kamu işçi maaş

Konu: İhracat ile ilgili

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  120

  İhracat ile ilgili

  mrh arkadaşlar,

  - İhrcatta MSC faturaları ne demek?

  - İhracat dolayısı ile gelen mal döviz hangi kura göre değerlenir.? Bankanın belirlediği bir kur olabilirmi yoksa TCMB bankası bir gün önceki döviz alış kurumu olcak?

  Şİmdiden teşekürler 2. #2
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  1.340

  Ynt: İhracat ile ilgili

  ihracat dolayısı ile gelen mal demişsiniz ama ben ihracatı gerçekleşmiş yanı intacı gerçekleşmiş mal için konuya açıklık getireyim gümrük çıkış beyannamesindeki kur u baz alınız.
  örneğin ihracat fatura tutarı :100.000 USD
  GÇB üzerindeki kur :1,500

  120.02 Yurtdışı alıcılar 150.000 YTL ( Borç )
  601.... nolu hesaba 150.000 YTL ( Alacak )

 3. #3
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.773

  Ynt: İhracat ile ilgili

  msc bir gemi acentasıdır. Büyük bir ihtimalle de navlun faturaları ile ilgildir.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  29

  Ynt: İhracat ile ilgili

  İhracat beyannamelerini işlerken beyannamenin sağ üst köşesinde beyn.nosu var intaç tarihi için ben bunu maliyenin vedop sitesinden sorgulatıyorum ve muhasebe kayıtlarımı o tarihi ve o günkü tcmb döviz alış kurunu alıp kaydediyorum.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.611

  Ynt: İhracat ile ilgili

  GÇB nin üstündeki kuru dikkate alacaksın.Eskiden intaç tarihi basıyorlardı artık yok biliyorsun,onun içinde vedoptan sorgulayıp intaç tarihini ordaki tarihi baz alacaksın.İyi çalışmalar.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  401

  Ynt: İhracat ile ilgili

  Sn.yeterlilik, Gümrük Çıkış Beyannamesi üzerindeki tarihimi, yoksa Vedoptan sorgulatılan tarihimi,
  -Gümrük Çıkış Beyanname üzerindeki kurumu , Vedoptan sorgulanan tarihteki döviz alış kurumu ..
  İnanın her iki görüşte arkadaşlar da var. sırf burdaki soru değil , daha önce de bu konu üzerinde çok tartışıldı.. ama Hangi Tarih ve Hangi Kur alınacak.. ikna olamadım.. net bir cevap da alamadım..
  -Ayrıca Katma Değer Vergisi Beyannamesi yurtdışı satış kısmına yazılacak Ytl. bedel için hangi kuru almalıyız.. Uygulama yapan arkadaşlar varsa yardımcı olurlarsa durum çözülür .
  bilgi Paylaşılsa bile tükenmeyen bir hazinedir.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.611

  Ynt: İhracat ile ilgili

  Sayın Yeniyurt;

  Sizinde dediğiniz gibi,bu konu çok tartışılmış farklı farklı bilgiler verilmiştir.İlk önce tarih olarak vedop'tan aldığımız tarihin alınacağına dair mukteza örneğini paylaşayım ,daha sonra da yine tatmin olmamız için buna benzer örnekle hangi kuru alacağımıza dair bilgileri paylaşacağım


  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01/KVK-6-
  Konu: Fiili intaç tarihi 04/01/2007 tarihi olan ihracatın

  2006 /12.ay beyannamesinde beyan edilmesi halinde

  düzeltme beyannamesi verilip, verilmeyeceği hk.

  ???.. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

  ???????????.

