kamu işçi maaş

Konu: Yazar Kasa Fişleri Gider Yazılabilir mi?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2009
  Mesajlar
  1

  Yazar Kasa Fişleri Gider Yazılabilir mi?

  Merhabalar,
  Temsil amacı ile yenilen yemek bedelleri 670 tl sınırını aşmadığı durumlarda fatura yerine yazar kasa fişi ile gider yazılabilirmi?Tşk.


  Başlık açarken büyük harf kullanmayınız. Forum Kurallarını okuyunuz.

  emek

 2. #2
  Serpil YAVUZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Serpil YAVUZ Guest

  Ynt: Yazar Kasa Fişleri Gider Yazılabilir mi?

  Yazarkasa fişlerini gider olarak işleme alabilirsiniz.Sonuçta onlarda vergiye tabi belgeler.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  483

  Ynt: Yazar Kasa Fişleri Gider Yazılabilir mi?

  Sayın yasarali Bakanlığın aşağıdaki muktezasına göre bu belgelere dayanarak gider kaydı yapmanız mümkün.

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
  Usul Müdürlüğü
  25/08/2006*6780
  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1- 12410
  Konu : Perakende satış fişi ve ödeme kaydedici cihaz fişi kullanım hadleri hk.

  ???????????????..

  İlgi : 24/07/2006 tarihli dilekçeniz.

  İlgi dilekçenizden; iş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan tüm mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığı hususunda tereddüt oluştuğundan konu hakkındaki görüşümüzün sorulduğu anlaşılmaktadır.

  Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere, Vergi Usul Kanununa göre fatura tanzim etmek mecburiyetinde bulunmadıkları satışları için ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

  Fatura tanzim etme mecburiyeti olmayan satışlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232?nci maddesinin 1?nci fıkrasında (beş bent halinde) sayılanlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli 520.-YTL?nın altında bulunan mal ve hizmet satışlarıdır. Bu satışlar için emtiayı alan veya işi yaptıranların istemeleri üzerine veya mükellefler tarafından kendiliğinden fatura düzenlenmesi, söz konusu satışların fatura verme mecburiyeti dışında kalan satışlar olma özelliğini değiştirmeyecektir.

  Diğer taraftan Vergi Usul Kanununun 233. maddesinde; ?Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan biri ile tevsik olunur.

  1-Perakende satış fişleri;
  2-Makineli kasaların kayıt ruloları;
  3-Giriş ve yolcu taşıma biletleri.

  Hükmü yer almaktadır.

  Ayrıca 204 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;
  Öte yandan söz konusu maddenin açıklamasına ilişkin olarak 167 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yukarıda beş madde halinde sayılan kimselere sattıkları emtia veya yaptıkları işler için satılan emtianın veya yapılan işin bedeli ne olursa olsun fatura vermelerinin emtiayı satın alan veya hizmeti yaptıran bu kimselerin de fatura istemelerinin ve almalarının zorunlu olduğu ve bunlar için perakende satış fişlerinin geçerli olmayacağı belirtilmiştir.

  Ancak, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan, diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257?nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.

  İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi, defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir.? denilmektedir.

  Bu açıklamalara göre perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleme sınırları içinde kalan sadece kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi mallar değil, bedeli 520.-TL?nin altında kalan ve işyerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan tüm mal ve hizmetler için kanun maddelerine uygun şekilde düzenlenen perakende satış fişleri ve ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kabul edileceği tabiidir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  ???????.
  Grup Müdür V.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  10

  Ynt: Yazar Kasa Fişleri Gider Yazılabilir mi?

  gider yazılabilir bi sakınca yoktur

 5. #5
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Yazar Kasa Fişleri Gider Yazılabilir mi?

  204 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
  204 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
  Resmi Gazete Sayısı 20539
  Resmi Gazete Tarihi 05/06/1990
  Kapsam
  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde "birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler; 1 - Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
  2 - Serbest meslek erbabına;
  3 - Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara;
  4 - Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
  5 - Vergiden muaf esnafa.
  Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.
  Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 300.000 lirayı geçmesi veya bedeli 300.000 liradan az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir" hükmü yer almaktadır. Buna göre nihai tüketici tarafından fatura istenilmesi halinde 300.000 liralık hadde bakılmaksızın fatura verilmesi, satılan emtia veya yapılan iş bedelinin 300.000 liranın altında olması ve müşteri (nihai tüketici) tarafından fatura istenilmemesi halinde ise perakende satış fişi verilmesi zorunludur.
  Öte yandan söz konusu maddenin açıklamasına ilişkin olarak 167 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yukarıda beş madde halinde sayılan kimselere sattıkları emtia veya yaptıkları işler için satılan emtianın veya yapılan işin bedeli ne olursa olsun fatura vermelerinin emtiayı satın alan veya hizmeti yaptıran bu kimselerin de fatura istemelerinin ve almalarının zorunlu olduğu ve bunlar için perakende satış fışlerinin geçerli olmayacağı belirtilmiştir.

