2008 YILINA İLİŞKİN TRANSFER FİYATLANDIRMASI FORMU GEÇİCİ
VERGİ BEYANNAMESİ İLE VERİLMEYECEK
Bilindiği üzere, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
Hakkında Genel Tebliği hükümlerine göre 2007 yılına ilişkin formlar 2008/2. Dönem
Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilmiştir.


2008 takvim yılına ilişkin TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN
YABANCI KURUM ve ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM 2009 Yılında
verilecek Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde verilecektir (Normal hesap
dönemleri için 1-25/NİSAN/2009) 2008 /3. Dönem Geçici Vergi E-Beyanname formatı ekinde bulunan TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM DOLDURULMAYACAKTIR.


Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dilerim.


Saygılarımla,
Yahya ARIKAN
İSMMO Başkanı