kamu işçi maaş

Konu: Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2007
  Mesajlar
  823

  Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi

  Slm Kolay Gelsin
  2008 in şubat ayında firmamda çalışmaya başladım benden önceki arkadaş 2008 için yasal defterleri yetersiz bastırmış bu defterler yetmeyecek ne yapmam gerekiyor
  teşekkürler


 2. #2
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi

  Tasdik Zamanı
  Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
  Madde No 221
  Kapsam
  Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:

  1. Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

  2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

  3. (3239 sayılı Kanunun 17'nci maddesiyle değişen bent) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlıyarak on gün içinde;

  4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısiyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

 3. #3
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi

  İstediğiniz sy kadar ek df tasdik ettirebilirsiniz ancak tasdik tarihinden sonrasını bu df yazdırabilirsiniz.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  29

  Ynt: Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi

  bitmiş olan yasal defterinizi kullanılmaya başlanmadan önce yine noterden tasdik ettirebilir ve tasdik tarihinizden sonra ki tarihler için kayıt yazdırabilirsiniz. örneğin. defterinizi 10.10.2008 tarihinde tasdik ettirdiyseniz bu deftere o yıl ile ilgili olarak 09.10.2008 tarihinde bir kayıt yazdıramazsınız bu sizin defteriniz bittikten sonra tasdik yaptırdığınızı gösterirki bu da VUK 352. maddesi gereği Usulsüzlük gerektirir. (Bknz. II. Derece Usulsüzler) Bu tarihte tasdik ettirdiğiniz defterlere yine ancak bu tarihten sonraki işlemleri kayıt edebilirsiniz yani 10.10.2008 günü ve sonraki günlerin işlemlerini. İyi Çalışmalar Dilerim.

 5. #5
  UZMAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  UZMAN Guest

  Ynt: Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi

  Alıntı mabel Nickli Üyeden Alıntı
  bitmiş olan yasal defterinizi kullanılmaya başlanmadan önce yine noterden tasdik ettirebilir ve tasdik tarihinizden sonra ki tarihler için kayıt yazdırabilirsiniz. örneğin. defterinizi 10.10.2008 tarihinde tasdik ettirdiyseniz bu deftere o yıl ile ilgili olarak 09.10.2008 tarihinde bir kayıt yazdıramazsınız bu sizin defteriniz bittikten sonra tasdik yaptırdığınızı gösterirki bu da VUK 352. maddesi gereği Usulsüzlük gerektirir. (Bknz. II. Derece Usulsüzler) Bu tarihte tasdik ettirdiğiniz defterlere yine ancak bu tarihten sonraki işlemleri kayıt edebilirsiniz yani 10.10.2008 günü ve sonraki günlerin işlemlerini. İyi Çalışmalar Dilerim.
  bir belge V.U.K. hükümlerine göre mahsup fişlerinde çift imza olması şartıyla 45 gün aksi takdirde 10 gün içerisinde deftere kayıt edilmelidir

  Bu durumda 10.10.2008 tarihinde tasdik edilen deftere her halukarda 01.10.2008 tarihli bir belge işlenebilir.

  Ayrıca mahsup fişinde çift imza bulunması kaydıyla 26/08/2008 tarihinden itibaren kayıt atabilirsiniz.

  Saygılarımla,

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  29

  Ynt: Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi

  VUK' nun 219 uncu maddesi şöyledir:

  Kayıt Zamanı:

  Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:

  a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfına kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlann on günden fazla qeciktirilmesi caiz değildir.

  b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanato ve bordro qibi yetkili amirlerinin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde. muamelelerin bunlara işlenmesi. deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar. muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

  c) Günlük kasa, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile serbest meslek kazanç defterine
  muameleler günü gününe kaydedilir.

  Görüldüğü gibi indirim içeren KDV beyannamesinin verilme süresi sonunda, bu indirime dayanak teşkil eden belgelerin, ya resmi defterlere işlenmiş olması, ya da muhasebe fişi kullanan işletmelerde yetkililerin parafını taşıyan muhasebe fişlerine bağlanmış olması gerekir.