  Ancak, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.
  İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir.
  Tebliğ olunur.
  Ben sizin durumunuz için fatura alımının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2006
  Mesajlar
  483

  Ynt: Yazar Kasa Fişleri Gider Yazılabilir mi?

  Sayın Ogün Güneş Bey ....

  Elbetteki butan mal ve hizmet alımı ile ilgili harcamaların belgelendirilmesinde Fatura alınması esastır.

  Ancak bakanlık yazısında da değinildiğingibi iustisnai durumlarda "...... perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleme sınırları içinde kalan sadece kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi mallar değil, bedeli 520.-TL?nin altında kalan ve işyerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan tüm mal ve hizmetler için kanun maddelerine uygun şekilde düzenlenen perakende satış fişleri ve ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kabul edileceği bildirilmektedir.

  Bizde bunu aktarmaya çalıştık...

 7. #7
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Yazar Kasa Fişleri Gider Yazılabilir mi?

  Alıntı MEMET ORHAN Nickli Üyeden Alıntı

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
  Usul Müdürlüğü
  25/08/2006*6780
  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1- 12410
  Konu : Perakende satış fişi ve ödeme kaydedici cihaz fişi kullanım hadleri hk.

  ???????????????..

  İlgi : 24/07/2006 tarihli dilekçeniz.

  İlgi dilekçenizden; iş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan tüm mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığı hususunda tereddüt oluştuğundan konu hakkındaki görüşümüzün sorulduğu anlaşılmaktadır.

  ....

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  ???????.
  Grup Müdür V.
  Verilen özelgede ki soru ile tebliğde ki cevap örtüşüyor ancak soruyu soran forumdaşın sorusu özelge ile tam örtüşmüyor ben buna dikkat çekmek istedim. Fatura alımının daha sağlıklı olacağı kanısındayım. Tabi VUK 3.madde saklı.

 8. #8
  Serhat_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Serhat_ Guest

  Ynt: Yazar Kasa Fişleri Gider Yazılabilir mi?

  Esas olan şirketin gideri fatura ile tevsik etmesidir. Ancak bakanlık yetkisini kullanarak bu duruma bir istisna getirmiştir. Bu istisna da belirtildiği üzere iş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan mallar içindir. Parantez içi hükümle bununla ne kastedildiği de belirtilmiştir. Temsil ağırlama giderlerinin bu mallar içinde yorumlanması yorumdur ama zorlama bir yorumdur. Biz incelendik ama bu konu da bir eleştiri almadık diyenler olabilir. O ayrı bir mevzu eleştirilmemesi onun doğru olduğunu değil eleştiriye değer olmadığını gösterebilir.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ocak.2009
  Mesajlar
  128

  Ynt: Yazar Kasa Fişleri Gider Yazılabilir mi?

  Yazılabilir..Bu Konudaki bilgileri üstadlardan toplayıp ekte sunmaktayım.
  Yaklaşım ? Eylül 2002
  Mehmet MAÇ
  Yeminli Mali Müşavir
  DENET YMM A.Ş.

  PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI (PSV)
  İLE BELGELENEBİLEN GİDERLER
  VE BU VESİKALARA DAYALI KDV İNDİRİMİ

  I. PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI (YAZAR KASA FİŞLERİ) İLE BELGELENEBİLECEK GİDERLER

  Bilindiği gibi eskiden, işle ilgili olarak yapılan harcamaların VUK?un 233. maddesinde sayılan perakende satış vesikaları (yani, perakende satış fişleri, yazar kasa fişleri, giriş ve yolcu taşıma biletleri) ile belgelenmesi mümkün değildi.

  Maliye Bakanlığı, yayımladığı 204 no.lu VUK Genel Tebliği (1) ile mükelleflerin işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik maddeleri gibi) tutarı kanuni haddi (250.000.000 lirayı) (2) aşmayan mal ve hizmetler için düzenlenen perakende satış fişi veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edileceğini hükme bağlamış bulunmaktadır.

