yevmiye -envanter defterini tutmakta olan bir eczacı 2009 yılı içinde işini terk etmektedir.Bu eczacı daha sonra 2009 içinde başka bir ilde faaliyete başlamaktadır.İkinci sefer faaliyete başlamasında işletme defteri mi tasdik edecek yoksa yevmiye ve envater defterlerini mi.bu konuda elinde mükteza olan varsa ii olur.saygılar