kamu işçi maaş

Konu: Vergi Levhası Tasdiki

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  81

  Vergi Levhası Tasdiki

  Yeni işe başlayan bir mükellefin vergi levhasını SMMM olarak yetkimizi kullanarak tasdik edersek yaptığımız bu işlemi vergi dairesine bildirmemiz gerekiyor mu?Bu bildirim süresi kaç gündür?Yardım ve paylaşımınız için şimdiden teşekkür ederim.


 2. #2
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.049

  Ynt: Vergi Levhası Tasdiki

  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  42

  Ynt: Vergi Levhası Tasdiki  Merhabalar, herkese iyi çalışmalar diliyorum.

  Vergi levhası işlemleri ile ilgili konulari deneyimli meslektaşlarımız açıklığa kavuşturursa çok sevinirim.

  Öncelikle vergi levhası ile ilgili emin olduğum tek şey yeni işe başlamalarda (sm ve smmm bürosu açan meslektaşlar kendileri onaylıyabiliyor.) vergi levhaları ilgili vergi dairesine onaylatılmak zorunda.

  Emin olmadığım konular ise vergi levhasi tasdiki ve vergi dairelerine yapılan mükellef bildirimi

  Ben yeni büro açan biri olarak 2009 da defterlerini tuttuğum mükelleflerimin listesini ne zamana kadar vergi dairesine vermeliyim (şubat ayında vergi daireme gittim ve listem alınmadı sanırım son gunu bekliyorlar.)

  ikinci soru ise 2008 yılı vergi levhaları kurumlar vergisinden sonra onaylanacağına göre bu işlemi mükelleflerimin 2008 yılında defterlerini tutan meslek mensupları mı yapacak?

  Cevaplayan herkese şimdiden teşekkür ederim.

 4. #4
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Vergi Levhası Tasdiki

  4 SIRA NO'LU VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
  II - BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ

  Meslek mensuplarına imzalattırılan beyannameler, mükellefler veya vekili tarafından vergi dairesine bizzat verilecek veya posta ile taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulundukları vergi dairesi ve vergi numaralarını içeren bir listeyi Mayıs ayının 15 inci günü mesai bitimine kadar kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Bu listeler, meslek odasına kayıtlı olduğunu "Oda Kayıt Belgesi" veya "Oda Faaliyet Belgesi" ile belgeleyen meslek mensubu tarafından bizzat imzalanarak vergi dairesine yazı ekinde teslim edilecektir.
  _________________________________________________
  272 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ


  Resmi Gazete Sayısı 23665
  Resmi Gazete Tarihi 13/04/1999
  Kapsam

  1. Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı; merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca görünüp okunacak şekilde asmak zorundadırlar. Söz konusu madde uyarınca levha asılmasına ilişkin diğer hususların Bakanlığımızca belirlenmesi gerekmektedir.
  2. Vergi levhası olarak bilinen bu levhanın tasdikine ve asılmasına ilişkin olarak 142, 143 ve 146 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 224 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklamalar yapılmıştır.

  3. Ancak vergi levhası tasdik işlemlerinin her yıl Mayıs ayının son günlerinde vergi dairelerinin iş yükünü artırdığı mükellefler açısından da gereksiz zaman kaybına yol açtığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle bu Tebliğin yayımından itibaren vergi levhası tasdik ettirecek mükellefler tasdik işlemini, bağlı oldukları vergi dairelerine yaptırabilecekleri gibi dilerlerse 142 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen sürelerde;

  a) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24/a maddesi uyarınca defterlerini tutmak üzere sözleşme düzenledikleri veya işletmelerinde bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere,

  b) Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No'lu Genel Tebliğ uyarınca beyannamelerini imzalattıkları meslek mensuplarına,

  c) 18 Sıra No'lu Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği uyarınca beyannamelerini tasdik eden yeminli mali müşavirlere,

  de tasdik ettirebileceklerdir.

  4. Yukarıda sayılan kişiler mükelelfin ilgili yıl/hesap dönemi tahakkuk fişini dikkate almak suretiyle tarih, ad ve soyadını yazarak levhayı imzalayacak (mühür bulunanlar mühür de tatbik edecek) ve bu fişin bir örneğini zamanaşımı süresince saklayacaklardır. Bu kişiler ayrıca, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar levhasını tasdik ettikleri kişilerin ad ve soyadları (tüzel kişilerde ünvanları) ile vergi kimlik numaralarına ilişkin bilgileri Haziran ayının 25'ine kadar bunların bağlı oldukları vergi dairelerine Vergi Usul Kanunun 149 uncu maddesi uyarınca bir yazı ekinde bildireceklerdir.

