kamu işçi maaş

Konu: Serbest Bölge Şirket Kuruluşu

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  127

  Serbest Bölge Şirket Kuruluşu

  Merhaba
  Serbest bölgede yeni değişiklikleri göz önünde tutarak yeni bir şirket kurmayı düşünürsek ne gibi avantajlar söz konusu olur acaba ve bu şirketi koll veya ltd şirketi olarak kurmamızda herhangi bir farklılık söz konusu olurmu,
  İkinci bir durum olarak alım satım ruhsatı olan bir serbest bölge firamsı ruhsatının süresini uzatmak için ne tür işlemler yapmalıdır,bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim kolay gelsin.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  127

  Ynt: Serbest Bölge Şirket Kuruluşu

  bu konu hakkında bilgisi olan yokmu :-\

 3. #3
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503

  Ynt: Serbest Bölge Şirket Kuruluşu

  Alıntı gulcan Nickli Üyeden Alıntı
  Merhaba
  Serbest bölgede yeni değişiklikleri göz önünde tutarak yeni bir şirket kurmayı düşünürsek ne gibi avantajlar söz konusu olur acaba ve bu şirketi koll veya ltd şirketi olarak kurmamızda herhangi bir farklılık söz konusu olurmu,
  İkinci bir durum olarak alım satım ruhsatı olan bir serbest bölge firamsı ruhsatının süresini uzatmak için ne tür işlemler yapmalıdır,bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim kolay gelsin.
  Sayın formdaş

  Serbest Bölgeler Kanunun birinci maddesinde Kanun'un amaç ve kapsamı "Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak üzere, serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarının tayini, yönetimi, faaliyet konularının belirlenmesi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hususları kapsar" olarak belirtilmiştir.

  Kanunun muafiyet ve teşvikler başlıklı altıncı maddesinde "Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılır. Bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. işlemci kuruluşlar ve kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek teşviklerden yararlandırılabilir. Türkiye'deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgedeki faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratlar, Türkiye'nin diğer yerlerine getirildiğinin kambiyo mevzuatına göre tevsiki halinde de, gelir ve kurumlar vergisinden muaftır" denilmiştir.

  Serbest bölgeler ile ilgili gelirlerin vergilendirilmesi, sadece kurumların serbest bölgelerdeki faaliyetlerinden sağlanan kazançların ortaklarına kar payı olarak dağıtılması halinde mümkün olmaktadır. Konu ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı 191 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; istisnanın gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgelerdeki faaliyetlerinden elde edilen kazançları ile sınırlı olduğu, bir kurumun serbest bölgelerdeki faaliyetlerinden sağlanan kazançların ortaklara kar payı olarak dağıtılması halinde, kurumun kazancının tamamen veya kısmen serbest bölgelerdeki faaliyetlerinden elde edilip edilmediğine bakılmaksızın bu kar paylarının, elde eden tam mükellef gerçek kişiler tarafından Gelir Vergisi Kanununun 85 ve 86'ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde menkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerektiği açıklanmıştır. Ayrıca 191 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, serbest bölgede faaliyette bulunan tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarının beyan edilmesi halinde vergi alacağı hesaplanacağı açıklanmıştır.

  Bu düzenleme ile serbest bölgelerde kurumlar aracılığıyla faaliyette bulunulması sonucunda elde edilecek serbest bölge gelirinin kurum ortaklarına karın dağıtılması durumunda, ortaklarca beyan edilmek suretiyle vergilenecektir. Ancak söz konusu düzenleme gerçek kişilerin serbest bölge faaliyetleri nedeniyle elde edecekleri gelirleri kapsamamaktadır.

  Özellikleri :

  Serbest bölgelerde yapılan yatırımlarla ilgili olarak yatırım indirimi uygulanmaz.
  Serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmelere Türkiye'de hizmet sunan firmaların gelirleri, Türk yasalarına tabidir. Bu işlemler, faaliyet ruhsatına sahip olarak serbest bölgede açılan iş yerinde yapılırsa vergiden istisnadır.
  Türkiye'deki işyerinde yapılan;
  Serbest muhasebecilik
  Mali Müşavirlik
  Danışmanlık
  Avukatlık ve benzeri işlemler Türk vergi kanunlarına göre gelir, Kurumlar,
  ve Katma Değer vergisi ile diğer kanunlarla getirilen vergilere tabidir.


