MADDE NO ? KONUSU 2009 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 1.500
3- İlanın;
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir 1.500-150.000
veya daha fazla gazetede yapılması
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca 150.000 ve aşması halinde
yapılması
MÜKERRER MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 17,90

MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
- Alış tutarı 119.000
- Satış tutarı 168.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 67.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 119.000

MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 670

Tümü İçin