  Daha sonra yayımlanan 275 sıra No.lu VUK Genel Tebliği (3) ile de, taksi işleten mükelleflerden alınan ve tutarı fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin kanuni haddi (2002 yılı için 250.000.000 TL.) aşmayan perakende satış fişlerinin de, gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. Konu ile ilgili olarak şu hususlar göz önünde tutulmalıdır :

  ? Bu düzenleme, talep halinde satıcının fatura verme mecburiyetini ortadan kaldırmış değildir. Başka bir anlatımla satıcı, PSV?nin gider kaydı için yeterli olduğunu ileri sürerek alıcının fatura talebini reddedemez.

  ? Yukarıda tarif edilen masrafların, PSV ile belgelenmesi mecburi hale gelmiş değildir. Bunların fatura ile de belgelenebileceği tabiidir.

  ? PSV ile belgelenebilecek giderlerin, genel gider niteliğinde olan harcamalarla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır ve uygulama da bu yöndedir. Örnek vermek gerekirse:

  - İşyerinde personele yemek vermek veya ikram amacıyla satın alınan yiyecek ve içecekler,
  - KDV hariç bedeli 250.000.000 (4) lirayı aşmayan küçük demirbaşlar,
  - Seyahate gönderilen personel tarafından yapılan işle ve bu seyahatle ilgili yemek, fotokopi çekimi ve sair müteferrik masraflar,
  - Temizlik, bakım, onarım ile ilgili müteferrik mal ve hizmet alımları,
  - Büro personeli için yapılan ilaç ve tedavi giderleri,
  - İşte kullanılan binek araçlarının giderleri (yakıt, tamir, bakım),
  - Kırtasiye ve sair büro masrafları,
  - Çiçek, ampul, pil, LPG, temizlik maddeleri

  vb. genel giderler, PSV ile belgelenebilir.
  ________________________________________________

  (1) 05.06.1990 tarih ve 20539 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.
  (2) 250.000.000 liralık had VUK?un 232/2. maddesine ilişkin olup 2001/3395 sayılı BKK ile 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmiştir.
  (3) 20.07.1999 tarih ve 23761 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.
  (4) Bkz. 2001/3395 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, (27.12.2001 tarih ve 24623 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.)  ? Kullanım ömrü bir yıldan fazla olan ve KDV hariç tutarı 250.000.000 lirayı aşan amortismana tabi iktisadi kıymetler fatura ile belgelenmelidir.
  ? Satılmak amacıyla yapılan mal alımları da fatura ile belgelenmelidir (5).
  ? Keza, 204 no.lu Tebliğ?de açık bir belirleme bulunmamakla beraber genel anlayış ve uygulama, VUK?un değerleme hükümlerine göre Maliyet Unsuru olan tüm harcamaların fatura ile belgelenmesi gerektiği yönündedir.

  Örnek vermek gerekirse;

  - Nakliye işi yapan firmanın nakil araçlarına ait yakıt, yedek parça, tamir-bakım giderleri,
  - Fabrika, imalathane gibi yerlere ilişkin bilumum mal ve hizmet alımları,
  - İmalat işinde çalışan işçilere yönelik olan iş elbisesi, yemeklik malzeme, ilaç, ayın şekildeki ücret unsurları,

  ve benzeri mahiyetteki giderlerin 250.000.000 lirayı geçmese dahi fatura ile belgelenmesi mecburiyetinin devam ettiği anlaşılmaktadır.

  ? Gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabı ve çiftçilerin durumu müphemdir. Çünkü 204 no.lu Tebliğin lafzı, PSV ile belgeleme imkanının ticari faaliyetlerle sınırlı olduğu yönündedir ve yorumla genişletilmeye müsait görünmemektedir. Fakat mantıken serbest meslek erbabının ve çiftçilerin de bu imkandan yararlandırılması gerektiği görüşündeyiz.

  ? PSV?deki açıklama noksanlıklarının giderilmesi, mahsuba bağlama ve dosyalamada kolaylık sağlanması bakımından bunların bir masraf beyan formu üzerinde KDV?leri ayrıca belirtilerek listelenmesi, fiş ve vesikaların bu formun arka yüzüne, bu yeterli olmazsa bir alonj üzerine yapıştırılması yahut mahsup fişine eklenmesi tavsiyeye şayandır. Bu gibi masraf listelerinde yer alan gider toplamlarının müteferrik giderler hesabına ve KDV toplamının da indirilecek KDV hesabına borç kaydedilmesi, uygulamada kabul gören pratik bir yöntemdir.

  II. PSV?LERE DAYALI KDV İNDİRİMİ

  1990/4 sayılı KDV İç Genelgesinin konuya ilişkin bölümü şöyledir :

  ?... gider belgesi olarak kabul edilen perakende satış veya yazar kasa fişlerinde ayrıca gösterilen katma değer vergisi de, bu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.?