  5. Öte yandan kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, içinde bulunduğumuz yıl için yeni bir vergi levhası tasdik ettirebilecekleri gibi dilerlerse öteden beri kullandıkları vergi levhalarını da herhangi bir değişikliğe tabi tutmaksızın bağlı oldukları vergi dairesine tasdik ettirebileceklerdir. 1/1/1999 tarihinden sonra işe başlayan ve kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin vergi levhası tasdik ettirerek işyerlerine asacakları tabiidir.

  6. Vergi levhası asma ve bulundurma zorunluluğuna uymayanlara Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 4 numaralı bendine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Levhasını tasdik ettikleri mükellefleri vergi dairesine zamanında bildirmeyen veya eksik bildiren meslek mensuplarına ise aynı Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Öte yandan gerçeğe aykırı olarak vergi levhası tasdik ettiği tespit edilen meslek mensupları ise 3568 sayılı Kanuna göre gerekli disiplin ve cezai kovuşturma yapılmak üzere bağlı oldukları mesleki teşekküllere bildirilecektir.

  Tebliğ olunur.
  _________________________________________________
  23/02/2000

  B.07.0.GEL.0.28/2803-5-794/855

  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelirler Genel Müdürlüğü  TARİH : 23.02.2000
  SAYI : B.07.0.GEL.0.28/2803-5-794/8551
  KONU : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali
  Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin, kendilerinin ve işe yeni
  başlayanların vergi levhalarını tasdik edip edemeyeceği hk.


  BALIKESİR VALİLİĞİ
  (Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

  İLGİ : 21.09.1999 gün ve B.07.0.GEL.0.10.10-2-127-409/6040 sayılı yazınız.

  İlgide kayıtlı yazınız ve ekinin incelenmesinden; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin kendi vergi levhalarını tasdik edip edemeyeceği, yeni işe başlayan gerçek usulde mükelleflerin vergi levhası tasdik işlemlerini aynı kişiler tarafından yapılıp yapılmayacağı, yapılabilir ise vergi dairesine bildirme zamanı, adı geçen kişilerin mükelleflerin vergi levhalarını süresi içinde tasdik etmekle birlikte vergi dairesine verilen listenin noksan olması veya hiç verilmemesi halinde uygulanacak cezanın nev?i ve tutarı hususunda Bakanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, gelir vergisi mükellefleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı; merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görülecek şekilde asmak zorundadırlar.

  Söz konusu madde uyarınca levha asılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenmektedir. Konu ile ilgili olarak 272 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere vergi levhalarını vergi dairelerinin yanı sıra tebliğin 3 üncü maddesinde sayılan meslek mensuplarına da tasdik ettirmelerine olanak sağlanmıştır.

  Söz konusu Tebliğin 3?üncü maddesinde sayılan meslek mensupları sözleşme düzenledikleri mükelleflerin vergi levhalarını tasdik edebilecekleri gibi, kendi levhalarını da tasdik edebileceklerdir.

  Öte yandan, söz konusu meslek mensupları, yıl içinde yeni işe başlayan mükelleflerin vergi levhalarını mükellefiyetin tesis edildiği tarihten itibaren bir ay içinde tasdik edebilecekler ve vergi levhası tasdik edilirken mutlaka vergi dairesince verilmiş vergi kimlik (sicil) numarası aranacaktır. Bu şekilde vergi levhasının tasdik işlemi yapılan mükelleflere ilişkin bildirimi ise tasdik süresinin (mükellefiyete başlama tarihinden itibaren bir ay) bitim tarihinden itibaren 25 gün içinde yapılacaktır.
  Aynı Tebliğin 4?üncü maddesinde bu kişilerin, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar levhasını tasdik ettikleri kişilere ilişkin bilgileri Haziran ayının 25?ine kadar Vergi Usul Kanununun 149?uncu maddesi uyarınca bir yazı ekinde bildireceği, 6?ncı maddesinde ise vergi levhasını tasdik ettikleri mükellefleri vergi dairesine zamanında bildirmeyen veya eksik bildiren meslek mensuplarına ise aynı kanunun mükerrer 355?inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesileceği açıklandığından, bildirim mecburiyetini tayin olunan sürede yerine getirmeyen veya eksik yerine getirdiği tespit edilen ilgililer adına, ayrıca yazılı bildirim yapılmasına gerek kalmadan mükerrer 355?inci maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere, yeniden verilecek süre içerisinde bu mecburiyetin yerine getirilmemesi halinde 1 numaralı bentte yazılı özel usulsüzlük cezasının bir kat arttırılarak uygulanacağı tabiidir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Bakan a.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  281

