TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYMAMA CEZALARISORU: Ticari işlemlerimizin çok geniş bir mal yelpazesi içerisinde olması ve bu nedenle müşteri sayımızın da fazla bulunması nedeniyle Tek Düzen Hesap Planı'nın kullanımında bazı sıkıntılar yaşamaktayız. Bu konuda ortaya çıkan sorunlarımızı aşmak üzere yaptığımız çalışmalar sonuçlanmak üzeredir. Ancak yapılan inceleme sırasında hesap sistemimizin Tek Düzen Hesap Planı ile uyumlu olmadığı iddia edilerek bize özel usulsüzlük cezası uygulandı. Bu cezanın haksız olduğunu düşünüyoruz.


YANIT: Vergi Usul Yasası'nın 353.maddesinin 6.bendi hükmü gereği olarak "Bu kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 2008 yılında 3.200 YTL özel usulsüzlük cezası" kesilmektedir.


Söz konusu cezanın uygulanmasında eğer yasal düzenleme ile örtüşmeyen bir durumun varlığını düşünüyorsanız, yargı yoluna başvurarak haklılığınızı kanıtlayabilirsiniz.Veysi Seviğ

Referans / 10.09.2008