kamu işçi maaş

Konu: Geç Gelen Faturalar Hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  34

  Geç Gelen Faturalar Hk.

  Merhaba,


  Elime yaklaşık 11.250.00 YTL lik Haziran ayına ait fatura ve 3.000.00 YTL lik Temmuz ayına ait fatura bugün geldi.

  Mükellefe nedenini sorduğumda yeni çalışmaya başladıkları bir firma olduğunu ve faturaları kendilerine geç getirdiklerini söyledi.

  Tarih itibariyle elime geç gelen bu faturalara ne gibi bir işlem yapmalıyım.

  Saygılar,[size=18px][/size]

  Paylaşılan bilgi ekonomik değer taşır.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  171

  Geç Gelen Faturalar Hk.

  Sn. Analiz;

  Normal olarak VUK da belirtilen süreler dahilinde defterleri basmadıysanız sözünü ettiğiniz faturaları yine aynı tarihlere kaydedebilirsiniz.

  KDV açısından faturalar VUK da belirtilen sürelerde kaydedilmesi şartıyla bu faturalardaki KDV ler yılı aşmamak şartıyla sonraki herhangibir ayda indirim konusu yapılabilmektedir.
  Saygılarımla ...<br /><br />S.M.M.M. Onursal TAŞTAN (İzmir)<br /><br />Vergi muhasebenin nedeni değil, sonucudur.<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  461

  Geç Gelen Faturalar Hk.

  Alıntı Onursal TAŞTAN Nickli Üyeden Alıntı
  Sn. Analiz;

  Normal olarak VUK da belirtilen süreler dahilinde defterleri basmadıysanız sözünü ettiğiniz faturaları yine aynı tarihlere kaydedebilirsiniz.

  KDV açısından faturalar VUK da belirtilen sürelerde kaydedilmesi şartıyla bu faturalardaki KDV ler yılı aşmamak şartıyla sonraki herhangibir ayda indirim konusu yapılabilmektedir.
  Sayın TAŞTAN,

  Yalnız bir konuyu aydınlağa kavuşturmamız gerekli. Eğer faturaları aynı tarihe (fatura tarihine) girersek KDV kanunun 29/3 maddesine göre indirim hakkını kaybederiz. Bu nedenle faturaları KDV. indirimi yapacağımız döneme ait ayda girmemiz gereklidir.

  Geç gelen faturaları Ağustos ayına girilmesi gerekmektedir.

  Saygılar.

  KDV KANUNU Madde 29-1. Mükellefler vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi'nden bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler;

  .........................
  3. (3297 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle eklenen fıkra) İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.
  .........................

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  615

  Geç Gelen Faturalar Hk.

  Alıntı Şükrü ERGÜL Nickli Üyeden Alıntı
  ...................
  Eğer faturaları aynı tarihe (fatura tarihine) girersek KDV kanunun 29/3 maddesine göre indirim hakkını kaybederiz. Bu nedenle faturaları KDV. indirimi yapacağımız döneme ait ayda girmemiz gereklidir.
  ................
  Sayın Ergül

  bahsettiğiniz kanun maddesindeki dönem, acaba yılı mı temsil eder yoksa aylık dönemleri mi kast eder :?: :!:

  saygıyla
  Bir hayalin gerçek olması kadar hayal kırıcı ne olabilir...

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  34

  Geç Gelen Faturalar Hk.

  Sn ERGÜL

  Yazdıklarınıza katılıyorum,geç gelen bu faturaları ağustos ayına işlemeli ve kdv sini ağustos ayında ind.konusu yapmalıyım.

  Ayrıca Sn HEERDEEM in sorusuna cevap olarak;

  ''ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği'' zaman demiş kanunda
  Yani fatura 2005 yılının faturası ama ağustos ayında geldiği için ağustos dönemine işlenip o dönem kdv sinde gösterilecektir.

  Bu konu hakkında ayrıntlıl bilgi sahibi arkadaşlardan cevay yazmalarını rica ederim.

