kamu işçi maaş

Konu: ŞUBE VERGİ LEVHASI

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  29

  ŞUBE VERGİ LEVHASI

  Merhaba
  2003 yılında şirketin merkez ve şube adresini gösterir bir vergi levhası tasdik ettirilmişti. Bu vergi levhasının aslı merkezde fotokopisi de şubede asılı duruyordu. 2004 yılında merkez ve şube için ayrı ayrı iki tane vergi levhası tasdik ettirdik.
  Ancak vergi dairesi 2003 yılına ait şube vergi levhası bulunmadığı gerekçesiyle özel usulsüzlük cezası kesti.

  Ben merkez vergi levhasının fotokopisinin şubelerde de kullanılabileceğini ve dolayısıyla vergi dairesinin yanlış bir ceza kestiğini düşünüyorum.

  Bu konudaki değerli görüşlerinizi bekliyorum, iyi günler.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  1

  ŞUBE VERGİ LEVHASI

  Merhaba...

  Vergi Levhasının Asılacağı Yerler;
  1-Merkeze
  2-Şubeye
  3-Satış Mağazasına
  4-Taşıtlara

  Vergi Levhasının Fotokopisinin Asılacağı Yerler
  1-Banka Şubeleri
  2-İnşaat Şantiyeleri
  3-Mağazaların Kat ve Reyonları
  4-Otellerde Her Katta  Eğer Sizin levhanın fotokopisini kullandıgın yer, İkinci başlıkta yer alan yerlerden farklı ise kesilen ceza doğrudur...


  İyi çalışmalar
  aygılar;
  <br />
  <br />Engin GÜL

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  42

  ŞUBE VERGİ LEVHASI

  Naci Bey,

  Konuyu kısaca özetlemek gerekirse;

  VERGİ LEVHASI ASMAK MECBURİYETİNDE OLANLAR ve ASILACAĞI YERLER

  Vergi levhası asmak mecburiyetinde olanlar aşağıda yer aldığı üzere, 142 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde sayılmıştır.

  A- GELİR VERGİSİ’NDE (KAZANCI BASİT USULDE TESPİT EDİLENLER DAHİL)

  1- Ticari kazanç sahipleri,

  2- Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 52. maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar)

  3- Serbest meslek erbabı,

  4- Adi şirketler,

  5- Kollektif şirketler,

  6- Adi Komandit şirketler,

  Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her ortak için ayrı ayrı vergi levhası asılacaktır.

  B- KURUMLAR VERGİSİNDE

  1- Anonim şirketler,

  2- Limited şirketler,

  3- Eshamlı komandit şirketler,

  vergi levhası asmak mecburiyetindedirler.

  C- VERGİ LEVHASI ASMAK MECBURİYETİNDE OLAN MÜKELLEFLER LEVHALARI İŞ YERLERİNİN

  1- Merkezlerinde,

  2- Şubelerinde,

  3- Satış mağazalarında,

  4- Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

  5- Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında,

  iş sahipleri ile müşteriler tarafından kolayca okunup görülebilecek şekilde asacaklardır.

  146 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile de her katta birden fazla reyon bulunması halinde o kat için yalnızca bir adet vergi levhasının asılması, bir adet tasdikli vergi levhası bulunduran mükelleflerin bunun tasdiksiz fotokopilerini de kullanabilmeleri uygun görülmüştür.

  Buna göre sonuç olarak, şube olarak faaliyet gösterilen yerde merkez vergi levhasının fotokopisinin geçerli olamayacağı, şube için ayrıca vergi levhasının düzenlenip tasdik ettirilmesi gerektiği açık olup, idarenin kestiği ceza yerindedir.
  AYGILARIMLA
  <br />SMMM HAKAN KIVANÇ

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  205

  ŞUBE VERGİ LEVHASI

  Sn Hakan Bey,
  143 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ:

  Mükelleflerin iş merkezleri dışında muhtelif şube, satış mağazası, kat ve reyonların bulunması halinde, her biri için vergi levhası asılmasının zorunlu olduğu 142 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Ancak, levhaların her yıl tasdiki zorunluluğu da dikkate alındığında, çok şubeli firmalar için her levhanın ayrı ayrı tasdik ettirilmesinin yaratacağı güçlük nedeniyle merkez için tasdik ettirilen levhanın baskı suretiyle matbaada çoğaltılan örneklerinin kullanılması uygun görülmüştür.Tebliğ olunur.

