taşeron programı

Konu: Doktorların Pos Cihazı Kullanmaları Hakkında,

 1. #1
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.410

  Doktorların Pos Cihazı Kullanmaları Hakkında,

  Selam ve iyi haftalar arkadaşlar

  Evini işyeri (home ofis) olarak kullanan fakat muayene yapmayan (evinde hasta kabul etmeyen) buna mukabil özel bir hastahanede belli günler BORDROSUZ çalışıp hastahaneden ücretini alan ve bu ücrete karşılık fatura düzenleyen bir doktorun pos cihazı kullanıp kullanmama zorunluluğu hakkında bilgi almam gerekiyor.Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkür ederim,saygılar.

  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 2. #2
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Doktorların pos cihazı kullanmaları hakkında,

  Doktor nasıl ft düzenleyebiliyor?

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  239

  Ynt: Doktorların Pos Cihazı Kullanmaları Hakkında,

  Mükellefiyeti varsa doktorlara özel olan pos cihazlarından kullanması gerekir bence. Bunun için de biliyorsunuz 30 günlük süre var.

 4. #4
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.410

  Ynt: Doktorların Pos Cihazı Kullanmaları Hakkında,

  Mükellefiyeti var ama hasta muayenesi yapmadığı için muayeneden dolayı bir geliri yok.Sadece hastahanede çalıştığı için hastahaneden aldığı paraya karşılık fatura (serbest meslek makbuzu) düzenliyor.Muayene yapıp yapmaması önemli değil,mükellefiyet varsa pos zorunluluğu da var diyorsunuz sanırım sayın dwrn.kaç 30 günlük süre geçti bilmiyorum artık.Aynı durumda olan çok doktor varmış
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Nisan.2009
  Mesajlar
  158

  Ynt: Doktorların Pos Cihazı Kullanmaları Hakkında,

  Sayın Forumdaşlar

  konu aşagıdaki linkdede görüşülmüş sanırım

  http://forum.alomaliye.com/index.php?topic=17767.0

  1 Haziran 2008 tarihinden itibaren, serbest meslek faaliyetinde bulunan doktorlar, diş hekimleri ve veteriner hekimler, işyerlerinde POS (Point of sale) cihazı bulundurmak zorunda olacaklar.
  Hürriyet gazetesindeki köşesinde ŞÜKRÜ KIZILOT, bu zorunluluğu şöyle yazıyor:

  Bu tarihten itibaren doktorlar ve hekimler, kredi kartı ile yapılacak ödemelerde, POS cihazı kullanacaklar, POS cihazının fişi de "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edileceği için, hastalarına ayrıca "serbest meslek makbuzu" düzenlemeyecekler (Bkz. 379 No.lu VUK Tebliği).

  POS?lardan her günün sonunda "günlük kapanış raporu" (Z Raporu) alınacak.

  1 Haziran 2008 tarihinden itibaren, POS cihazlarını işyerinde bulundurmayanlara, VUK Mükerrer Md. 355/1?e göre 1.490 YTL "Özel Usulsüzlük Cezası" kesilecek. Günlük kapanış raporu almayanlara ise, her tespit için ayrı ayrı olmak üzere 25 YTL "ikinci derece usulsüzlük" cezası kesilecek.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Nisan.2009
  Mesajlar
  158

  Ynt: Doktorların Pos Cihazı Kullanmaları Hakkında,

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

  Usul Müdürlüğü  Sayı:B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/227-14150 04.09.2008*8721

  Konu : Doktorların Pos Cihazı kullanıp kullanmayacakları hk.  Sn: ???????..

  ??????????.

  ????????../İST  İlgi: 29.08.2008 Tarihli dilekçeniz.  İlgide kayıtlı dilekçenizde, ???????? Vergi Dairesi Müdürlüğünün ?????????? vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, tıp merkezlerine tıbbi danışmanlık hizmeti verebilmek amacıyla hizmet vermiş olduğunuz firmanın bir odasını iş yeri olarak kullandığınız, vermiş olduğunuz hizmeti şirketlere bizzat giderek, şirketlerin kendi bünyelerinde ve şirketlerin olanaklarını kullanarak gerçekleştirdiğiniz, hizmet bedelini ise serbest meslek makbuzu düzenlemek suretiyle tahsil ettiğiniz belirtilerek, POS cihazı kullanma zorunluluğunuz bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.  Konuya ilişkin olarak Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün 26.05.2008 tarih ve 11034 sayılı yazılarında belirtilen görüşleri de dikkate alınarak gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.  Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun ?Ücretin Tarifi? başlıklı 61. maddesinde, ?Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.  Ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez? hükmüne yer verilmiş olup, aynı Kanunun 65. maddesinde ?Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.  Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır...? hükmüne yer verilmiştir.  Bu hükümlere göre, doktorluk faaliyetinizi işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yapmamanız, ücret akdi ile ??. Hastanesinde bağımlı olarak doktorluk faaliyetinde bulunmanız halinde ???. Hastanesinden aldığınız bedelin ücret olarak değerlendirilerek ücrete ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi gerekmektedir.  Diğer taraftan, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 238?inci maddesinde; İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar.

  ?

  Hükmü yer almaktadır.

  Öte yandan, 379 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2- Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimler (Diş Hekimleri ile Veteriner Hekimler Dahil) Tarafından Kullanılacak Kredi Kartı Okuyucuları bölümünde; ????

  Söz konusu hükümlerle Bakanlığımıza tanınan yetkilere dayanılarak, serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), iş yerlerinde bu Tebliğde belirtilen özellikleri haiz kredi kartı okuyucularından (bundan böyle POS -Point of Sale- olarak anılacaktır) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmiş ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, anılan mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.