  Serbest Bölgeden diğer bölgelere yapılan satışlar ihracat, bu bölgelerden alınanlar ise ithalat sayılır. Serbest Bölgeden Türkiye'ye yapılan satış ithalat Katma Değer Vergisine tabidir.
  Serbest Bölgeyi İşleten işleticiye yapılan teslim ve hizmetler ise ihracat istisnası kapsamında KDV'den müstesnadır.
  Serbest bölgeye yapılan fason işlerde hesaplanan Katma Değer Vergisi stopaja tabi tutulmadan, fason işini yapan mükellef tarafından beyan edilerek ödenecektir.
  Türkiye'nin başka yerlerinden serbest bölgeye veya bu bölgeden Türkiye'nin diğer yerlerine yapılan taşımacılık işlemlerinde Katma Değer Vergisi hesaplanacaktır.
  Serbest Bölgeye yapılan ihracatla ilgili gümrük komisyonu Katma Değer Vergisi'ne tabidir.
  Serbest Bölgede kesilen faturalar TL üzerinden değil, döviz üzerinden olacaktır.
  Serbest Bölgeye giden eşyalar için ATR düzenlenmez.

  KDV İstisnası :

  5035 Sayılı Kanunla KDV Kanunu'nda yapılan değişiklikle Transit ve Gümrük antreposu rejimleri, geçici depolama yerleri ve gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarla ilgili hükümlerin uygulandığı hizmetler bundan böyle KDV ye tabi olacaktır. Ancak serbest bölgelerde verilen hizmetler ise KDV'den istisnadır.

  5035 sayılı Kanunla 3065 sayılı KDV Kanunu'nun İthalat İstisnası başlıklı kısmında yer alan "Transit ve Gümrük antreposu rejimleri ile serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarla ilgili hükümlerin uygulandığı mal ve hizmetler" şeklindeki 16/1-c maddesi "Gümrük kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar" şeklinde değiştirilmiştir.


  Söz konusu değişiklikle yukarıda bahsi geçen yerlerde yapılan hizmetlerin KDV?den istisna olduğu hükmünün kaldırıldığı söz konusu yerlerde yalnızca mal teslimleri için istisna uygulanacaktır. Ancak, 5035 sayılı kanunla KDV Kanunu'nun 17/4? üncü maddesinin (ı) bendine yapılan ekleme ile sadece serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV'den istisna olacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, "transit ve gümrük antreposu rejimleri ile geçici depolama yerleri ve gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarla ilgili hükümlerinin uygulandığı hizmetlerin bundan böyle KDV'ye tabi olacağı" bilinmelidir.


  Yukarıda da belirttiğimiz KDV Kanunu'nun 16/1-c maddesinde yapılan değişiklikle aynı madde de belirtilen söz konusu yerlerde yapılan hizmetler istisna kapsamından çıkartılmış sadece serbest bölgelerde yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu KDV Kanunun 17/4-ı maddesine ilave yapılmak suretiyle hüküm altına alınmıştır. Bu madde kapsamında serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV'den istisna olması dolayısıyla söz konusu hizmetler için yüklenilen KDV indirim konusu da yapılamayacak mahiyetine göre gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır.

  Muhasebe Uygulamaları :

  Serbest bölgelerde defterler;

  Türkçe düzenlenir.
  Serbest Bölge Müdürlükleri ve Genel Müdürlükçe talep edilen bilgiler verilir.
  Her türlü bilgi, belge ve doküman serbest bölge müdürlüğünün kontrolüne açık ve tabi olacaktır. Muhasebe kayıtlarına bölge dışındaki faaliyetlere ilişkin hesaplar işlenemez.
  Mükellefler fatura ve ticari defterlerini hesap döneminden önce Bölge Müdürlüğü'ne onaylattırmak zorundadır.
  Mükellefler Genel Müdürlükçe belirlenen özel faturayı kullanmakla yükümlüdür. Serbest Bölge Müdürlüğünce onaylanmayan faturalar geçersizdir.
  Hizmet faaliyetinde bulunan kullanıcılar 3'er aylık dönemler itibariyle düzenledikleri faturaların örneklerini Serbest Bölge İşlem formu ekinde Bölge Müdürlüğü'ne verirler.