  Bilgilerinize...
  İYİ ÇALIŞMALAR..<br />Fatih Başdemir<br />Başarının %5 i yapmayı bilmekten,% 95 i yapabilmekten oluşur.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  15

  ŞUBE VERGİ LEVHASI

  bir şirketin merkezi için tasdik edilmiş vergi levhası şirkete ait şubelere asılması gerekir zaten şube vergi levhasının üzerinde merkezin bağlı bulunduğu vergi dairesi vergi no merkez adres yanında şube adresinin de geçmesi gerekir

  143 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
  Resmi Gazete No 17402
  Resmi Gazete Tarihi 14/07/1981

  3- VERGİLERİN İLANI VE VERGİ LEVHASI

  Mükelleflerin iş merkezleri dışında muhtelif şube, satış mağazası, kat ve reyonların bulunması halinde, her biri için vergi levhası asılmasının zorunlu olduğu 142 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Ancak, levhaların her yıl tasdiki zorunluluğu da dikkate alındığında, çok şubeli firmalar için her levhanın ayrı ayrı tasdik ettirilmesinin yaratacağı güçlük nedeniyle merkez için tasdik ettirilen levhanın baskı suretiyle matbaada çoğaltılan örneklerinin kullanılması uygun görülmüştür

  1- BU TEBLİĞ BU HÜKMÜ HALEN YÜRÜRLÜKTEDİR
  2- MERKEZ VE ŞUBE İÇİN AYRI AYRI VERGİ LEVHASI TASDİK ETTİRİLMESİ YALNIŞ BİR İŞLEM DEĞİLDİR ZATEN BÖYLE BİR ŞEYE GEREKTE YOKTU ÇÜNKÜ TEBLİĞ DE BU DURUMUN ZAMAN VE İŞLEM YOĞUNLUĞUNA SEBEB VERDİĞİ İÇİN VERGİ LEVHALARINI FOTOKOPİ SÜRETİYLE ÇOĞALTILIP ŞUBELERE ASILABİLECEĞİ Nİ AÇIKLIYOR
  3- ŞUBE VE MERKEZ İÇİN AYRI VERGİ LEVHASI TASDİK EDİLMESİ CEZAİ İŞLEM GEREKTİRMEZ BÖYLE BİR SUÇ VERGİ USUL KANUNU VE TEBLİĞLERİNDE TANIMLANMAMIŞTIR

  GÖRÜŞÜNÜZDE HAKLISINIZ ÇÜNKÜ TEBLİĞ GÖRÜŞÜNÜZ DOĞRULTUSUNDA

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  200

  ŞUBE VERGİ LEVHASI

  şahıs işletmesi, bir şirketten taşıt kiralayıp malzemelerini bu taşıtta taışıyor bu taşıta kim vergi levhası onaylatmalı?

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  42

  ŞUBE VERGİ LEVHASI

  Sayın duysal,

  143 Seri No.lu VUK Genel Tebliği'ne göre çok şubeli firmalar için ayrı ayrı tasdik zorunluluğunun yaratacağı güçlük sebebi ile matbaa da çoğaltılabilmesine imkan sağlanmış olduğu doğrudur. (Bu husus zaten meslek mensuplarınca da bilinmektedir/bilinmelidir.)

  Ancak matbaa da çoğaltılması ile fotokopi çekmek arasındaki farkı da bilmek meslek dışında da gereklidir.

  Ayrıca vergi levhalarının tasdiki konusunda, meslek mensuplarına da gerekli yetki verilmek suretiyle, tasdik mevzuu problem olmaktan çıkmış bir konudur.