  2.1- Cihazların ve Belgelerin Özellikleri

  Anılan hekimlerce kullanılacak POS cihazları ve bunlar tarafından üretilen belgelerin, serbest meslek faaliyeti kapsamında elde edilen kazancın Vergi Usul Kanununa göre belgelendirilmesini sağlayacak şekilde aşağıda sayılan özellikleri haiz olması gerekmektedir.

  a) Ek 3'teki örnekte belirtildiği şekilde belge üzerinde; mükellef bilgileri, tarih, saat, sıra no, hizmetin cinsi, vergi dahil tutarı vb. bilgiler ve "Bu belge V.U.K. uyarınca serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir." ibaresi yer alacaktır.

  b) POS'lardan her günün sonunda günlük kapanış raporu (Z raporu) alınabilecektir.

  POS'lar, yukarıda sayılan özellikleri haiz olup olmadığının tespitine yönelik olarak Bakanlığımızca herhangi bir onay işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak şekil ve muhtevası itibariyle Ek 3'teki örneğe uygun olmayan POS fişleri, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş belge hükmünde sayılmayacaktır.

  ??.

  2.3- Uygulama Usul ve Esasları

  a) Anılan mükellefler, 1/6/2008 tarihinden itibaren işyerlerinde bu Tebliğde belirtilen özelliklere sahip POS'ları bulunduracaklar ve kullanacaklar; söz konusu şartları taşımayan POS'ları kullanamayacaklardır. Bahsi geçen mükellefler gerekli şartları taşımayan POS'ları 1/6/2008 tarihinden itibaren mevcut halleri ile kullanamayacaklarından, bu cihazlar sahipleri (bankalar, katılım bankaları vb.) tarafından ya toplanacak ya da bu Tebliğde yer alan esas ve usullere uygun hale getirilecektir.

  b) Söz konusu mükellefler, bu Tebliğ ile bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirilen POS'ları kullanmak suretiyle yaptıkları tahsilatlarda müşterilerine bu POS'lardan çıkan belgeleri verecekler, müşteri tarafından talep edilse dahi başkaca bir belge düzenlemeyeceklerdir.

  c) Bahsi geçen POS cihazlarının özelliğinden ve kredili satışlara ilişkin mevzuattan dolayı belgenin birinci nüshasının mükellefte kalması durumunda, müşteriye verilen ikinci nüsha, vergi uygulamalarında asıl belge gibi mütalaa edilecektir.

  d) Anılan mükellefler, bu POS'ları kullanmak suretiyle hizmet ifasında bulundukları her günün sonunda kapanış raporu almak ve bu raporları gerektiğinde Bakanlığımız görevlilerine ibraz etmek üzere muhafaza etmek zorundadırlar.

  e) Mükelleflerin işyerlerinde bu Tebliğde öngörülen POS'ları kullanıyor olmaları serbest meslek makbuzu düzenleme mecburiyetlerini kaldırmamaktadır. Zira bedeli kredi kartı kullanılmaksızın ödenen hizmetler için POS'ların kullanılması söz konusu olmamaktadır. Bu durumda, anılan mükelleflerin bedelini kredi kartı kullanılmaksızın (nakit, çek, havale vb. olarak) tahsil ettikleri hizmetler için Vergi Usul Kanununa göre serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerekmektedir.

  ???

  Öte yandan, 30.05.2008 tarih ve 36 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde,

  Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği ile serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), iş yerlerinde anılan Tebliğde belirtilen özellikleri haiz kredi kartı okuyucuları (POS) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmiş ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, anılan mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilmesinin uygun görüldüğü ve bu uygulamanın 01/06/2008 tarihinden itibaren başlayacağı açıklanmıştı.

  Ancak, sözü edilen tebliğle bulundurma ve kullanma zorunluluğunun başlama tarihi 382 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01/09/2008 tarihi olarak değiştirilmiştir.

  382 sıra numaralı tebliğ ile serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından kullanılacak kredi kartı okuyucularıyla düzenlenecek POS fişlerinin "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edileceğine ilişkin hükümde bir değişiklik yapılmamış, zorunluluğa ilişkin uygulama tarihi ertelenmiştir.

  Bu nedenle, dileyen hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından 01/06/2008 tarihi itibariyle 379 sıra numaralı Genel Tebliğde yer alan özellikleri haiz POS cihazını işyerlerinde bulundurmaları ve kullanılmaları halinde bu cihazlarla düzenlenen belgeler "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilecek, ayrıca serbest meslek makbuzu düzenlenmeyecektir.?

  Açıklamaları yer almaktadır.

  Buna göre, özel hastanede ücret akdi ile sigortalı olarak çalışmanız halinde, işveren tarafından ücret bordrosu düzenlenmesi gerektiğinden, hastaneye serbest meslek makbuzu düzenlemeniz mümkün bulunmamakta ve hastanede pos cihazı bulundurmanız gerekmemektedir.  Ancak, ayrıca bir muayenehanenizin bulunması halinde bu muayenehanede 01.09.2008 tarihi itibariyle 379 sıra no?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen özellikleri taşıyan pos cihazı bulundurup, kredi kartı ile yapacağınız tahsilatları bu cihazlardan çıkan belgelerle belgelendirme mecburiyetiniz olduğu tabiidir.  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı © 2007

  www.ivdb.gov.tr


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 5
  Son Mesaj : 18.Aralık.2015, 10:01
 2. Cevap: 15
  Son Mesaj : 04.Ekim.2013, 12:41
 3. Doktorların Pos Cihazı alması hakkında
  Konu Sahibi bayramalikubilay Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 08.Şubat.2011, 11:37
 4. Doktorların Vergileri
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 19.Şubat.2009, 09:19
 5. Doktorların POS Mak. Değ.
  Konu Sahibi metintacer Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 07.Eylül.2008, 14:52

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36