kamu işçi maaş

Konu: Geç Verilen E-Beyanname Vuk 355 Mad İndirim

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  204

  Geç Verilen E-Beyanname Vuk 355 Mad İndirim

  Böyle bi durumda kalacağım aklımının ucundan bile geçmezdi ama malesef bayramdan önce Cuma günü bi B formunu göndermeyi unutmuşum ve bugün farkettim. E-Beyanname ile geç gönderilen beyenname ve bildirgelerde normal usulsuzlüğün dışında bir de özel usulsuzlük cezası var biliyorsunuz.. Hem FormA için hemde FormB için ayrı ayrı Vuk 355'e göre ceza kesilecek..Sorum şu yanlış hatırlamıyorsam ihbarnamenin sistem tebliği alınmadan önce indirim taleplerine ilişkin kutucukları işaretliyorduk..formları göndermeden önce 376 indirimleri için tahakukları işaretleyerek göndersem ilk 15 gün için uygulanan 1/4 lük indirimi engelleme gibi bir durumu varmı,daha açarak sorarsam yani..


  FormA için 1490/4=372,50 => (376 İndirimi 3/1=124,17) => 248,33
  FormB için 1490/4=372,50=> (376 İndirimi 3/1=124,17) => 248,33

  Toplam=496,66

  Ceza ödeyeceğim doğrumudur,daha önce uygulayan varmı bu şekilde yani ceza 4/1 uygulandıktan sonra tekrar 376 indirimi talebinde bulunabiliyormyuz 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Geç Verilen E-Beyanname Vuk 355 Mad İndirim

  Alıntı accounter Nickli Üyeden Alıntı
  Böyle bi durumda kalacağım aklımının ucundan bile geçmezdi ama malesef bayramdan önce Cuma günü bi B formunu göndermeyi unutmuşum ve bugün farkettim. E-Beyanname ile geç gönderilen beyenname ve bildirgelerde normal usulsuzlüğün dışında bir de özel usulsuzlük cezası var biliyorsunuz.. Hem FormA için hemde FormB için ayrı ayrı Vuk 355'e göre ceza kesilecek..Sorum şu yanlış hatırlamıyorsam ihbarnamenin sistem tebliği alınmadan önce indirim taleplerine ilişkin kutucukları işaretliyorduk..formları göndermeden önce 376 indirimleri için tahakukları işaretleyerek göndersem ilk 15 gün için uygulanan 1/4 lük indirimi engelleme gibi bir durumu varmı,daha açarak sorarsam yani..


  FormA için 1490/4=372,50 => (376 İndirimi 3/1=124,17) => 248,33
  FormB için 1490/4=372,50=> (376 İndirimi 3/1=124,17) => 248,33

  Toplam=496,66

  Ceza ödeyeceğim doğrumudur,daha önce uygulayan varmı bu şekilde yani ceza 4/1 uygulandıktan sonra tekrar 376 indirimi talebinde bulunabiliyormyuz

  Malasef olayı yanlış değerlendiriyorsunuz. Şimdi Form BA ve BS bir beyanname değil Maliye bakanlığının VUK 148. 149 maddesi ve VUK mükerrer 257.maddelerine istinaden istediği bir form dolayısıyla cezanın tamamına muhatabsınız. Ancak size kötü haberden sonra birde iyi haber vereyim. (Ne kadar iyiyse )
  Her dönem için bir defa ceza yiyeceksiniz yani her döneme ait form ba ve bs için bir defa 1.490,-YTL ceza yiyeceksiniz. VUK 376 görede pişmanlıkdan yararlanabilir veya bulunduğunuz ilin durumuna göre Dava açabilirsiniz.
  Bulunduğunuz il : İstanbul Ankara ve Bursa ise veya yakın çevreleri ise dava açmanız önerilir.
  Bulunduğunuz İl : Adana, Antalya ve İzmir ise veya yakın çevreler ise dava açmanız önerilmez. 376. maddeden yararlanmanız önerilir..
  Bu arada beyannameler ile ilgili olarakda 376 talebinde bulunabilirsiniz.

  Dha detaylı bilgi ve takip için bu başlığı takip edin!!!
  http://forum.alomaliye.com/index.php?topic=17383.195

  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Geç Verilen E-Beyanname Vuk 355 Mad İndirim

  Maliyenin bu konudaki görüşüde aşağıdaki gibidir.
  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

  (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

  Sayı : B.07.1.GİB.4.06.18.02/32mük355

  Konu : Form Ba ve Form Bs Bildirim Formlarının Süresinde Verilmemesinden Dolayı Kesilen Özel Usulsüzlük Cezası Hakkında

  İlgi : Bila tarihli dilekçeniz.