  Üsküdar/İSTANBUL  İlgi: Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğüne vermiş olduğunuz tarihsiz dilekçeniz.  İlgi dilekçenizde 26/12/2006 tarihli gümrük çıkış beyannamenizin intaç tarihinin 04/01/2007 olduğunu ve söz konusu kazancı 2006 yılı geliri olarak beyan ettiğinizi belirterek, intaç tarihinin esas alınarak düzeltme beyannamesi verilip verilmeyeceği hususunda görüşümüzü sormaktasınız.  Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6. maddesinde, (1) ve (2) no?lu fıkralarında, ?Kurumlar Vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.  Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu?nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır.? hükmü yer almaktadır.  Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun ticari kazancın tarifinin yapıldığı 37.maddesinde ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmış ve ticari kazançta vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına bağlanmıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nda vergiyi doğuran olay ise vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar hükmü ile belirtilmiştir.  Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu?nun 38.maddesi ile ?Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki özsermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır? hükmü getirilmiş, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 192.maddesinin 4.fıkrasında da, Aktif toplamı ile borçlar arasındaki farkın, müteşebbisin işletmeye mevzu varlığını (özsermayeyi) teşkil edeceği belirtilmek suretiyle kazancın tespitinde tahsil değil, tahakkukun esas alınacağı hükme bağlanmıştır.  Buna göre, kurum kazancı, ticari kazanç niteliği taşıdığından ve ticari kazanç gibi tespit edildiğinden elde etme yönünden tahakkuk esası geçerlidir. Tahakkuk ise gelirin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmesini ifade eder. Bunun için geliri doğuran işlemin tekemmül etmesi gereklidir. Bu itibarla, ihraç ettiğiniz mal için faturanın düzenlendiği tarihin ticari kazancınızın tespitinde tahakkuk tarihi olarak dikkate alınıp, o dönemin kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.  Öte yandan, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 11/1-a bendiyle; ?İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye?de verilen roaming hizmetleri? KDV?den istisna edilmiştir.  Yine, aynı Kanunun 12/1.maddesine göre bir teslimin, ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

  a)Teslim, yurt dışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalıdır.

  b)Teslim konusu mal T.C.gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yurtdışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.  4 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?nin A/1 bölümünde; ?Bilindiği üzere Türkiye?den ihracat İhracat Rejimi Kararı ve Yönetmelikleri ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlar ve Bu Kararlara İlişkin Tebliğler ve Talimatlar çerçevesinde yapılmaktadır. Söz konusu düzenlemelerde yer alan hükümlere göre fiili ihracat gümrük çıkış beyannamesinin ilgili gümrük idareleri tarafından tescil edilmesiyle gerçekleşmiş sayılmaktadır. Fiili ihracat tarihi ise bu beyannamelerin ön yüzünün üst orta bölümündeki tarihtir.?denilmektedir.  19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin (E) bendinde, katma değer vergisi uygulamasında ihracat tesliminin gerçekleştiği tarihin,malın gümrük hattından geçtiği sırada çıkış gümrüğünce belirlenen ve gümrük beyannamesindeki ?gümrük hattını çıkış tarihi? olacağı belirtilmiştir.  Buna hüküm ve açıklamalara göre, ihracat tesliminin gerçekleştiği tarih, intaç tarihi değil, malın gümrük hattından geçtiği sırada çıkış gümrüğünce belirlenen ve gümrük beyannamesindeki ?gümrük hattını çıkış tarihi? olarak kabul edileceğinden ihracatın ve iade tutarının bu çıkış tarihine ait KDV beyannamesinde gösterilmesi gerekmekte olup, söz konusu malın ?gümrük hattını çıkış tarihi?nin 2006/12 döneminde olmaması halinde düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Başkan a.
  Grup Müdür V.  eskiden çıkış gümrüğü basıyordu biliyorsunuz artık vedop var.Burda hemfikirsek 2. sorunuz için (kur)buna benzer örnek bulup koyarım.İyi çalışmalar.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.611

