kamu işçi maaş

Konu: Leasing İşleminin Muhasebeleştirilmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  653

  Leasing İşleminin Muhasebeleştirilmesi

  Lesing geri ödeme cetvelinin tahakkuku ve her ay leasing işlemi yaptırılan firma tarafından kesilen faturanın muhasebeleştirilmesi hakkında ayrıntılı bilgi..

  özellikle 301 ve 302 nolu hesapların işleyişi hakkında yardımcı olursanınz sevnirim
  iyi çalışmalar ..

  İnanıyorsanız Mutlaka Üstünsünüzdür....

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  22

  LEASİNG MUH.

  Öncelikle
  -LEASİNG E KONU MAKİNE /ARAÇ ANAPARA BEDELİ
  -FAİZ / KOM TUTARLARI TOPLAMI
  -TOPLAM kdv öncesi ÖDENECEK TUTAR

  bölümlerini itfa tablonuzdan rakamlarını tespit edin. sözleşme tarihine

  B/ 250'li gurupta ilgili hesap kaleminin borcuna anapara bedeli
  A / 301 finansl.kiralama borçlarına kdv öncesi toplam ödenecek tutarı
  B / 302 borçlanma maliyetleri kalemine ise katlanılan faiz / kom.giderlerini yazmak suretiyle ilk kaydınızı yapabilirsiniz.

  bundan sonra yapacağınız her ödemede
  B / 301
  A / 102 yada 100 ne şekilde öd. yapıyorsanız ilg.hes.alacak kaydı ile şekillendirmelisiniz.

  gelen her faturada ise
  780 Faiz Gideri
  191 İnd.KDV
  301 İnd.KDV tutarı kadar alacaklandırılır.
  302 Faiz Gid. tutarı kadar alacaklandırılarak hesaplarınız kapanır.

  kolay gelsin..
  Sinan Karaali

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  90

  Leasing İşleminin Muhasebeleştirilmesi

  Leasing sözleşmeleri en az 4 yıl süreli olduğu için sayın karaali nin belirttiği 301 302 nolu hesaplara kayıt yapmadan önce 401 ve 402 nolu hesaba kayıt yapıp buradan ay ay 301 ve 302 nolu hesaplara mahsup yapılması gerekir. Sayın AyAşAr daha fazla bilgi için messengerden irtibata geçerseniz bilgi veririm
  [font=Comic Sans MS][size=10pt][color=green][b]SMMM Mehmet Yalçın<br />Selam ve Dua ile...[/b][/color][/size][/font]

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  183

  Leasing İşleminin Muhasebeleştirilmesi

  SN.Karaali,
  merhaba.
  Leasing de B/ 250'li gurupta ilgili hesap kaleminin borcuna anapara bedeli
  diyorsunuz.
  Bu amaçla Alomaliye com ana sayfada Finansal kiralama ile ilgili kısmı
  incelemenizi öneririm.
  Mülkiyet devrinin önemini özellikle düşünerek finansal kiralamanın niteliğini çözebilirsiniz.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Leasing İşleminin Muhasebeleştirilmesi

  sayın Ay Yaşar'ın sorusuna cevaptır.
  .................................................. ....

  FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Finansal Kiralama Kanununa göre, finansal kiralama konusu taşınır ve taşınmaz malların mülkiyeti kiralayanda kalmakta, sadece kullanım hakkı kiracıya geçmektedir.
  Kiralayan mülkiyet hakkına dayanarak kiralama konusu malları aktifine alacak ve amortismana tabi tutacaktır. Ayırdığı amortismanı gider yazarken, kira bedelini de gelir yazacaktır. Kiracı ise ödediği kira bedelini gider yazacaktır.
  Dönemi aşan kira bedeli tahakkuklarında hem kiralayan hem kiracı için Vergi Usul Kanununun 283. Maddesine göre işlem yapılması gerekmektedir.

