kamu işçi maaş

Konu: Türk Telekom Faturalarının Muhasebeleştirilmesi?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  2

  Türk Telekom Faturalarının Muhasebeleştirilmesi?

  Türk Telekom FAturalarının muhasebeleştirilmesinde ;

  1- FAtura toplamı olarak GENEL TOPLAM mı ? ÖDENECEK TOPLAM mı? esas kabul edilir?

  2-Özel İletişim VErgisi Gider kabul ediliyor mu ?

  3-Ödeme makbuzu olmadı zaman telefon faturası kullanılabilir mi ?

  4- Fatura olmadan sadece ödeme makbuzu ile muhasebe kayıtlarına alınabilirmi ?

  YArdımlarınız için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.
  İyi çalışmalar.[/b]

  ksik olsun alçalmakla elde ettiğin yemek!
  <br />Tenceren kaynıyor ama şerefin devrilmiş...

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  60

  Türk Telekom Faturalarının Muhasebeleştirilmesi?

  Ödenecek toplam dan Hesaplanan KDV yi çıkar , bunu gider yaz(770 ),
  KDV yi (191) yaz, Ödeneme toplamınıda 100 hesaba yaz.

  ÖİV yi gider yazabiliyoruz. ( Yeniden tartışma çıkmasın )

  kolay gelsin

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  56

  Türk Telekom Faturalarının Muhasebeleştirilmesi?

  sayın birol kaya 14/10/2005 tarihinde açıklanan sirkülerde gider yazılamayacağından bahsediliyor bencede yazılması gerekir ama devlet büyüklerimiz böyle uygun görmüş iyi çalışmalar
  aşagıda sirküler var iyi çalışmalar

  Başlık Kurumlar Vergisi Sirküleri/19
  Tarih 14/10/2005
  Sayı KVK-19/2005-7 ÖİV nin Gider Kaydedilemeyeceği 1
  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelirler Genel Müdürlüğü

  Kurumlar Vergisi Sirküleri/19


  Konusu : Özel İletişim Vergisinin Gelir ve Kurumlar Vergisi
  Uygulamasında Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hakkında
  Tarihi : 14/10/2005
  Sayısı : KVK-19/2005-7 ÖİV nin Gider Kaydedilemeyeceği 1
  İlgili Olduğu Maddeler : Gider Vergileri Kanunu Madde 39, Gelir Vergisi Kanunu Madde 40 ve Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 13, 14
  İlgili Olduğu Kazanç Türleri : Ticari Kazanç, Kurum Kazancı


  1 - Giriş


  Özel iletişim vergisinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  2- Konu İle İlgili Mevzuat

  31/07/2004 tarihli ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı “Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 38 inci maddesi ile 13/07/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun “Özel iletişim vergisi” başlıklı 39 uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir.

  5228 sayılı Kanunla değişik 6802 sayılı Kanunun “Özel iletişim vergisi” başlıklı 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında; Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon altyapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin Kanun maddesinde belirtilen hizmetlerinin özel iletişim vergisine tabi olduğu, bu kişilerin özel iletişim vergisinin mükellefi olduğu, verginin matrahının katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği ve katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği ve düzenlenecek faturalarda özel iletişim vergisinin ayrıca gösterileceği hükme bağlanmıştır.

  Ayrıca maddede, “Bu vergi,... gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilemez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır.