  Yılmaz Özbalcı üstadın VUK Kanun ve Açıklamaları isimli kitabında konu şu şeklide açıklanmıştır;
  (Ayr. bilgi için bkn. Oluş yayıncılık, 2003 basım, syf. 100)

  Birden fazla vergi levhası asacak olanlarda tasdik:

  Birden fazla işyeri veya aynı işyerinin muhtelif kat ve reyonlarına vergi levhası asmak zorunda olanların, normal olarak, bunların hepsini ayrı ayrı tasdik ettirmeleri gereklidir.

  Tasdikli olmadan çıkaralıcak fotokopiler geçerli sayılmaz. Yalnız, 143 Seri No. lu VUK Genel Tebliği'nde, çok şubeli firmalar için (örneğin bankalar) merkez için tasdik ettirilen levhanın, baskı suretiyle matbaa da çoğaltılacak örneklerinin kullanılabileceğini kabul etmiştir.

  Fotokopi münferiden çıkarılacak bir örneği ifade edeceği için, her zaman çıkarılabilir. Muhtevası itibari ile, bir tek örneğe inhisar edecek değişiklik daha kolaydır.

  Matbaa da baskı suretiyle çoğaltmada, önce zaman itibari ile bir bağımlılık vardır. Ayrıca tüm örnekleri kapsayacak muhteva değişikliği daha güçtür.


  (Not: Forumda büyük harfler kullanmak; bağırma anlamına geleceğinden kullanılmaması gerektiği konusunda bundan önceki forumda görüşler mevcuttur.)
  AYGILARIMLA
  <br />SMMM HAKAN KIVANÇ

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  205

  ŞUBE VERGİ LEVHASI

  Sayın Melek,
  Taşıt kiralanan şirketin envanterindedir ve kiraya karşılık bir bedel ödenmekte olup bu şirketin kasasına girerek gelir kaydedilmektedir.Buna göre aracı kiraya veren şirketin vergi levhasının bulunması gerektiğini düşünüyorum.


  İYİ ÇALIŞMALAR
  İYİ ÇALIŞMALAR..<br />Fatih Başdemir<br />Başarının %5 i yapmayı bilmekten,% 95 i yapabilmekten oluşur.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  29

  ŞUBE VERGİ LEVHASI

  Merhaba
  Aşağıya aldığım tebliğde fotokopilerin de kullanılabileceği belirtiliyor.

  146 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
  Resmi Gazete No 17846
  Resmi Gazete Tarihi 22/10/1982

  Öte yandan, işyerinde vergi levhası bulundurulmasına dair esasları belirleyen 142 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan hususlara ek olarak, her katta birden fazla reyon bulunması halinde o kat için yalnızca bir adet vergi levhasının asılması, bir adet tasdikli vergi levhası bulunduran mükelleflerin bunun tasdiksiz fotokopilerini de kullanabilmeleri uygun görülmüştür.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  42

  ŞUBE VERGİ LEVHASI

  Naci Bey,

  Söz konusu tebliğde durum net bir biçimde açıklanmış ve siz de bunu aynen aktarmışsınız...

  Ama tekrar kısaca açıklıyalım;

  Çok katlı mağazalardaki reyonları düşünün.

  Tebliğde yalnızca o kat içinde bulunan birden fazla reyonda levha fotokopisi kullanılabileceği ancak kat içinde bir tasdikli levhanın olması gerektiği hususunu belirttiğine dikkat ettiğinizde sorun kalmayacacaktır..

  Biraz dikkatli okursak sonuç bu..
  AYGILARIMLA
  <br />SMMM HAKAN KIVANÇ

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. TAŞINDI: GEÇİCİ VERGİ
  Konu Sahibi nguroy Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Ağustos.2009, 09:45
 2. BAĞKUR VE VERGİ BORCU
  Konu Sahibi sdynk Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 15.Ekim.2008, 10:32
 3. VERGİ İADESİ ÖDEMELERİ
  Konu Sahibi genfer Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 01.Mart.2006, 08:57
 4. İŞCİ VERGİ İADESİ HK.
  Konu Sahibi YUSUF Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Temmuz.2005, 15:48
 5. SAKAT VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA.
  Konu Sahibi KIRAÇE Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 24.Haziran.2005, 19:47

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36