  ÖRNEK: (A) A.Ş, ihtiyaç duyduğu 1 adet makinayı temin amacı ile (B) A.Ş. ile finansal kiralama sözleşmesi yapmıştır. Sözleşmenin koşulları şöyledir.
  * Finansal kiralamaya konu makinanın değeri 500 milyar TL'dir.
  * Kira süresi 5 yıldır.
  * Kira ödemeleri yılın son günü itibariyle yapılacaktır.
  * Yıllık 300 milyar TL kira ödenecektir.
  * Sözleşme süresi sonunda makina (A) A.Ş.'ye bedelsiz devredilecektir.
  * Kira süresi sonunda makine için 2,2 trilyon lira emsal bedel takdir edilmiştir.

  a- (X) LEASİNG A.Ş.'NİN KAYITLARI
  ___________________________ /____________________

  253-Makina Tesis ve Cihazlar 500.000.000.000.
  253- 100 Tekstil Makinaları
  102-Bankalar 500.000.000.000.
  102-100-(K) Bankası
  Makinanın satın alınması
  ___________________________ /____________________

  659-Diğer Olağan Gider ve Zararlar 100.000.000.000.
  257-Birikmiş Amortismanlar 100.000.000.000.
  257-100 Tekstil Makinaları
  2001 yılı amortisman kaydı.
  ___________________________ /____________________

  102-Bankalar 300.000.000.000.
  649-Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar 300.000.000.000.
  649-100- Finansal Kiralama Gelirleri
  2001 yılı kira bedelinin tahsili
  ___________________________ /____________________

  B- (A) A.Ş.'NİN KAYITLARI

  (A) A.Ş. kiraladığı "makina"yı üretimde kullandığı için kira bedelini de "üretim maliyeti"ne katacaktır.
  ___________________________ /____________________

  730-Genel Üretim Giderleri 300.000.000.000
  730-100-Makina,Tesis Kira Giderleri
  102-Bankalar 300.000.000.000.
  102-100-(X) Bankası
  Finansal Kiralam Gideri
  ___________________________ /____________________

  151-Yarı Mamuller Üretim Hs. 300.000.000.000
  151-100-Esas Üretim Gider Yerleri
  731-Genel Üretim Giderleri Yansıtma 300.000.000.000.
  102-100-(X) Bankası
  Finansal Kiralam Gideri
  ___________________________ /____________________

  Makina için 2,2 trilyon TL emsal bedel takdir edildiğine göre;
  ___________________________ /____________________

  253-Tesis Makina ve Cihazlar 700.000.000.000
  253-100-Tekstil Makinaları
  679-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 700.000.000.000.
  Finansal kiralama yoluyla kiralanan makinaların mülkiyet hakkının alınması.
  ___________________________ /____________________
  .................................................. .................................................. .....
  www.elitbilgiislem.com

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  653

  TEŞEKKÜRLER

  FAYDALI BİLGİLER İÇİN TEŞEKÜKKÜRLER

  İYİ ÇALIŞMALAR
  İnanıyorsanız Mutlaka Üstünsünüzdür....

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  42

  Leasing İşleminin Muhasebeleştirilmesi

  Sayın Ayaşar,

  Sn. Erol'un aktardığı metinde amortisman ayırma konusunda yanlış anlamaya neden olabilecek hususlar olduğunu dikkat çekmek isterim.

  Finansal kiralamanın tanımı başlığı altında açıklandığı üzere mükerrer 290. maddede hangi tür kiralamaların finansal kiralama sayılacağı net bir şekilde açıklanmıştır. Bu hüküm çerçevesinde kiralayan tarafından finansal kiralamanın muhasebeleştirilmesini etkileyen hükümler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  a- Kiralayan tarafından sözleşmeden doğan alacak, kira süresi boyunca yapılacak ana para ve faizden oluşan kira ödemelerinin toplam tutarıdır.

  b- Kiralama konusu iktisadi kıymet, bu iktisadi kıymetin net bilanço aktif değerinden kira ödemelerinin bugünkü değerinin düşülmesi sonucu bulunan tutar ile değerlenir. Bu tutarın sıfır olması halinde, kiralayan iktisadi kıymetin net aktif bedelini iz bedeliyle gösterecek, negatif olması halinde; negatif fark bu iktisadi kıymetin elden çıkarılmasından elde edilen kazanç olarak kabul edilecektir (diğer olağandışı gelir ve kârlar). Bu farkın pozitif olması halinde ise, kalan net aktif bedel kiralayan tarafından amortisman ayrılmak suretiyle itfa edilecektir.