  Serbest Bölgelerdeki Vergi İstisnasında Değişiklik :

  3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda değişiklik yapan 5084 sayılı Kanun, 06.02.2004 tarihli R.Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 6. maddesi değiştirilerek, bu bölgeler vergi mevzuatı kapsamına alınmış ve var olan istisna uygulamaları kaldırılmıştır. Gümrük ve kambiyo mevzuatının uygulanmayacağına ilişkin hükümler ise muhafaza edilmiştir. Kanuna eklenen geçici 3. madde gereğince;
  5084 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ruhsat almış olanların bu bölgelerden elde ettikleri kazançları, ruhsat süreleri ile sınırlı olarak gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak, Keza, bu bölgelerde istihdam edilen personel ücretleri de 31.12.2008 tarihine kadar vergilendirilmeyecektir. Ayrıca, bölge içindeki faaliyetleri ile ilgili her türlü işlemler de 31.12.2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olacaktır.

  Kısaca özetlemek gerekirse, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6?ncı maddesinde, ?Serbest Bölgeler Gümrük hattı dışı sayılır. Bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz.? hükmü yer almakta idi.

  5084 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile sözü edilen maddede yapılan değişiklikle madde ?Serbest Belgeler gümrük bölgesi dışında sayılır. Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz.? şeklinde değiştirilmiştir.

  Yine 5084 sayılı Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren 9 uncu maddesi ile 3218 sayılı Kanuna eklenen Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış olan mükelleflerin;
  Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları işlemlere, 31.12.2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan istisna öngörülmüştür. Bu değişiklikler sonucunda serbest bölgelerde yapılan işlemlere tanınan sürekli istisna hükmü, süreli hale getirilmiştir: Buna göre bu bölgelerde yukarıda belirtilen şartlar çerçevesinde yapılan işlemler 31.12.2008 tarihine kadar harç ve damga vergisinden istisna edilecektir.

  Sanırım buradaki cevap soruna yanıt olur bunun dışında herhangi birşey olursa formda yazarsın yardımcı olmaya çalışırız  ferhat

  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  47

  Ynt: Serbest Bölge Şirket Kuruluşu

  ayrıca yeni yayımlanan bu kanun da göz önünde bulundurulmalı:

  25 Kasım 2008 SALI

  Resmî Gazete

  Sayı : 27065

  KANUN

  SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  Kanun No. 5810
  Kabul Tarihi: 12/11/2008

  MADDE 1 - 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler
  Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 1 - Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik
  etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak,
  işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek
  amacıyla serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarıyla faaliyet
  konularının belirlenmesi, yönetimi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve
  tesislerin teşkili ile ilgili hususları kapsar."

  MADDE 2 - 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 4 üncü maddesi
  başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Faaliyet konuları ve koordinasyon:

  MADDE 4 - Serbest bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulunca uygun
  görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler
  yapılabilir.

  Üretici işletmelerin talepleri hariç olmak üzere, fiyat, kalite
  ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına kanunlarla ve
  diğer mevzuatla verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.

  Serbest bölgelerde yapılan faaliyetleri değerlendirmek, bu
  bölgelerin geliştirilmesine ve sorunların çözümüne ilişkin stratejileri
  belirlemek ve önerilerde bulunmak üzere Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulu
  oluşturulmuştur. Kurulun teşkili ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle
  belirlenir."

  MADDE 3 - 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5 inci
  maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler Dış Ticaret
  Müsteşarlığından ruhsat almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette
  bulunabilirler. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan yatırımcı
  kullanıcılara Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar
  kiralanabilir veya bunlar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis
  edilebilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için aynı süre ile
  kullanma izni verilebilir."