  Ancak 45 günlük süre dolduktan sonra yapılan incelemede, inceleme elemanı muhasebe fişlerinin yazılıp paraflanmış olmasıyla yetinmeyecek, bunların yevmiye defterine işlenmiş olmasını isteyecektir. Hemekadar muhasebe fişine 10 gün içinde kayıt yapılması yasal deftere kayıt sayılmakta ise de, deftere kayıt işleminin 45 günden fazla geciktirilemeyeceği hükmü karşısında ve fişin 10 günlük sürede düzenlenmiş olduğunun ispat edilemeyişi dolayısıyla muhasebe fişlerinin böyle bir incelemede ibraz edilebilmiş olması, KDV indirimlerinin reddi suretiyle tarhiyat yapılmasını engellemeyecektir.

  Vergi usulü açısından kayıt süreleri böyle olmakla beraber, KDVaçısından, belli bir aya ait kayıtların o ay ile ilqili KDV beyan süresi dolmadan önce yevmiye defterine yazılmıs olması istenmektedir.(KDV Kanunu'ndaki bu hüküm her bir ayın defter kayıt süresini. izleyen ayın ilk 24 qününe hapsetmektedir.)

  3.2. Mükellefler Neden Muamelelerini Yasal Defterlere Zamanında Kaydetmiyorlar :

  Yukarıda da belirtiğimiz üzere mükelleflerin KDV indirimine dayanak teşkil eden belgelerini yasal süresi içerisinde defterlerine kaydetmemeleri VUK açısından, birinci derece usulsüzlük cezasıyla (VUK Md. 352/1-6 ) geçiştirilebilmekte, ancak KDV açısından, indirilen KDV'nin reddi qibi cok vahim sonuçlara neden olabilmektedir.

  Bu nedenle tüm belgelerin kaydının muhasebe fişlerinde iki imzalı olması nedeniyle 45 gün bekletilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  Saygılarımla.


 7. #7
  UZMAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  UZMAN Guest

  Ynt: Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi

  Merhaba,

  V.U.K. ispat yükümlülüğünü iddia sahibine vermiştir. Bu nedenle firma bir belgeyi mahsup fişine kaydettiyse ve bu fiş 45 gğn içerisinde deftere kayıt edildiyse. Edilmediğini inceleme elemanı ispatlamak zorundadır. Ve bunun ispatı defterin boş olduğuna dair bir tutanak mevcut olmadıkça imkansıza yakın bir ihtimaldir.

  Size bir örnek vermek istiyorum.

  15/05/2008 tarihli beş adet fatura 15/05/2008 tarihli bir mahsup fişine işlenmiştir. Bu fiş 29/06/2008 tarihinde deftere işlenmişse cezayı gerektiren bir husus mevzubahis değildir.


  KDV açısından değerlendirme

  Madde 29
  3. (3297 sayılı Kanunun 9. maddesiyle eklenen fıkra) İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.


  bu maddede yasa koyucunun bahsettiği dönem aylık dönem değil mali dönemdir. Zira olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla demektedir.

  Sayın Mabel,

  Sizin yukarıda yazdığınız VUK. 219. maddesi benim savunduğum hususu kanıtlamaktadır. Ayrıca KDV Kanunu faturanın sadece deftere kaydedilmesi şartını ortaya koymaktadır. Hatta bu maddeye dayanarak Ocak ayında indirimi yapılmamış bir KDV deftere işlenmil olması kaydıyla Aralık ayında bile indrim konusu yapılabilir.


  Bu arada Günlük Kasa defteri, Parekende Satış ve Hasılat defteri tutulması zorunluluğu kaldırılmıştır.

  Saygılarımla,

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  29

  Ynt: Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi

  Sayın Uzman,

  Araştırmalarınızı beğenerek okumaktayım ancak; Mükelleflerin, KDV beyannamesinde indirim olarak gösterdikleri KDV yüklenimlerinin, sağlıklı faturalara, perakende satış belgelerine ve sair yasal belgelere dayanmış olması esastır (KDVK Md. 29 ). Ancak Kanun Koyucu, KDV indirimine dayanak teşkil eden belgelerin mevcudiyeti ile yetinmemiş, KDV indirimi yapılabilmesi için bu belgelerin yasal defterlere kaydedilmiş olmasını da şart koşmuştur. Bu şart KDV Kanunu'nun 34 üncü maddesinde şöyle ifade edilmektedir.

