kamu işçi maaş

Konu: Demirbaş Alımında Vade Farkı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  1.007

  Demirbaş Alımında Vade Farkı

  Herkese selamlar.. Vadeli olarak alınmış olan demirbaşa ait faturaya ayrı bir kalem olarak yansımış vade farkını demirbaşın maliyetine ilave etmemiz mi gerekir acaba??


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  42

  Demirbaş Alımında Vade Farkı

  Sayı Genç,

  Finansman giderleri; işletmelerin kredi kullanımı, borçlanma, vadeli mal ve hizmet alımı gibi nedenlerle ödedikleri faiz, vade farkı, kur farkı, finansal kiralama bedeli gibi giderlerle teminat mektubu komisyonları ve benzeri giderlerdir.

  Finansman giderlerinin aktifleştirilmesinde izlenen
  1- Maliyet unsuru sayılması
  2- Dönem gideri sayılması
  kriterlerinin belirlenmesinde vergi hukuku bazı kurallar koymuş bulunmaktadır.

  Amortismana tabi duran varlıkları elde edilmesinde kullanılan yabancı kaynaklar nedeniyle ödenen ya da tahakkuk eden kredi faizleri, kur farkı, komisyon ve benzeri giderlerin, elde edilen duran varlığın aktifleştirildiği dönemin sonuna kadar ortaya çıkan kısmı bunların maliyetine eklenir. Duran varlığın aktifleştirildikleri dönemden sonra ortaya çıkan finansman giderleri istenirse dönem gideri yazılır, istenirse onlarda duran varlığın maliyetine eklenir (163 Seri No.lu VUK Genel Tebliği)
  AYGILARIMLA
  <br />SMMM HAKAN KIVANÇ

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  354

  Re: demirbaş alımında vade farkı

  hayır?
  Küçükken her akşam tanrıya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim sonra tanrının çalışma tarzının bu olmadığını anladım ertesi sabah gidip kendime yeni bir bisiklet çaldım ve her akşam tanrıya günahlarımı affetmesi için dua ettim ! ! ! <br />AL CAPONE

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  1.007

  Demirbaş Alımında Vade Farkı

  tam olarak anlayamadım..kullanılan bir dış kaynak yok sadece taksitle ödemeden dolayı vade farkı.. ayrıca sn. konyalı ne demek istediniz??

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  258

  Demirbaş Alımında Vade Farkı

  SAYIN FUGENÇ

  vade farkını 780 finansman giderleri hesabına atabilirsiniz

  saygılarımla
  taner ozturk

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  42

  Demirbaş Alımında Vade Farkı

  Değerli Meslektaşlar,

  Vade farkının, finansman gideri olduğu konusunda mutabık olduğumuzu düşünerek;

  Sayın Genç, aldığınız sabit kıymete ilişkin olarak tarafınıza intikal ettirilen vade farkını maliyete ilave etmeniz gerekmektedir.

  163 Seri No.lu VUK Genel Tebliği'nde belirtilen ve yukarıda aktardığım husus dışında, nasıl bir yasal dayanakla söz konusu vade farkı dönem gideri olarak addedilebiliyor?

  Sayın Öztürk yasal dayanağımız nedir?
  AYGILARIMLA
  <br />SMMM HAKAN KIVANÇ

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  171

  Demirbaş Alımında Vade Farkı

  Sn. fugenc

  Taşıtların, demirbaşların veya amortismana tabi iktisadi kıymetlerin iktisap (sahip olma) tarihine kadarki giderleri sözkonusu a.t.i.k. in maliyete intikal ettirilmelidir.

  İktisap tarihinden sonraki faiz gideri, vade farkı gideri vb. giderlerinin ise ilgili a.t.i.k. in maliyetine intikal ettirilmesi veya direkt olarak gidere yazılması konusu ihtiyaridir. (isteye bağlıdır.) VUK nun 163 seri nolu tebliği de buna cevaz vermektedir.

  İktisap tarihi aracın işletmeye fatura edildiği tarih olduğuna ve araç alımıyla ilgili vade farkı faturası da aynı tarihte işletmeye intikal ettiğine göre bu giderin ödenmesinden önce her ne kadar faturaya dahil edilmişse de fatura tarihi (veya iktisap tarihi) itibarıyla ne aracın maliyetine, ne de gidere yazılması bana göre doğru değildir.

  Sözkonusu vade varkının bu yıla den düşen kısmı 381 GİDER TAHAKKUKLARI hesabında, sonraki yıllara denk düşen kısmı da 481 GİDER TAHAKKUKLARI hesabında pasifleştirilmeli ve ödeme yapıldıkça isteğe bağlı olarak ödenen rakam bu hesaplardan alınarak ya ilgili a.t.i.k. in maliyetine intikal ettirilmeli, ya da direkt olarak gidere yazılmalıdır.

  Yalnız burada birşeye dikkat edilmelidir; başlangıçta maliyete veya gidere yazma yöntemlerinden hangisi tercih edilmişse sonuna kadar bu yol izlenmelidir.
  Saygılarımla ...<br /><br />S.M.M.M. Onursal TAŞTAN (İzmir)<br /><br />Vergi muhasebenin nedeni değil, sonucudur.<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  171

  Demirbaş Alımında Vade Farkı

  Pardon

  nedense araç (taşıt) diye yaklaşmışım. Siz bunu demirbaş olarak değerlendiriniz. (zaten hangisi olursa olsun değişen bir şey yok. Hepsini a.t.i.k. olarak kavrıyoruz.)
  Saygılarımla ...<br /><br />S.M.M.M. Onursal TAŞTAN (İzmir)<br /><br />Vergi muhasebenin nedeni değil, sonucudur.<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  193

  Demirbaş Alımında Vade Farkı

  Sayın Taştan,

  Niye 381 ve 481?