  İlgi dilekçenizde; Vergi Dairesi Müdürlüğünün vergi numaralı mükellefi olduğunuz, 2005 yılına ait Form Ba ve Form Bs bildirim formlarını 10/10/2006 tarihinde elektronik ortamda verdiğiniz, ancak adınıza 1.290-YTL özel usulsüzlük cezası kesildiği, oysa ki Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine 5398 sayılı Kanunun 23/b maddesiyle eklenen fıkra gereğince özel usulsüzlük cezasının ¼ oranında uygulanması gerektiği belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

  Konu ile ilgili olarak bağlı olduğunuz vergi dairesi müdürlüğünden alınan tarihli yazı ve eklerinden; 2005 takvim yılına ait Form Ba ve Form Bs bildirim formlarını süresinde vermediğinizden dolayı şirketiniz adına Vergi Usul Kanununun mükerrer 355/1 inci maddesi gereği 1.290-YTL özel usulsüzlük cezası kesildiği anlaşılmıştır.

  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak 17/08/2006 tarihli ve 26262 no.lu Resmi Gazete?de yayımlanan 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını ?Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)? ile; mal ve hizmet satışlarını ise ?Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)? ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilerek, 2005 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak bildirimlerde uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

  Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun ?Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza? başlıklı mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasında; Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, defter tutan çiftçiler ve kazancı basit usulde tespit edilenlere özel usulsüzlük cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır.

  Öte yandan, 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (3.1.7.) bölümünde, ?Bildirim verme yükümlülüğünde olan mükellefler, belirtilen hadlerin altında kalması sebebiyle bildirilecek alım-satımları bulunmasa bile bildirim formlarını vermek zorundadırlar...?; (4.16.) bölümünde, ?Bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında belirlenen süre içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır. Ayrıca, bu mükellefler, öncelikli olarak incelemeye sevk edilecektir.? açıklamalarına yer verilmiştir.

  Ayrıca, 21/07/2005 tarihli ve 25882 no.lu Resmi Gazete?de yayımlanan 5398 sayılı Kanunun 23/b maddesiyle Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin sonuna; ?Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde ¼ oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise ½ oranında uygulanır.? fıkrası eklenmiştir.

  Bu itibarla, 5398 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen hüküm, elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının beyannamenin kanuni süresinden sonra birinci veya ikinci onbeş günlük süre içerisinde verilmesine bağlı olarak ¼ veya ½ oranında uygulanmasına ilişkin olup, Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen bildirim yükümlülüğü ile ilgisi bulunmamaktadır.

  Buna göre, vergi dairesi müdürlüğünce Form Ba ve Form Bs bildirim formlarını süresinde vermediğinizden dolayı şirketiniz adına kesilen özel usulsüzlük cezasında kanuni bir isabetsizliğe rastlanılmamıştır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  204

  Ynt: Geç Verilen E-Beyanname Vuk 355 Mad İndirim

  Çok teşekkür ediyorum dostum bu durumda en mantıklı yol dava açmak gibi gözüküyor ama sonucunun müspet çıkacağı konusunda da endişeliyim normal bir beyanname olsa mahkeme farklı bir yaklaşım gösterebilir ama olay form olduğunda sanki biraz daha şansım az gibi istanbulda bu konu ile ilgili dava açan varmı acaba,zonguldakta filan verilmiş kararlar yayınlandı forumda ama istanbulda görmedim henzüz..ikinci bir tereddütümde tebligatın mükellefe gidip gelmesini ve kendilerini davalık durumda hissetmelerini istemiyorum,dava dilekçesinde kendi adresimi versem acaba tebligat ve yazışmalar benim adresimden gerçekleşirmi..

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  116

  Ynt: Geç Verilen E-Beyanname Vuk 355 Mad İndirim

  Allah kolaylık versin.. bu nedir yahu.. kelle koltukta mı olacağız yani büro açınca..cezadan geç bir de mükellef karşısında mahçup olmak var..cep telefonlarına alarım kuracağım dııtt beyanname son günü..dııt...
  keşke bana düşmeseydi şu dünyayı kurtarmak

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Gönderim %5 İndirim Tekrar deneyin Hatası
  Konu Sahibi ephesus09 Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Nisan.2019, 10:21
 2. KSS Verilen KDV2 Ne Zaman İndirim Konusu Olur ?
  Konu Sahibi EPinhas Forum KDV
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 15.Mayıs.2013, 14:55
 3. İş Yeri Olarak Kiraya Verilen Gayrimenkulde Yüzde 5 İndirim Yok
  Konu Sahibi ferhat Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 02.Nisan.2008, 10:46
 4. Geç Verilen Muhtasar Beyanname
  Konu Sahibi abdsis Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Ekim.2007, 16:10
 5. 371 ile verilen beyanname
  Konu Sahibi muratt Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Mayıs.2006, 09:22

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36