  " Yurt içinde sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir."

  Vesikaların kanuni defterlere yasal süreler içinde kaydedilmesi, Vergi Usul Kanunu ile ( Md. 219) emrediimiş olmasına rağmen çoğu mükellef kayıt işlemini geciktirmekteydi. Bu eğilim KDV Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra da sürdürülmüş olup bir çok mükellef kayıtta gecikme nedeniyle, usulsüzlük cezası yanında, KDV indiriminin reddedilmesi suretiyle cezalı KDV tarhiyatına uğramışlardır.

  KDV Kanunu'nun 34 üncü maddesinde vücut bulan ve 29 uncu maddenin 3 üncü fıkrasında bir kez daha vurgulanan bu şekil şartı uyarınca, mal ve hizmet alımı suretiyle yüklenilen ve yasal belgelerle tevsik edilen KDV, bu belgelerin yasal defterlere kaydedildiği dönemin KDV beyannamesinde indirime konu edilebilmektedir.

  KDV indirimine dayanak teşkil eden belgelerin, ilgili KDV beyan dönemi sonuna kadar yasal defterlere işlenmemiş olması, bir usul (şekil) eksikliğidir. Ancak Kanun Koyucu, belki de sırf mükellefleri kayıt nizamı açısından disipline etmek amacıyla, vergi indiriminin esasını
  etkilemeyecek bu hususu, kanun hükmünde indirimin asli şartlarından biri saymıştır


  Maliye idaresinin Görüşü:

  Kanunda öngörülen bu şekli zorunluluk Mali idare tarafından da sıkı sıkıya benimsenmiştir. Idare, muhtelif defalar belirttiği görüşlerinde, bu şekli zorunluluğun, KDV indirimine esas teşkil eden bir asli şart olduğunu, kati bir şekilde vurgulamaktadır.

  Mesela Maliye Bakanlığı'nın 1991/9 sıra nolu KDV İç Genelgesinde şu ifadelere yer verilmiştir.

  " Katma Değer Vergisi Kanununun yukarıda belirtilen 29 ve 34. maddeleri ile indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak koşuluyla ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, deftere kaydedilmeyen alış faturalarında kayıtlı katma değer vergisinin indiriminin, kesinlikle mümkün olamayacağı açıktır."

  Yüklenilen vergi, faturada ayrıca gösterilmiş olmasının yanında, ancak kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir. Bu yöndeki Danıştay kararları da müstakar hal almıştır.

  Bu nedenle mükelleflerin kanuni defterlerine kaydetmedikleri katma değer vergisini, belgenin ait olduğu dönem beyannamesinde indirim konusu yaptıklarının tespit edilmesi halinde, söz konusu indirimlerin reddedilmesi gerekmektedir. Bu şekilde, kabul edilmeyen indirimlerin beyannamenin indirilecek katma değer vergisine ait bölümünden çıkarılmasından sonra, yapılacak hesaplama sonucu mükellefçe ödenmesi gereken bir verginin çıkması halinde, bu miktarın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre cezalı olarak isteneceği tabiidir."

  Görüldüğü üzere bu çok önemlidir ve açıklamanızın yanıtını vermektedir.

  Danıştayın Görüşü:

  Idarenin, defterlere kaydedilmeden ilgili dönem beyannamesinde indirim konusu yapılan vergilerin,indiriminin yasaya uygun şekilde yapılmadığı ve bu nedenle eksik hesaplanan verginin cezalı olarak tahsiline yönelik görüş ve uygulaması çoğu kere vergi yargısına intikal etmiştir.

  Yargıya intikal eden olaylarda Danıştayın bu konuda farklı görüşlerle kararlar verdiği görülmektedir.

  Danıştay bazı kararlarında, indirime dayanak teşkil eden belgelerin yasal defterlere geç kaydedilmesinin yalnızca bir usul eksikliği olduğu, görüşünü benimsemiştir.

  Bir kısım Danıştay kararlarında ise, Maliye Idaresinin anlayışına paralelolarak, yasal defterlere kaydedilmemiş belgelere dayalı KDV indiriminin mümkün olmadığı görüşü benimsenmiştir.