  Bedel içerisindeki vade farkı belgelenmiş. Belgelenmiş olduğuna göre, burada alacaklı hesap 381 veya 481 değil.

  Vade farkını maliyete almama kararındaysanız, kullanılacak hesaplar, 180 veya 280 hesaptır.

  Ancak, (daha önce de bu konu gündeme gelmişti) anılan tebliğde "yıl sonuna kadar DOĞAN faiz gideri" denilmektedir. Söz konusu faiz gideri varlığın alımında tümüyle doğduğuna göre, burada 180 ve 280 hesaplar da gereksiz kalır, vade farkının tamamı alım tarihinde maliyete girmelidir. Çünkü o gün doğmuştur.
  Saygılarımla<br />SMMM Nusret KURDOĞLU

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  171

  Demirbaş Alımında Vade Farkı

  "Niye 381 ve 481?

  Bedel içerisindeki vade farkı belgelenmiş. Belgelenmiş olduğuna göre, burada alacaklı hesap 381 veya 481 değil. "

  Sn. Kurdoğlu;

  Bahsi geçen hesap açıklamaları şöyledir;

  180 - GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

  Bu hesap, peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek döneme ait giderleri izlemek için kullanılır.

  İşleyişi:

  Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kaydedilecek peşin olarak ödenen giderler, bu hesabın borcuna kaydedilir. Gelecek aylarda bu hesaba alacak verilmek suretiyle, ilgili gider hesabına aktarılır.

  280 - GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

  Bu hesap, peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek yıllara ait giderleri izlemek için kullanılır.

  İşleyişi:

  Gelecek yıllarla ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kaydedilecek olan peşin ödenen giderler bu hesabın borcuna kaydedilir. İlgili hesap dönemlerinde bu hesabın alacağı karşısında dönem varlıklarındaki "Gelecek Aylara Ait Giderleri" hesabına gerekli aktarmalar yapılır.

  381 - GİDER TAHAKKUKLARI

  Gelecek aylarda ödemesi yapılacak ve kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkuklarının izlendiği hesaptır.

  İşleyişi:

  Yapılan tahakkuklar ilgili gider ve zarar hesaplarına borç, bu hesaba alacak, yapılan ödemeler borç kaydedilir.

  481 - GİDER TAHAKKUKLARI

  Gelecek yıllarda ödenmesi yapılacak ve kesinlikle belgeye dayalı gider tahakkuklarının izlendiği hesaptır.

  İşleyişi:

  Yapılan taakkuklar ilgili gider ve zarar hesapları mukabili bu hesaba alacak vadesi bir yılın altına düşenler "381- Gider Tahakkukları Hesabına aktarılarak bu hesaba borç kaydedilir.


  -----------------

  Bedel içerisinde vade farkının belgelenmiş olması 381 ve 481 kodlu hesapların kullanılmaması, bunların yerine 180 ve 280 kodlu hesapların kullanılması için yeterli midir?

  Bedel içerisinde gösterilmiş olmakla beraber bedeli peşin ödenmemiş hesapların 180 ve 280 kodlu hesaplarda gösterilmesi yanlış olmaz mı?

  Veya diğer bir yaklaşımla bedel içerisinde gösterilmiş olmakla beraber bedeli nakden ödenmemiş bu tür giderleri 381 ve 481 kodlu hesaplarda gösterilmesi doğru değil midir?

  Yukarıdaki soruda demirbaş alınıyor. Fatura düzenleme tarihi itibarıyla işletme o demirbaşı iktisap etmiş oluyor. Yani fatura tarihi itibarıyla demirbaş aktife giriyor.

  Bununla birlikte bir de vade farkı gündeme geliyor.

  Vade farkı ne zaman gündeme gelir?

  Bir malın bedelinin ödenmesinin bir kısmı veya tamamı alım tarihinden sonraya sarkarsa vade farkı veya faiz gündeme gelmez mi?

  Burada da sözkonusu edilen vade farkı demirbaşın aktife giriş tarihinden sonraya sarkan ödemelerden yani ödemenin aktif tarihi itibarıyla nakden yapılmamış olmasından dolayı gerçekleşen bir vade farkıdır. Yani ortada vade farkı ile ilgili bir para-pul vs. yoktur. Bu daha sonra olacaktır. Nakden değil hesaben bir ödeme sözkonudur. Dolayısıyla böyle bir durumda 180 ve 180 kodlu hesaplar değil, 381 ve 481 kodlu hesaplar kullanılmalıdır.

  Fatura tarihi itibarıyla vade farkının da ödemesi yapılmış olsaydı 180 ve 280 kodlu hesaplar kullanılmayacaktı. Çünkü o zaman da vade farkı demirbaşın maliyetine intikal ettirilmiş olacaktı.
  Saygılarımla ...<br /><br />S.M.M.M. Onursal TAŞTAN (İzmir)<br /><br />Vergi muhasebenin nedeni değil, sonucudur.<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Vade Farkı Kur Farkı Muhasebe Kaydı
  Konu Sahibi rotten1982 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 19.Eylül.2013, 18:03
 2. Demirbaş alımında iade faturası
  Konu Sahibi fea Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 17.Ocak.2012, 10:15
 3. Vade Farkı Ve Fiyat Farkı Faturaları
  Konu Sahibi kardelen_ts Forum KDV
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 24.Mayıs.2007, 17:20
 4. Fiyat Farkı,Vade Farkı ve Kur Farkı Faturaları Muh.Kaydı....
  Konu Sahibi murat* Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 21.Ağustos.2006, 21:56
 5. Vade Farkı
  Konu Sahibi aslanm Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Aralık.2005, 14:06

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36