  MADDE 4 - 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı
  maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla
  beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi
  tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında
  öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla
  konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo
  mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu
  kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması
  nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı
  yerlerdir."

  MADDE 5 - 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 8 inci
  maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Bedeli 5000 ABD doları veya karşılığı Yeni Türk Lirasını
  geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi
  tutulmayabilir."

  MADDE 6 - 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 12 nci maddesi
  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "MADDE 12 - Serbest bölgelerde 4817 sayılı Yabancıların Çalışma
  İzinleri Hakkında Kanun, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu,
  5393 sayılı Belediye Kanununun ölüm ve yangın halleri, kanalizasyonların
  inşa ve tamiri ile içme, kullanma, endüstri suyunu sağlamaya ve gaz, su,
  elektrik sarfiyatını denetlemeye yönelik maddeleri dışında kalan hükümleri,
  5682 sayılı Pasaport Kanunu, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve
  Seyahatleri Hakkında Kanun ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri
  uygulanmaz. Ayrıca, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işlemler,
  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir."

  MADDE 7 - 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü
  maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren
  yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

  a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin
  bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları
  gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 193 sayılı Gelir
  Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı
  bendinin (b) alt bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve
  30 uncu maddeleri uyarınca yapılacak tevkifata etkisi yoktur.

  b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %
  85'ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele
  ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı % 50'ye kadar
  indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
  Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil
  edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.

  c) Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak
  yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan
  müstesnadır.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye
  Maliye Bakanlığı yetkilidir."

  MADDE 8 - 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa aşağıdaki
  geçici maddeler eklenmiştir.

  "GEÇİCİ MADDE 5 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
  serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı almış olan kullanıcılara kiralanan
  arazi, arsa ve binalardan Hazinenin mülkiyetinde bulunanların ruhsat ve kira
  süresi, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 49 yıla kadar uzatılabilir. Bu maddenin
  uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

  GEÇİCİ MADDE 6 - Serbest bölgeler, Avrupa Birliğine tam
  üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar, gümrük rejimleri açısından Türkiye
  Gümrük Bölgesi dışında, menşe hükümlerinin uygulanması bakımından ise
  Türkiye Gümrük Bölgesi sayılır."

  MADDE 9 - 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa
  aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  "GEÇİCİ MADDE 7 - Bu Kanunun 152 nci, birinci fıkrasının (a)
  bendi hariç olmak üzere 157 nci, 158 inci ve bölgede faaliyette bulunan
  işletmelerin ihtiyaçlarıyla sınırlı olarak 185 inci maddelerinin 3218 sayılı
  Serbest Bölgeler Kanununa aykırı olan hükümleri, Avrupa Birliğine tam
  üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar uygulanmaz. Ancak 158 inci ve 185 inci
  madde hükümleri, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu yönünden
  uygulanmaya devam olunur.

  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için
  4760 sayılı Kanuna göre tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan
  vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir. Tahsil edilmiş tutarlar
  ret ve iade edilmez."

  MADDE 10 - Bu Kanunun;

  a) 7 nci maddesi 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
  tarihinde,

  b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

  yürürlüğe girer.

  MADDE 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  24/11/2008

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2011
  Mesajlar
  3

  Ynt: Serbest Bölge Şirket Kuruluşu

  Merhaba,

  Sebest Bölgede kurulacak olan firmanın pratikte çalışma şekli konusunda aklıma takılan bir konuyu danışmak istiyorum.

  Diyelimki serbest bölgede bir firma kurduk. Bu firma yurtdışında bulunan bir firma ile aynı isimde olan bir firma. Yurt dışından konteyner bazında ürünlerimizi getirdik ve serbest bölgede depoladık. Anladığım kadarıyla bu aşamada henüz bir gümrük, harç vs. ödenmiyor. Ürünler ha Firmanın yurtdışındaki fabrika deposunda durmuş, ha serbest bölgeye inmiş aynı durumda.
  Daha sonra Türkiye'de bulunan firmalara bu ürünleri perakende olarak satmak istiyoruz. Getridiğimiz ürünlerin ithalatını tüm konteyneri değilde sipariş oldukça istenen miktara göre ithal ederek satmamız mümkünmüdür?