  3- Özel İletişim Vergisinin Mükellefleri Tarafından Gider Yazılıp Yazılmayacağı

  Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon altyapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan ve özel iletişim vergisinin mükellefi olan işletmecilerinin fatura üzerinde gösterip tahsil ettikleri ve beyan ederek ödedikleri özel iletişim vergileri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kendi adlarına düzenlenen faturalarda yer alan özel iletişim vergilerini, önceki bölümde yer alan madde hükmü uyarınca, gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında matrahın tespitinde gider olarak dikkate almaları mümkün bulunmamaktadır.  4- Özel İletişim Vergisinin Mükellefi Olmayan Gelir Veya Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gider Yazılıp Yazılmayacağı

  4 Nolu Gider Vergileri Sirkülerinin 3 üncü bölümünde de açıklandığı üzere, özel iletişim vergisi tek aşamada ve bir defaya mahsus alınan vergi olup bu verginin mükellefi olanlar Kanun maddesinde belirtilen hizmet teslimleri için düzenleyecekleri faturalarda hesaplanan özel iletişim vergisine yer verecekler; özel iletişim vergisi mükellefleri arasında gerçekleşecek hizmet satışlarında, bu vergiyi ödeyerek hizmeti satın alan mükellefler, söz konusu hizmete ilişkin düzenleyecekleri faturalarda önceden ödemiş oldukları özel iletişim vergisini Katma Değer Vergisi Kanununun 29, 30, 32 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde indirim konusu yapabileceklerdir.

  Özel iletişim vergisinin mükellefi olmayan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, adlarına düzenlenen faturalarda yer alan özel iletişim vergisini, Kanunun “Bu vergi,... gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilemez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.” hükmü gereğince vergi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alamayacakları gibi; hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup etmeleri de mümkün değildir.

  Duyurulur.
  Osman ARIOĞLU
  Gelir İdaresi Başkanı

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  60

  Türk Telekom Faturalarının Muhasebeleştirilmesi?

  teşekkürler İTACLİS.

  bildiğin gibi bu sirkü, daha önceki özelgelerle çelişiyor. Ama ne yapalım. şeriatın kestiği parmak acımaz.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  56

  Türk Telekom Faturalarının Muhasebeleştirilmesi?

  sayın guwes türktelekom faturasının muhasebe kaydında ödenecek tutarı baz alacaksınız eğer fatura yok ise sadece tahsilat makbuzu var ise ödediğiniz miktar x33 \ 133 yapıp çıkan rakamı ödediğiniz rakamdan çıkartarak matrahı bulup ordan ayrıştırabilrsiniz. örnek olarak 100-ytl ödenecek tutarı olan bir fatura olsun

  100.-ytl x 33 (%15 ötv+%18kdv): 3.300

  3.300 / 133 : 24,81.-ytl

  100.-ytl - 24,81.-ytl : 75,19 ytl gider

  75,19 ytl x %18 : 13,53.-ytl kdv

  75,19 ytl x %15 : 11,28.- ytl ötv k.k.e.g.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  282

  Türk Telekom Faturalarının Muhasebeleştirilmesi?

  sorunuzu basit bir örnekle açıklayalım
  kdv matrahı: .............66,25
  kdv .%18 :............ 11,93
  özel iletişim vergisi:.. .16,07

  ................................ , .......................................
  770.01 telefon giderleri..... 66,25
  191.01. indirilecek kdv...... 11,93
  689.01 kanunen kabul....... 16,07
  edilmeyen giderler
  ...................100 kasa hesabı ........94,25
  ekim ayı fatura ödemesi
  .................................. .................................

  şu kanunen kabul edilmeyen gideri bir daha tartışmak lazım ilgili sirküyü okudum bazı arkadaşlar gider olacağını söylüyor ama açıklamalarda böyle birşey bulamadım ve aşağıya aktarıyorum

  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelirler Genel Müdürlüğü

  Kurumlar Vergisi Sirküleri/19

  Konusu : Özel İletişim Vergisinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Uygulamasında Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hakkında

  Tarihi : 14/10/2005
  Sayısı : KVK-19/2005-7 ÖİV nin Gider Kaydedilemeyeceği 1
  İlgili Olduğu Maddeler : Gider Vergileri Kanunu Madde 39, Gelir Vergisi Kanunu Madde 40 ve Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 13, 14
  İlgili Olduğu Kazanç Türleri : Ticari Kazanç, Kurum Kazancı

  - Özel İletişim Vergisinin Mükellefi Olmayan Gelir Veya Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gider Yazılıp Yazılmayacağı  Özel iletişim vergisinin mükellefi olmayan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, adlarına düzenlenen faturalarda yer alan özel iletişim vergisini, Kanunun “Bu vergi,... gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilemez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.” hükmü gereğince vergi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alamayacakları gibi; hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup etmeleri de mümkün değildir.
  .aktürk
  <br />&quot; Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir.&quot;

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  2

  Türk Telekom Faturalarının Muhasebeleştirilmesi?