  Saygılarımla,
  Paylaşılan bilgi ekonomik değer taşır.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  Geç Gelen Faturalar Hk.

  kdvkanunun mad.39 vergilendirme dönemi açıklanmıştır.

  ayrıca23 nolu kdvg.tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

  . İndirim Zamanı:

  Maddeye eklenen 3. fıkra ile de indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

  Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun kayıt nizamına ilişkin 219. maddesinin “a” bendinde; “Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir” hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 352/1-6. maddesinde ise bu hükme aykırı hareket edilmesi halinde, l. derece usulsüzlük cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  Buna göre, fatura ve benzeri vesikalar 10 gün içinde defterlere kaydedilebilecek, indirim hakkı ise vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir. Ancak bu indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu yıl içinde kullanılması yani yılın aşılmaması gerekir. Mesela; 28 Ağustos 1986 tarihli alış faturasının on günlük süreyi aşmayacak şekilde 5 Eylül 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde faturada gösterilen katma değer vergisi Eylül 1986 dönemi işlemlerine dahil edilerek indirim konusu yapılabilecektir.

  Mükelleflerin alış ve giderlerine ilişkin vesikaların kendi iradeleri dışındaki sebeplerle işletmeye kayıt süresi geçtikten sonra intikal etmesi halinde, ispat ve tevsik edilmek şartıyla olayın mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve vesikaların kayıt süresinden sonra kayda alınması mümkündür.

  Mükellefler bu suretle belgeleri kanuni sürenin geçmesinden sonra defter kayıtlarına almaları halinde de fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisi bu belgelerin kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir. Mesela; yukarıda sözü edilen 28 Ağustos 1986 tarihli faturanın 16 Ekim 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde Ekim 1986, 4 Kasım 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde de Kasım 1986 vergilendirme dönemlerinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak herhalukarda 1986 yılının içinde kesilen faturanın o yıl defterine kayıt edilip, yine o yılda indirim konusu yapılması gerekmekte olup, yukarıdaki örnekte belirtilen faturada yer alan verginin Ocak 1987 veya müteakip vergilendirme dönemlerinde indirimi söz konusu olamayacaktır. Ancak Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı hükümlerine uyulmaması halinde anılan Kanunda belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı tabidir.

  celal elibüyük
  smmm-ist

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  615

  Geç Gelen Faturalar Hk.

  Sayın Kaya, Sayın Elibüyük teşekkür ediyorum.

  Sayın Elibüyük emeğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum .

  aydınlatıcı ve kimi arkadaşlar için hatırlatıcı oldu

  saygıyla
  Bir hayalin gerçek olması kadar hayal kırıcı ne olabilir...

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  171

  Geç Gelen Faturalar Hk.

  Sn. Ergül;

  Reçeteyi bulmuşsunuz ama tedavi yönteminiz bana göre hatalı. Sizin de belirttiğiniz KDVK nun 29/3. maddesini buraya tekrar aktarıyorum.

  "İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir."

  Peki ilgili vesikalar kanuni defterlere ne zaman kaydedilir?

  Bunun da yanıtını VUK nun 219. maddesi veriyor. İlgili madde şöyle der;

  Kayıt Zamanı
  Madde No 219
  Kapsam


  (2365 sayılı Kanunun 32'nci maddesiyle değişen madde) Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. şöyle ki:
  a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

  b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

  c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.

  Tekrara düştüğüm için Sn. Elibüyük'ten özür dileyerek KDVK nun 23/H-3 seri nolu tebliğinin ilgili kısmını buraya tekrar aktarıyorum.

  3. İndirim Zamanı:

  Maddeye eklenen 3. fıkra ile de indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

  Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun kayıt nizamına ilişkin 219. maddesinin "a" bendinde; "Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir" hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 352/1-6. maddesinde ise bu hükme aykırı hareket edilmesi halinde, l. derece usulsüzlük cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  Buna göre, fatura ve benzeri vesikalar 10 gün içinde defterlere kaydedilebilecek, indirim hakkı ise vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir. Ancak bu indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu yıl içinde kullanılması yani yılın aşılmaması gerekir. Mesela; 28 Ağustos 1986 tarihli alış faturasının on günlük süreyi aşmayacak şekilde 5 Eylül 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde faturada gösterilen katma değer vergisi Eylül 1986 dönemi işlemlerine dahil edilerek indirim konusu yapılabilecektir.