  Eğer mümkünse serbest bölgenin bize sağlayacağı en büyük avantaj Türkiyedeki müşterinin siparişini takiben nakliye için yurtdışından geminin/TIR'ın gelmesini beklemeye gerek kalmadan 1-2 gün içerisinde müşteriye teslimatı yapabilmemizmidir?

  cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  1.354

  Ynt: Serbest Bölge Şirket Kuruluşu

  (Ürünler ha Firmanın yurtdışındaki fabrika deposunda durmuş, ha serbest bölgeye inmiş aynı durumda. )
  aynı durum değil malı serbest bölgeye almanızın belirli prosedürleri var. serbest bölge işlem formu ile malı stoklarınıza almanız gerekiyor. serbest bölgeye mal girişinde aldığınız malın tutarının binde biri oranında bir bedel ödüyorsunuz. aynı şekilde bu malın satışı yapıldığında ise binde 9 oranında bir meblağ ödemek durumunda kalıyorsunuz.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2011
  Mesajlar
  3

  Ynt: Serbest Bölge Şirket Kuruluşu

  Cetvel öncelikle teşekkürler. OK malzemeyi getirdik, gerekli prosedürleri de yerine getirdik, serbest bölgedeki stoğumuza aldık. Binde biri oranında bedelide ödedik. Diyelim bir konteyner, 1000 tane var bu üründen konteynerde ama ben bunları 3er 5şer satıyorum. Bu mümkünmü peki? Benim için önemi olan zaman kazanmak, müşteriler geminin uzak doğudan 4-5 haftada gelmesini beklemek ve bir defada bir konteyner malı almak istemiyor çoğunlukla. Serbest bölgede firma kurmak bu açıdan avantajlı olacakmı?

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  1.354

  Ynt: Serbest Bölge Şirket Kuruluşu

  1000 adet malı getirip 3 er 5 er adet satmaktan bahsediyorsunuz. paranın geri dönüşümünü ne kadarlık bir sürede sağlayacağınızı siz daha iyi bilirsiniz. takdir sizin.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2011
  Mesajlar
  3

  Ynt: Serbest Bölge Şirket Kuruluşu

  Tabii ki haklısınız, geri dönüş uzun olacak ancak bizim sıkıntımız, sattığımız ürünün toptan satışının zorluğu ve fabrikamızın uzak doğuda bulunması. Onu tabii tekrar tartmak gerek dediğiniz gibi. Bunun dışında serbest Bölgede firma kurmanın, Türkiye içinde bir firma kurmaya oranla sağlayacağı avantajlar nelerdir?

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  1.354

  Ynt: Serbest Bölge Şirket Kuruluşu

  Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılırlar. 3218 sayılı Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin,

  - bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden

  - bu bölgelerde istihdam edilen personele ödenen ücretler 31/12/2008 tarihine kadar gelir vergisinden

  - bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili yaptıkları işlemler 31/12/2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan

  istisnadır.

  Ayrıca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, bu bölgelerde elde ettikleri kazançlar, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. (SBK geçici madde 3) (KV Sirküleri 13) (KVGT 85)

  Serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar ile serbest bölgelerde verilen hizmetler katma değer vergisinden de istisnadır. (KDVK md.16/1-c) (KDVK 17/4-ı) (KDVGT 39,93)

  gib.gov.tr ' den alıntıdır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Serbest Bölge Şirket Kuruluşu Hakkında
  Konu Sahibi export Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Aralık.2013, 11:52
 2. Serbest bölge şirket kuruluşu
  Konu Sahibi fugenc Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 16.Eylül.2011, 20:01
 3. Kollektif şirket serbest bölge kar dagıtımı
  Konu Sahibi srkn_hunn Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Temmuz.2011, 10:04
 4. Serbest Bölgede Şirket Kuruluşu
  Konu Sahibi gulcan Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 18.Şubat.2008, 12:12
 5. Serbest Bölge Kollektif Şirket
  Konu Sahibi Noir Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Aralık.2006, 00:47

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36