  Ancak, herhangi bir Danıştay Dairesi kararından daha fazla anlam ifade eden Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından bu konuyla ilgili alınan 28.4.1995 tarih ve E: 1994/282 K: 1995/161 sayılı kararda şu ifadeler yer almaktadır:

  Yasa'nın, 29 ve 34 üncü maddelerinin değinilen kuralları karşısında, yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için 34 üncü maddenin (2) işaretli fıkrası ile tanınan tespit yetkisi uyannca Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yönetsel düzenlemenin kapsadığı durumlar dışında indirime konu verginin fatura ve benzeri belgelerde hem aynca gösterilmesi ve hem de alış belgelerinin yasal defterlere kaydedilmiş olmasının zorunlu olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

  Alış faturası ve benzeri belgelerin yasal defterlere kaydedilmiş olması koşulu; kaydı zorunlu belgelerin, yükümlülerin tutulması zorunlu defterlerine kayıt düzenine uyularak yazılmış olmasını ifade etmektedir.

  Davacının bilanço esasına göre defter tuttuğu tartışmasızdır. Uyuşmazlığa yol açan tartışma ise, onaylanmış yevmiye defterine arama gününe değin hiç işlem kaydedilmemiş olmasıdır. Her ne kadar 1.1.1986 gününde yürürlüğe giren 3239 sayılı Yasa'nın 16'ncl maddesi ile değişen Vergi Usul Kanunu'nun 183'üncü maddesinin ikinci fıkrasında, dileyen yükümlülerin hareketli yapraklı yevmiye defteri tutmalanna olanak tanınmış ve bu değişikliğe ilişkin gerekçede, modern vergiciliğin gereği olarak yükümlülerin otomasyon uygulamasına özendirilmesinin amaçlandığı belirtilmişse de, otomasyon uygulayan işletmelerde bilgisayarla işlem yürütülmesi, alış belgelerinin yevmiye defterine kaydı yönündeki zorunluluğu kaldırıcı nitelik taşımamaktadır.

  Öte yandan, bilgisayarla tutulan muhasebe fişlerinin Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 54 üncü maddesinde öngörülen ve defter kayıtlarının kapsadığı asgari koşulları taşıması da söz konusu olmadığından, [u]alış belgelerinin bilgisayarla tutulan muhasebe fişlerine geçirilmesi, yüklenilen verginin indirimine yeterli görülmemiştir


  Bu karar ışığında, yasal defterlere kaydedilmeksizin yapılan KDV indiriminin yasaya uygun olmadığının Danıştay tarafından da kabul göreceği ihtimalinin yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.

  Sonuç olarak, yasal defterlere kaydedilmemiş KDV yüklenimlerinin indirilmesi, cezalı tarhiyata uğrama riski getirmekte olup, böyle bir tarhiyata karşı açılacak davanın mükellef aleyhine sonuçlanması ihtimali de göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir.

  Bu nedenle yukarıda sizin belirttiğiniz görüş vergi idaresi ve danıştay tarafından kabul görmemiş ve size ait bir görüştür ve yukarıda belirttiğim görüşün aksine yapılan kayıtlar cezai müeyyideyi gerektirmektedir.

  Saygılarımla.

 9. #9
  UZMAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  UZMAN Guest

  Ynt: Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi

  Merhaba,

  Sayın Mabel,

  Öncelikle yazdıklarınızı bir kanun metnine dayanarak altı boş iddialar halinde tutmadan sağlam verilerle yaptığınız yorumları takdirle karşıladığımı belirtmek isterim.

  ancak dikkatinizi çekmek istediğim aşağıdaki hususları tekrar değerlendirmenizi rica edeceğim;

  Sanal ortamda tutulan bir muhasebe fişinden değil, Üzerinde çüft imza bulunan basılmış muhasebe fişinden söz ediyorum.

  Yukarıda yazdıklarınızı özetlersek,

  1. KDV Kanunu indirilecek KDV'nin indirim konusu yapılabilmesi için yasal defterlere işlenmesi hususunu şart koymuştur.

  Bunu bende söylüyorum.