  c- Kiralayanın finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin üretimini veya alım satımını yapması halinde, iktisadi kıymetin net bilanço aktif değeri olarak rayiç bedeli dikkate alınır. Rayiç bedel ile maliyet bedeli arasındaki fark, normal bir satış işleminden elde edilen kâr veya zarar olarak işleme tabi tutulur

  d- Kiralayan kira ödemelerinin toplam tutarını sözleşmeden doğan alacak olarak aktifleştirecek, bilançosunun pasif tarafına ise gelecek dönemlere ait faiz geliri adı altında sözleşmeden doğan alacağı ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı kaydedecektir

  e- Kiralayanın kiralamadan doğan alacak tutarları reeskonta tabi değildir.

  Kiracı tarafından finansal kiralamanın muhasebeleştirilmesini etkileyen hükümler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  a- Kiracı tarafından finansal kiralama işlemine konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı ve sözleşmeden doğan borç, kiralama konusu iktisadi kıymetin rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı değerlenerek aktifleştirilecektir.

  b- Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin yeniden değerleme ve amortisman ayırma hakkı kiracıya aittir. “Yeniden değerleme ve amortisman ayırma biçimi VUK esaslarına göre yapılacaktır. Sözleşmeye dayalı yapılan sabit kıymet kaydı ile mülkiyet devri söz konusu değildir ”

  c- Bilançonun aktif tarafına kaydedilerek muhasebeleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin kullanma hakkı karşılığında kiracı bilançosunun pasif tarafına da sözleşmeden doğan borcunu koyacaktır.

  d- Kiracının kiralama nedeniyle pasifinde yer alan borçlar reeskonta tabi değildir.

  e- Kiracı tarafından yapılacak kira ödemeleri ana para ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılarak kaydedilecektir. Bunun yapılabilmesi için kiralayan tarafından finansal kiralama faturasında anapara ve faiz ayrı ayrı gösterilecektir. Faturanın sadece faiz kısmı gider olarak yazılacaktır. Böylece sadece faiz giderleri ait olduğu yılın sonuç hesaplarına intikal ettirilerek vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınacaktır.

  f- Kira ödemelerine ait KDV’ler eskiden olduğu gibi indirim konusu yapılabilecektir

  g- Kiracının iktisadi kıymeti aktifleştirmek ve amortismana tabi tutabilmesi için finansal kiralama sözleşmesinin varlığı yeterli olacaktır.


  Mükerrer 290. maddenin 4 numaralı bendi hükmü gereği Maliye Bakanlığı’na finansal kiralama ile ilgili 290. maddenin uygulamasına yönelik usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir. Maliye Bakanlığı bu yetkiye istinaden 319 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’ni çıkarmıştır. Bu Tebliğ’de “tanımlar”, “değerleme ve amortisman uygulaması”, “katma değer vergisi ve teşviklerden yararlanma” başlıkları altında açıklamalar yapılmıştır. Mükerrer 290. madde de yer verilenleri tekrar etmeksizin muhasebe kayıtlarını ve sürecini etkileyecek açıklamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  a- 4842 sayılı Kanunla VUK’ta yapılan düzenlemede 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na bir atıfta bulunulmamıştır. Dolayısıyla, Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yapılan bir kiralama işlemi, yapılacak inceleme sonucunda kiralama işleminin bu madde hükümleri gereğince finansal kiralama olarak kabul edilmemesini gerektirmesi halinde vergi uygulamaları açısından finansal kiralama olarak kabul edilmeyecek veya tam tersi durumda Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yapılmayan bir kiralama işleminin yapılacak inceleme sonucunda bu madde hükümleri gereğince finansal kiralama şartlarını sağladığının anlaşılması halinde vergi uygulamaları açısından finansal kiralama olarak kabul edilecektir.