  Ynt: İhracat ile ilgili

  Döviz cinsinden düzenlenen ihracat faturası, YTL cinsinden yasal deftere ve KDV beyannamesine hangi tarihteki döviz kuru esas alınarak işlenmeli ve beyan edilmelidir?
  Bilindiği gibi ihracat istisnası malın yurtdışına çıktığı tarihte doğmaktadır. Dolaysıyla ihracat tutarı malın yurt dışı ediliş tarihindeki merkez bankası alış kuru esas alınarak hesaplanmalıdır. Bilindiği üzere uygulamada, ihracat bedelinde , üç ayrı döviz kurunun kullanılarak hesaplandığı sıklıkla karşılaşılmaktadır. Örneğin yapılan bir ihracat için kesilen ihracat faturası 25.5.2006 tarihini taşımış olsun bu fatura üzerinde döviz kuru 1,45 YTL, GÇB üzerinde 1,48 YTL, Malın yurt dışı ediliş tarihi 2.6.2006 tarihi olduğu varsayılsın bu tarihte de merkez bankası alış kuru 1,50 olsun. Yukarıdaki açıklama uyarınca yasal defterlere ihracat bedeli olarak 601 no?lu hesaba malın yurt dışı edildiği tarihteki merkez bankası alış kuru olan 1,50 YTL?yi esas alarak kayıt yapılması gerekir. Ve KDV beyannamesinde de bu tutar beyan edilmelidir. Ancak bununla birlikte Faturadaki ya da GÇB üzerindeki döviz kuru esas alınarak hesaplanan ihracat bedelinin yasal deftere ve KDV beyannamesine aktarılmış olması herhangi bir vergi ziyaına sebep olmayacağından GÇB üzerindeki döviz kurunun esas alınmış olmasının bir mahsuru bulunmamaktadır. Şöyleki: Örneğin 100.000 $ ihracat bedeli için GÇB?deki döviz kuru 1,48 YTL Kullanıldığın da yasal deftere ve beyannameye ihracat istisnası olarak (100.000 * 1,48 =) 148.000 YTL, malın yurtdışı edildiği tarih esas alınarak o tarihteki merkez bankası kuru esas alındığında ise (100.000 * 1,50 =) 150.000 YTL yazılmış olacak. 120 no?lu hesapta döviz cinsinden alacak tahsil edilmemişse dönem sonlarındaki değerlenmede, ya da dövizli alacağın tahsil edilip bozdurulması durumunda oluşan alacak tutarı 160.000 YTL ise; 1. durumda (160.000 -148.000 =) 12.000 YTL, 2. durumda (160.000 ? 150.000 =) 10.000 YTL kur farkı geliri yazılacaktır. Bu durumda döviz kurun düşük alınmış olması, sonradan kur farkı geliri yazılmak suretiyle düzeltilmiş olmaktadır. Kişisel görüşümüz GÇB?lerdeki döviz kuru esas alınırsa, Vergi dairesinin incelemesi sırasında, beyanname ile GÇB üzerindeki ihracat tutarını karşılaştırdığında bir uyumsuzluğun olmadığını göstermek bakımından yararlı olacaktır.  ben 3 yıl boyunca sadece ihracat ithalat yapan bir firmada çalışan olarak GÇB kurunu alıyorum ve çıkış tarihi olarakta Vedop'un tarihini alıyorum.İnceleme de geçirdim.Hiç bir sorun yaşamadım.Benden bu kadar bu bilgiler ışığında artık nasıl yapmak istersiniz size kalmış İyi Çalışmalar.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  401

  Ynt: İhracat ile ilgili

  Sn. Yeterlilik verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. örneğiniz de güzel olmuş. ellerinize sağlık.
  bilgi Paylaşılsa bile tükenmeyen bir hazinedir.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  1.340

  Ynt: İhracat ile ilgili

  yeterlilik arkadaşım,
  paylaşmış olduğun bilgi için teşekkür ederim yukarıda vermiş olduğum cevabımı da açıklar mahiyette bir cevap yazmışsın
  iyi çalışmalar

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İhracat için İnt. vergi dairesi uygulaması ile ilgili
  Konu Sahibi UFRS Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 27.Mayıs.2011, 11:28
 2. İhracat ile ilgili
  Konu Sahibi mapsino Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 19.Mayıs.2011, 15:52
 3. Cevap: 3
  Son Mesaj : 21.Mart.2009, 13:20
 4. İhracat Banka Hesapları ile ilgili
  Konu Sahibi arzuece Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 26.Kasım.2008, 14:00
 5. İhracat ile ilgili
  Konu Sahibi CANBOLAT Forum KDV
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 23.Haziran.2007, 08:38

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36