  Mükelleflerin alış ve giderlerine ilişkin vesikaların kendi iradeleri dışındaki sebeplerle işletmeye kayıt süresi geçtikten sonra intikal etmesi halinde, ispat ve tevsik edilmek şartıyla olayın mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve vesikaların kayıt süresinden sonra kayda alınması mümkündür.

  Mükellefler bu suretle belgeleri kanuni sürenin geçmesinden sonra defter kayıtlarına almaları halinde de fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisi bu belgelerin kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir. Mesela; yukarıda sözü edilen 28 Ağustos 1986 tarihli faturanın 16 Ekim 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde Ekim 1986, 4 Kasım 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde de Kasım 1986 vergilendirme dönemlerinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak herhalükada 1986 yılının içinde kesilen faturanın o yıl defterine kayıt edilip, yine o yılda indirim konusu yapılması gerekmekte olup, yukarıdaki örnekte belirtilen faturada yer alan verginin Ocak 1987 veya müteakip vergilendirme dönemlerinde indirimi söz konusu olamayacaktır. Ancak Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı hükümlerine uyulmaması halinde anılan Kanunda belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı tabidir.

  Şimdi bu hükümler çerçevesinde söz konusu durumu değerlendirelim.

  - Faturaların tam olarak tarihleri belirtilmemiş. Eğer belirtilseydi tam olarak hangi tarihlere kaydedilmesi gerektiğini buradan belirtebilirdik.

  Ancak kanun ve tebliğ hükümleri açıktır. Bu hükümlere eğer günlük kayıt esası seçilmişse bu faturaların düzenlendiği gün ile aynı güne kayıt edilmeli ve KDV indirimi de Aralık/2005 dönemi de dahil olmak üzere takip eden herhangi bir ayda indirilmelidir.

  Eğer 10 günlük kayıt esası seçilmiş veya muhasebe fişi ve primonatalara dayanarak 45 günlük kayıt esası seçilmiş ise bu faturalar 10 gün sonrasına veya 45 gün sonrasına kayıt edilebilir ve KDV indirimleri de yine Aralık/2005 beyannamesi de dahil olmak üzere herhangi bir ayda indirilebilir.

  Fatura ve belgelerin VUK 219. maddede belirtilen esaslar dahilinde kayıt edilmesi zorunludur. Aksi halde bu durum VUK 352. maddeye göre 1.dereceden usulsüzlüğe girer. KDV indirimi konusunda da k.k.e.g. sözkonusu olabilir.
  Saygılarımla ...<br /><br />S.M.M.M. Onursal TAŞTAN (İzmir)<br /><br />Vergi muhasebenin nedeni değil, sonucudur.<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  Geç Gelen Faturalar Hk.

  Değerli Meslektaşlarım,

  Faturaların muhasebeye iletildiği tarihte kayda alınması görünürde doğru olandır.

  Ancak bunu birçok işlemde yapma şansına sahip değiliz, bu yüzdende olsa gerek KDV beyannamesi ertesi ayın 20'sine kadar verilebilmektedir. Örneğin ayın son günü tarihli Telefon faturalarının işletmelere ulaşması ertesi ayın 20'sini dahi geçebilmektedir.

  Bu ve benzeri nedenlerle geriye yönelik kayıt bir istisna değil aışılagelmiş bir durum olmuştur.Bu alışkanlığında etkisiyle işletmelerin muhasebeye bilgi belge akışını yeterince önemsememesi-kayıtdışı işlemlerin etkisi, alış faturalarının bazen 1 ay hatta daha fazla sonra muhasebeye iletilmesine neden olmaktadır.

  Sayın Elibüyük'ün aktardığı tebliğde "Mücbir sebep" ten bahsetmektedir ve özetlemeye çalıştığım gecikmelerin birçoğu gerçek anlamda bir mücbir sebep değildir, ihmaldir.Satıcıların ve alıcı işletmelerin ihmalidir.