  İlginiz için teşekkürler arkadaşlar.
  ksik olsun alçalmakla elde ettiğin yemek!
  <br />Tenceren kaynıyor ama şerefin devrilmiş...

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  171

  Türk Telekom Faturalarının Muhasebeleştirilmesi?

  http://forum.alomaliye.com/viewtopic.php?t=1616

  "Özel İletişim Vergisi katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.

  İşletme defterinde de KKEG niteliğindeki giderler dikkate alınmaz.

  Örneğin; 133 liralık bir telefon faturasını ele alalım. Bunun 100 lirası kullanım bedeli (yani matrah), 18 lirası KDV, 15 lirası da ÖİV dir. Bu durumda işletme defterinde gider satırına 100, KDV satırına da 18 yazmak suretiyle bu fatura işletme defterine kayıtlanmış olacaktır. Görüldüğü gibi; 15 lira da hiç bir suretle (işletme defterinde) kayda alınmayacaktır."
  Saygılarımla ...<br /><br />S.M.M.M. Onursal TAŞTAN (İzmir)<br /><br />Vergi muhasebenin nedeni değil, sonucudur.<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  193

  Türk Telekom Faturalarının Muhasebeleştirilmesi?

  Sayın Aktürk,

  KKEG için 689 hesabı kullanmışsınız..

  Her ay her faturada ödenen ve artık mutad olan bir özel iletişim vergisi giderinin "olağanüstü" bir gider olmasını nasıl açıklayacağız.

  Bunu açabilir misiniz lütfen..
  Saygılarımla<br />SMMM Nusret KURDOĞLU

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  281

  KKEdilmeyen Özel İletişim Vergisi

  Sayın Nusret bey haklısınız.Ama muhasebe bürolarında bu şekilede kayıt yapmanın daha pratik olduğunu düşünüyorum.Aslında olması gereken her gider hesabının altında KKEGider alt hesabının açılmasıdır.Ve bu kayıttan sonra 950/951 nazım hesaplara ikinci bir kayıt girilmesi gerekir.Direkt 689 un altına Kanunen Kabul Edilmeyen Özel İletişim Vergisine kayıt yapıldığında tekrar bir daha toplama yapmaya gerek kalmıyor.Mizan çektiğimiz zaman direkt bu hesaptan KKEGiderleri görmüş oluyoruz.
  Muhasebe bürolarında durum bu şekilde benim bildiğim kadar.
  Kolay gelsin...
  Bu günümüzü çalan iki hırsız var; geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız ve geleceğe ilişkin kaygılarımız...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Türk Telekom E-faturaları Hk.
  Konu Sahibi selbyerol Forum e-Fatura | e-Defter | e-İmza
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 12.Kasım.2014, 13:41
 2. Türk Telekom Bayii
  Konu Sahibi oarslan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 14.Mart.2008, 23:41
 3. Türk Telekom Faturalarındaki Özel İletişim Vergisi
  Konu Sahibi NİSAN Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 20.Şubat.2007, 11:52
 4. Türk Telekom Bayiilerde Kredi Kartı
  Konu Sahibi HASAN100 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 21.Ocak.2007, 17:43
 5. Türk Telekom Faturaların Girilmesi
  Konu Sahibi bymkoksal Forum KDV
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 13.Aralık.2006, 11:39

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36