  2. Alıntı yaptığınız kararda defter boşmuş; ben ne demişim defterin boş olduğu tutanakla ispatlanmadıkça demişim.

  Ancak benim iddiam şudur;

  bir fatura aynı tarihli iki imzalı bir mahsup fişine bağlanmışsa ve bu fiş 45 gün içerisinde deftere işlenmişse VUK açısından sorun yoktur.

  Size şunu sormak istiyorum;

  Atıyorum mali polis bir işyerine baskın yapmış bütün evrağı toplamış ve incelenmesi için defterdarlığa göndermiş ve siz bu inceleme için görevlendirilmişsiniz.

  Baskın tarihi 31/05/2008 ve bütün evrak tutanakla tesbit edilmiş. Yevmiye defterindeki son kayıt 20/04/2008
  ancak bütün faturalar dosyalara günlük olarak tutulan ve üzerinde yetkili iki kişi tarafından imzalanmış mahsup fişlerinin ekinde düzenli bir şekilde klase edilmişler.

  Ve siz deftere kayıt edilmeyen Nisan ayının 21'i ve 30'u arasındaki faturaların indirim konusu yapılamayacağı savıyla bu faturalara ait KDV'leri indirimlerini reddetmeniz gerektiğini sözylediniz.

  Firma size dediki

  Gördüğünüz gibi deftere kayıt edilmiş olanlar dahil bütün faturalarımız üzerinde çift imza bulunan mahsup fişleri ekinde klase edilmiştir.
  V.U.K. 219. maddesinin b bendi gereğince Kayıtlarını bizim gibi devamlı olarak firma yetkililerinin imza ve parafını taşıyan muhasebe fişlerine dayanarak yürüten müesseselerde. muamelelerin bunlara işlenmesi. deftere işlenmesi hükmündedir. Ve bizim kayıtlarımıza geçmeyen mahsup fişlerininde bu süre dahilinde olması nedeniyle söz konusu faturaların yasal defterlere işlenmiş sayılması gerektiği hususu V.U.K. 'na göre sabittir.

  Bu nedenle adı geçen mahsup fişlerinin yasal defterlere işlenmiş sayılması gerektiğinden. Nisan ayının 21'i ve 30'u arasındaki faturaların KDV sinin indirim konusu yapılmasında bir sakınca yoktur.

  Derse siz ne yaparsınız,

  Saygılarımla, 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2008
  Mesajlar
  546

  Ynt: Yasal defterlerin yetersiz olması yetmemesi

  Kanunlarda geçen 45 gün "zaman dilimidir" kayıt tarihi değildir.

  Yani 01/10/2008 tarihli bir faturayı 15/11/2008 tarihine kadar ,yevmiye defterimizde 01/10/2008 tarihine işleyebilmemiz demektir.

  örnek

  01/10/2008 tarihinde yaptığınız satış faturasının yevmiye defterine kayıtlarını 15/11/2008 tarihine kadar yazdırmalısınız.Ama ilgili satışın yevmiye tarihi 01/10/2008 olmalıdır.Aksi taktirde hesaplanan kdv yi ötelemiş olursunuz.

  Niteki çift imzalı mahsup fişlerinize bakarsanız mahsup tarihi 01/10/2008 dir.KDV'de beyan edip ödersiniz.
  deftere işlemediniz diye kasım döneminde beyan etmeyi beklemezsiniz değilmi ?

  Şahsi Düşüncelerimi kanunlara dayandıramadığım için üzgünüm..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yasal Defter de Ödemelerin Eksik Olması
  Konu Sahibi SerhanSerhan Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Kasım.2017, 15:20
 2. Şirket Sermayesi Yetersiz Kaldı mı Kalmadı mı Hesabı
  Konu Sahibi cetvel Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 11.Şubat.2013, 10:04
 3. Maaşların yasal gösteriminden farklı olması
  Konu Sahibi FATMA ALAGÖZ Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 16
  Son Mesaj : 14.Mart.2010, 14:18
 4. Yasal Defterlerin İbraz Edilmemesi
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Mart.2009, 09:58
 5. Defter Sayfasının Yetmemesi Durumunda
  Konu Sahibi MBOZO Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 25.Eylül.2006, 00:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36