  b- Kira, sözleşmeye göre kiralama süresi boyunca yapılması gereken ödemeleridir. Sözleşme hükümlerine göre kiracının kiralama süresi başlangıcında kiralayana ödediği ve kendisine geri dönüşü olmayacak depozito veya peşin ödenmiş kira bedellerinin de kira ödemeleri içinde sayılacağı tabiîdir.

  d- Kiralamanın başlangıcı; sözleşmenin yapıldığı tarih veya taraflardan birinin sözleşmenin ana maddelerinden birine ilişkin önemli yükümlülük ve taahhütlere girdiği tarihlerden erken olanıdır.

  e- Kiralayan şirketler tarafından iktisadi kıymetin satın alınmasında Türk Lirası veya döviz cinsinden kredi kullanılmış ise ilk yıl için ödenen kur farkları ve faiz giderlerinin sözleşme yapılmasından önce kıymetin maliyetine ilave edilecek olması halinde maliyete ilave edilecek aksi halde ve diğer yıllarda ise gider kaydedilecektir.

  f- Kiracı tarafından aktifleştirilen duran varlık, VUK ve ilgili genel tebliğlerde bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş amortisman sürelerinde amorti edilecektir. Sözleşmenin fesholması halinde kalan dönemler için iktisadi kıymetle ilgili olarak amortisman ayrılma ve yeniden değerleme işlemleri yapılmayacaktır.

  g- Finansal kiralama işlemi esas olarak bir kredi işleminden farklı değildir. Kiralayana ödenen finansal kiralama bedellerinin faiz kısmı finansman gider kısıtlamasına tabidir.

  i- Finansal kiralama şirketleri eskiden olduğu gibi yatırım indirimi ve diğer teşvik unsurlardan yararlanmaya devam edeceklerdir.
  AYGILARIMLA
  <br />SMMM HAKAN KIVANÇ

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  142

  Leasing İşleminin Muhasebeleştirilmesi

  sayın hakan kıvanç;

  açıklamalarınız için teşekkürler. yalnız bir şey sormak istiyorum, bu anlattıklarınız için orman erol bey gibi örnekleme yaparsanız seviniriz. bir de lütfen hesap işlemlerinde borç için (B), alacak için (A) yazarsak sanırım daha anlaşılır oluruz.
  yilik insanı yüceltir, küçültmez

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  90

  LEASİNG

  lesaing ile alınmış bir makine varMakine henüz aktife girmemiş. yani kira süresi bitmemiş. benim sorum
  1- firmanın iflası halinde makinenin kayıtları nasıl kapatılacak.
  2- firmanın devamı için bu makine satılamazmı. Kayıtlarımızda makine halen kiralanmış gibi devam edecek

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  362

  Leasing İşleminin Muhasebeleştirilmesi

  Açıklamalarda bazı düzeltmeler yapmak istiyorum.

  Leasing işlemi ile alınan ne olursa olsun, mülkiyet devri olmadığı için söz konusu sabit kıymeti 25 grubuna ait hesaplarda izlemek mümkün değildir.

  Bu sebeple, alınan sabit kıymet 260-Haklar hesabında izlenmesi gerekir.

  Zira, s.kıymetin mülkiyeti devredilmemiştir. Sadece kullanma hakkı devredilmiştir.

  Leasıng işlemi birnevi mülkiyeti muhafaza kaydıyla zilyetliğin devridir.
  Herşey, birşey olmadan önce hiçbirşeydi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Temmuz.2013, 17:02
 2. Cevap: 3
  Son Mesaj : 06.Aralık.2012, 08:17
 3. Fesih İşleminin Gecikmesi
  Konu Sahibi kartall Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 21.Ağustos.2009, 07:02
 4. Leasing İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
  Konu Sahibi adnanguclu Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 13.Mart.2008, 15:54
 5. Leasing Muhasebeleştirilmesi Hakkında
  Konu Sahibi OZKAN Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 01.Mart.2007, 15:56

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36