özel hesap dönemine tabi (01/06/2004-31/05/2005) düzeltme katsayıları nasıl olacak. Birde. dönem içinde satılan demirbaş ve taşıtlar düzeltmeye tabi tutulacakmı. ACİL :roll: