Maliye Bakanlığı 12/05/2009 tarihinde yayımladığı Vergi Usul Kanunu 41 No.lu Sirkü ile ileri tarihli olarak düzenlenmiş bulunulan çeklerin, Vergi Usul Kanunu'nun reeskont hükümlerine göre reeskont uygulanmasına tabi tutulmasının mümkün olmadığına karar vermiştir. (Sürkinin tam metni G.İ.B) sitesinde yayınlanmıştır.