  Bu husus daha sonra, 206 sayılı VUK Genel Tebliği (6) ile de vurgulanmıştır. KDV indirimi konusunda şu hususlar gözönünde tutulmalıdır.


  ___________________________________________

  (5) V.Arif ŞİMŞEK-Abdullah TOLU, KDV?de İndirim, Yaklaşım Yayınları, Ankara Nisan 2002, s.246-247
  (6) 17.11.1990 tarih ve 20698 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.


  ? Perakende satışlarda, belge üzerinde KDV?nin ayrıca gösterilmesi mecburiyeti yoktur. Bu satışın perakende satış sayılabilmesi için; malın alıcı tarafından aynen veya işlendikten sonra tekrar satışa arz edilmemesi, tüketilmesi veya sarf malzemesi olarak kullanılması ve satın alan kişilerin normal ihtiyacından fazla olmaması gerekir. (22 Seri No.lu KDV Genel Tebliği) (7).

  Perakende satış tarifi böyle olunca, firmaların PSV ile gider kaydına konu edebilecekleri alımları da bu tarif kapsamına girmektedir. Burada çıkan sonuç, gider kaydına mesnet olabilecek PSV?de KDV ayrıca gösterilmemiş olsa dahi iç yüzde hesabı ile bulunup indirilmesinin mümkün olduğu şeklindedir. Ne var ki bunun böyle olduğu konusunda açık bir belirleme bulunmadığı gibi, giderlerin PSV ile belgelenmesinin imkansız olduğu dönemlerde yayınlanmış ve yürürlükten kaldırılmamış olan bazı Tebliğlerde aksi yönde hükümler bulunmaktadır. (24 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin H bölümü) (8). Dolayısıyla bu konuya açıklık getirilmesine ihtiyaç vardır.

  Öte yandan, yazar kasa fişlerinde rumuz şeklinde de olsa satılan malın cinsi veya yapılan işin mahiyeti ile KDV tutarı görülebilmektedir. Perakende satış fişlerinde ise bu bilgilerin belirtilmesi ve KDV?nin ayrıca gösterilmesi mecburiyeti yoktur.

  Gerek gider kaydında sorun çıkmaması, gerekse KDV indirim hakkının kullanılabilmesi bakımından PSV?ye alınan mal cinsinin yahut yaptırılan işin mahiyetinin yazdırılmasında ve KDV tutarının ayrıca belirttirilmesinde yarar vardır.

  ? KDV?nin ayrıca gösterilmesine gerek bulunmayan (akaryakıt gibi) mallarda KDV tutarı iç yüzde hesabıyla bulunup indirilir.
  ? İndirimin mümkün olduğu hallerde KDV?nin indirilmesi esas olup, indirimden feragat edilerek indirimi mümkün olan KDV?nin gider yazılması yasaklanmıştır. (KDV Kanunu Md.58). Kaldı ki, indirilmesi mümkün olan KDV?nin gider yazılması, mükellefi mali ziyana uğratan bir kayıt tarzıdır. Bu nedenle, gerek harcama belgelerinin düzenletilmesi gerekse bunların mahsup fişine bağlanması esnasında KDV indirimi konusu gözardı edilmemelidir.
  ______________________________________________

  (7) 24.05.1986 tarih ve 19116 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.
  (8) 22.12.1986 tarih ve 19289 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.

  Bayram Ali Kubilay

 10. #10
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Ynt: Yazar Kasa Fişleri Gider Yazılabilir mi?

  İşletmenin ticari malları için mutlaka fatura alınmalıdır. (tabi hizmet de ) Bunun dışında işletmenin ticari faaliyeti ile ilgili olmayan ve fatura sınırı altında kalan tutarlaru genel gidelere işlenebilir. KDV de indirilebilir.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yazar Kasa Fişleri ?
  Konu Sahibi tuba07 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 30.Nisan.2014, 10:09
 2. Hatalı Yazar Kasa Fişleri
  Konu Sahibi sefayiğit Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 15.Haziran.2010, 17:06
 3. Ba/Bs' de Yazar Kasa fişleri.?
  Konu Sahibi SESİ Forum KDV
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 05.Mart.2010, 09:37
 4. Yazar Kasa Fişleri Hk.
  Konu Sahibi ABDULLAHARDA Forum KDV
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 12.Eylül.2007, 11:00
 5. A.Ş lerde Yazar Kasa Fişleri Gider Kaydedilir mi?
  Konu Sahibi ayuzba40 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 23.Aralık.2006, 12:18

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36