliğ ile ilgili uygulamanın kalktığını düşünüyorum.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  485

  Ynt: İrsaliyeli fatura

  Özelgenin son fıkrası gayet açık ve :........

  Bu açıklamalara göre, irsaliyeli fatura kullanımına ilişkin olarak 211 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen sınırlamalar 232 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kaldırılmış olduğundan ]yıl içerisinde de irsaliyeli [/u] Fatura kullanmaya başlanması mümkün bulunmaktadır...

  Yıl içerisinde de irsaliyeli fatura kullanılmasına başlanmasının mümkün olduğu gayet açık olarak belirtilmiştir...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 04.Temmuz.2015, 16:57
 2. İrsaliyeli Fatura
  Konu Sahibi ELENOR Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 10.Mayıs.2012, 10:37
 3. İrsaliyeli Fatura
  Konu Sahibi tkank Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 20.Mayıs.2009, 18:21
 4. İrsaliyeli Fatura
  Konu Sahibi figo Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 13.Mayıs.2009, 11:05
 5. İrsaliyeli Fatura
  Konu Sahibi yeditepe Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Ağustos.2007, 12:27

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36