  Bu durumun devamına dolaylı olarak muhasebecilerin geriye yönelik kayıtla yardımcı olmalarıda bir nebze katkıda bulunmaktadır.Ama bugünkü ortamda başka çareleride yoktur ya da akılcı değildir.Ancak uygulamada Sayın Taştan'ın önerdiği yol hernekadar İmzası altında yer alan (fikir düzeyinde benimde katıldığım) deyişe uygun düşmesede riski en az yoldur.Yani Alış faturalarının imkan varsa hala ait oldukları aylara kayıtlanması çoğu kez en uygun olanıdır.

  Mal alışları için (geçici vergi dönemi geçmemişse) maliyetlendirme açısından uygundur.KDV açısından indirim hakkının sonraki aylara kaymaması açısından uygundur.

  Faturaların ele geçtiği ayda kayıtlanması herhangi bir inceleme anında I.derece Usulsüzlük cezası gerektirdiği gibi eğer matrah farkıda bulunmuş ve ilgili ayın KDV indirimleri yetersiz kalmışsa ilave cezalı KDV tarhiyatına neden olunabilir.Ancak faturaların imkan varsa (defterler dökülmediyse) ait oldukları aylara işlenmesi ve Fakat KDV beyanlarının düzeltilmeyip ilave indirimin en son verilen KDV beyanına eklenmesi durumunda ise; Defter kayıtları geçerli olduğundan indirimler fatura tarihine ait dönem için geçerli olacak sadece KDV beyanlarından iki adedi hatalı olacaktır ve bu hata vergi ziyaı içermeyeceğinden kesilebilecek ceza (352/II-7 Md.göre) en fazla II.derece Usulsüzlük cezası olabilir uygulamada böyle bir cezada kesilmemektedir.

  Bu durumda geç gelen faturaların; tutarı ve içeriğine göre bu faturaların ait olduğu aya veya ele geçtikleri aya işlenmesinin ne getireceği ne götüreceği (devir KDV'nin durumu olası bir incelemede bulunabilecek matrah farkı dikkate alınarak) ait olduğu dönememi yoksa ele geçtiği dönememi kaydedileceğine meslek mensubunca karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum.Yani tüm geç gelen faturalar için "en uygun yol şudur" demek doğru değildir kanaatindeyim.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  34

  Geç Gelen Faturalar Hk.

  Sayın TAŞTAN,

  Faturaların tarihleri ve tutarları;
  08.06.2005 140.00 YTL
  25.06.2005 3.400.00 YTL
  27.06.2005 2.800.00 YTL
  30.06.2005 4.300.00 YTL
  30.06.2005 1.000.00 YTL
  05.07.2005 600.00 YTL
  12.07.2005 550.00 YTL
  29.07.2005 500.00 YTL
  29.07.2005 150.00 YTL
  30.07.2005 850.00 YTL şeklinde.

  Ayrıca haziran ve temmuz ayları deftere işlenmedi.

  Sayın M.K.EKİCİ faturaları fatura tarihinde göre işlenmesi ve kdv sinin ise ağustos ayında yapılmasını yazmış.

  Her iki durumda da ceza durumu sözkonusu,kanunda belirtildiği gibi 10 günlük bir zaman aşımı yok daha fazla var.

  Şimdi bu faturaları hangi tarihe işleyeceğim.
  Kdv lerini hangi ayda dikkate alacağım.

  Saygılarımla,
  Paylaşılan bilgi ekonomik değer taşır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Geç gelen faturalar
  Konu Sahibi meduzam Forum KDV
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 11.Nisan.2011, 11:10
 2. Yurtdışından Gelen Faturalar
  Konu Sahibi accountmanager Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 02.Şubat.2007, 22:43
 3. Geç Gelen Faturalar
  Konu Sahibi gurkan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 20.Şubat.2006, 12:21
 4. Geç gelen faturalar Hakkında
  Konu Sahibi kaya Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 20.Haziran.2005, 20:33
 5. kdv dahil gelen faturalar
  Konu Sahibi OSMAN2003 Forum KDV
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 16.Haziran.2005, 16:39

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36