  Ynt: Vergi Levhası Tasdiki

  Gib'nın İnternet Vergi Dairesi sayfasında ki " e-vergi levhası " seçeneğinden üç yılık matrah-tahakkuk eden vergi, işyeri adresi ve işe başalama bilgilerini içeren vergi levhası görüntülenmekte olup, kağıda alınan çıktısının onaylanması daha pratik sonuç veriyor...
  Bu günümüzü çalan iki hırsız var; geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız ve geleceğe ilişkin kaygılarımız...

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  42

  Ynt: Vergi Levhası Tasdiki  Cevaplarınız için teşekkür ederim ancak benim kafamı karıştıran konuyu tam izah edememişim. Benim sorunum dönem ile ilgili. Vergi levhaları kurumlar vergisinden sonra 2008 yılı için tasdik ediliyor o halde levha tasdik görevi, 2008 yılında başka meslek mensubunca bakılan mükelleflerim için yine o meslek mensubuna mı aittir?

  Vergi levhası ve müşteri bildirimleri vergi dairelerine 2008 yılı için mi yapılacak?

  Anladığım kadarıyla vergi levhaları 2008 yılı için, müşteri bildirimi ise her sene mayıs 15 e kadar içinde bulunduğumuz yıl için yapılıyor.


 7. #7
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Vergi Levhası Tasdiki

  Alıntı deniza Nickli Üyeden Alıntı


  Cevaplarınız için teşekkür ederim ancak benim kafamı karıştıran konuyu tam izah edememişim. Benim sorunum dönem ile ilgili. Vergi levhaları kurumlar vergisinden sonra 2008 yılı için tasdik ediliyor o halde levha tasdik görevi, 2008 yılında başka meslek mensubunca bakılan mükelleflerim için yine o meslek mensubuna mı aittir?

  Vergi levhası ve müşteri bildirimleri vergi dairelerine 2008 yılı için mi yapılacak?

  Anladığım kadarıyla vergi levhaları 2008 yılı için, müşteri bildirimi ise her sene mayıs 15 e kadar içinde bulunduğumuz yıl için yapılıyor.

  Alıntı Ogün Güneş Nickli Üyeden Alıntı
  ...
  272 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ


  Resmi Gazete Sayısı 23665
  Resmi Gazete Tarihi 13/04/1999
  Kapsam

  ..
  a) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24/a maddesi uyarınca defterlerini tutmak üzere sözleşme düzenledikleri veya işletmelerinde bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere,

  b) Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No'lu Genel Tebliğ uyarınca beyannamelerini imzalattıkları meslek mensuplarına,
  ...

  de tasdik ettirebileceklerdir.

  ...
  Sorularınızın cevabı alıntı yaptığım 3 düzenlemede mevcut.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  197

  Ynt: Vergi Levhası Tasdiki

  10.04.2010 tarihinde Mali Müşavirlik Bürosu açtım.

  ve haliyle 2009 gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini ben imzalamadım.

  2009 Yılı Vergi Levhalarını imzalayabilir miyim ?

  Tebliğ yoruma açık .
  SMMM Alaattin KAYHAN / DENİZLİ

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Vergi levhası tasdiki hk.!
  Konu Sahibi GOKBURU Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 66
  Son Mesaj : 19.Ekim.2011, 14:14
 2. Vergi levhası tasdiki
  Konu Sahibi ppoemee Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 29.Nisan.2011, 17:42
 3. Vergi levhası tasdiki hk.?
  Konu Sahibi s_yasar_86 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 18.Ekim.2010, 15:54
 4. Vergi Levhası Tasdiki..
  Konu Sahibi YESİM549 Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 13.Mayıs.2009, 10:55
 5. Vergi Levhası Tasdiki
  Konu Sahibi muratt Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 03.Ağustos.2005, 22:49

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36