kamu işçi maaş

Konu: Faturası Kesilen Mal ve Hizmet teslimlerine ilişkin tahsilatın krd.kartı ile yap

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2007
  Mesajlar
  118

  Faturası Kesilen Mal ve Hizmet teslimlerine ilişkin tahsilatın krd.kartı ile yap

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

  (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

  Sayı : B.07.1.GİB.4.06.18.02/

  Konu : İşletmenin adına kesilen fatura için başka şahsın, ortağın kredi kartının kullanılıp kullanılmayacağı

  İlgi : / /2005 tarihli ve sayılı dilekçeniz.  İlgide kayıtlı dilekçenizde;

  - Vergi Dairesi Müdürlüğünün vergi numaralı mükellefi olarak ev aletleri satışı ve doğalgaz tesisatı montajı alanlarında faaliyet gösterdiğiniz, kredi kartı kullanımında;

  -Fatura kesilen kişinin adına, başka bir şahsın kredi kartıyla ödeme yapılıp yapılmayacağı,

  -Firmanız adına kesilen fatura karşılığında firmanız ortağının kredi kartının kullanılıp kullanılmayacağı,

  -Firmanızın yaptığı tesisat için malzemelerin müşteriye irsaliye ile gönderilerek yedi gün içinde faturaya dönüştürüldüğü, kredi kartının kullanıldığı gün fatura kesme mecburiyetinin bulunup bulunmadığı, fatura ile kredi kartı slip tarihinin farklı olup olmayacağı,

  -Müşterinizin iki ay önce faturası kesilen ve bir kısmını ödediği faturanın kalan kısmının ileriki bir tarihte kredi kartı ile ödenip ödenmeyeceği hususlarında tereddüte düşüldüğü belirtilerek konu hakkında görüş verilmesi istenilmiştir.

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; ? Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.? hükmü yer almaktadır.

  Anılan Kanunun 231? inci maddesinin beş numaralı bendinde ise; ? Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.? hükmü bulunmaktadır.

  Kredi kartlarının genel işleyiş sisteminde, bankalar tarafından üye işyerlerine sözleşme karşılığı verilen pos ve imprenter cihazları, kredi kartı sahiplerinin üye işyerlerinden nakit kullanmaksızın mal ve hizmet alımını sağlamakta, bunun karşılığı olarak da üye işyerlerince kredi kartı hamillerine imprenter cihazları ile düzenlenen satış belgesi ve ödeme kaydedici cihazlar ile düzenlenen perakende satış vesikaları verilmektedir. İmprenter cihazları ile düzenlenen satış belgelerinde, alıcının (kredi kartı sahibinin) adı, soyadı, kart numarası gibi kredi kartı bilgilerinin yanı sıra alıcının bizzat imzasının yer alması zorunlu olup, bu belgeler, ödeme karşılığında bir mal tesliminin veya hizmet ifasının bulunduğunu tevsik etmektedir. Öte yandan bankalar ile üye işyerleri arasında yapılan sözleşmeler gereği, söz konusu satış belgeleri ibraz edilmeksizin, banka tarafından işyerine herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir.

  Ayrıca, bankalar tarafından kurulan ve ortak kararların uygulanması için yol gösterici mahiyette bir kuruluş olan Bankalararası Kart Merkezi A.Ş tarafından belirlenen ve bu bankaları bağlayıcı nitelikte olan ortak hükümlerde; kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının (bankalar ile aralarında üye işyeri sözleşmesi olan) üye işyerlerindeki pos/imprinter cihazlarında sadece alış veriş amaçlı olarak kullanılabileceği ve üye işyeri ortak ve çalışanlarının nakit kredi sağlamak amacıyla kredi kartlarını üye işyerlerindeki pos/imprinter cihazlarında kullanmalarının kurallara aykırı bir uygulama olduğu ile bankaların bu şekilde amaç dışı bir kullanımı saptamaları durumunda ise, üye işyeri sözleşmelerini iptal etmeleri gerektiği, düzenlemelerine yer verilmiştir. Bankalar ile üye işyerleri arasında yapılan üye işyeri sözleşmeleri ile de ?kredi kartlarının, üye işyeri ortak ve çalışanları veya üçüncü kişiler tarafından mal veya hizmet alımı dışındaki amaçlarla, üye işyerlerindeki pos/imprinter cihazlarında kullanımı? yasaklanmış bulunmaktadır.

  Kredi kartlarının üye işyerlerindeki pos/imprinter cihazlarında kullanımı sonucu düzenlenen ve üzerinde ?????. Tutarında mal veya hizmeti teslim aldım ? ibaresinin yeraldığı satış belgelerinin (slip-alışveriş belgesi) kredi kartı hamilleri tarafından imzalanması, üye işyerlerince bu belgelerde yazılı tutar kadar malın teslim edildiğini veya hizmetin ifa edildiğini gösterdiğinden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesiyle düzenlenen, Türkiye?de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde ki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabii olacağı, hükmüne istinaden teslim edilen malın veya yapılan hizmetin, katma değer vergisine tabi olması gerekmektedir. Eğer üye işyerleri tarafından satış belgelerinde gözüken durumun aksi , yani kredi kartlarının herhangi bir mal/hizmet teslimi/ifası olmadan üye işyerine veya kredi kartı hamillerine nakit temin etmek amacıyla işyerlerindeki pos/imprinter cihazlarında kullandırıldığı iddia ediliyorsa, bu iddianın; iktisadi,ticari ve teknik icaplara uymaması ve olayın özelliğine göre de normal ve mutat olmayan bir durum olması nedeniyle 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 3. maddesine göre iddia eden tarafından ispatlanması gerekmektedir.

  Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda;

  -Kredi kartları, kredi kartı sahiplerinin üye işyerlerinden nakit kullanmaksızın mal ve hizmet alımını sağlamak amacıyla verilmiş olması nedeniyle, şirketiniz tarafından mal teslimi ve hizmet ifası karşılığında düzenlenen fatura tutarının, kredi kartı (gerek şahsınıza, gerekse de başkasına ait kartla ) kullanarak tahsil edilmesi durumunda yeni bir mal teslimi ve hizmet ifası olarak kabul edilerek slip tutarı kadar tekrar fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

  -Şirketinize yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları sonucunda firmanız adına düzenlenen fatura tutarına ilişkin ödemenin, şirket ortaklarının şahsi kredi kartlarının kullanılması suretiyle yapılması durumunda yeni bir mal teslimi ve hizmet ifası olarak kabul edilerek slip tutarı kadar şahsınıza tekrar fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

  -Firmanız tarafından müşteriye gönderilen malzemeler için sevk irsaliyesinin düzenlenmesi, sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihinden itibaren yedi gün içerisinde faturaya dönüştürülmesi gerekmekte olup, fatura düzenlenme tarihinden sonraki bir tarihte kredi kartı ile bedelin ödenmesi durumunda slip tutarı kadar tekrar fatura düzenleneceğinden fatura tarihi ile kredi kartı slip tarihinin farklı olmaması gerekmektedir.

  -Firmanızın yaptığı mal teslimi ve hizmet ifaları karşılığında faturası önceden düzenlenen ve bedelin bir kısmı ödenmiş olan faturanın kalan kısmının daha sonra müşterilerinize ait kredi kartlarından tahsil edilmesi durumunda yapılan bu işlemin yeni bir mal teslimi veya hizmet ifası olarak kabul edilerek pos/imprinter cihazlarından alınan (slip) veya alış veriş tutanağında yazılı miktar kadar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 ve müteakip maddelerinde yazılı belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  merhabalar dikkatimi çekti yukarıdaki kırmızı ile işaretlenmiş yazılarda yanlış ibareler kullanılmış bana göre
  sizlerinde değerli görüşlerini alabilirsem sevinirim
  iyi çalışmalar 2. #2
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Faturası Kesilen Mal ve Hizmet teslimlerine ilişkin tahsilatın krd.kartı ile yap

  Bu özelgeyi isteyen kendi başını yakmış. Mutlaka yeni bir özelge istemeli çünkü burada hatalı bilgiler var. Ancak yeni bir özelge alana kadar bu özelgeyi isteyen firma buna uymak zorunda. Diğer mükelleflerin ise buna uyma zorunluluğu bulunmamakta.

 3. #3
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Faturası Kesilen Mal ve Hizmet teslimlerine ilişkin tahsilatın krd.kartı ile yap

  Bu işe maliye bir açıklama getirse de rahatlasak.

 4. #4
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Faturası Kesilen Mal ve Hizmet teslimlerine ilişkin tahsilatın krd.kartı ile yap

  Olurmu öyle şey, sonra nasıl ceza yazacaklar!

 5. #5
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Faturası Kesilen Mal ve Hizmet teslimlerine ilişkin tahsilatın krd.kartı ile yap

  Yetmez mi bu kadar yazdıkları, dış borçlar için buna mı bel bağladılar Mesleki sorumluluk sigortası gibi sektör oluştu sırf bu işten. Gerçi cezalar sayesinde istihdam arttı.

 6. #6
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Faturası Kesilen Mal ve Hizmet teslimlerine ilişkin tahsilatın krd.kartı ile yap

  Maliyenin mükelleflere yazı yollayarak barışın yoksa... demesinin altında haracımı ver yoksa tepene biner cezalarla alırım manası yok mu?

 7. #7
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Faturası Kesilen Mal ve Hizmet teslimlerine ilişkin tahsilatın krd.kartı ile yap

  Aynı mantık zaten rızaen matrah arttırımında da vardı. Nasıl olsa alıştık barışırız biz maliyeyle bi şekilde sen şimdi beni zarar göster muhasebeci bey oğlum. Bağkur- SGK primleri; nasıl olsa 4 yılda bir af çıkıyor şimdi niye ödeyeyim muhasebeci bey oğlum. Maliyeyle mükellef bir şekilde anlaşıyor barışıyor acaba biz kendi kendimize mi gelin güvey oluyoruz.

 8. #8
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Faturası Kesilen Mal ve Hizmet teslimlerine ilişkin tahsilatın krd.kartı ile yap

  Vergi kanunlarında "uzlaşma" adındaki (her ne kadar işimize yarasa da) durduktan sonra af, barış gerisi hikaye.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 2
  Son Mesaj : 10.Şubat.2015, 10:33
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Kasım.2011, 10:03
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Aralık.2010, 08:40
 4. Yurt dışından kesilen hizmet faturası hakkında
  Konu Sahibi celilcetiner Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 04.Şubat.2010, 11:52
 5. Serbest Bölgeye Kesilen Hizmet Faturası
  Konu Sahibi neslisah Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 19.Haziran.2009, 17:55

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36