kamu işçi maaş

Konu: Geçici Vergi Dönemi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  7

  Geçici Vergi Dönemi

  Arkadaşlar kolay gelsin..

  Sorum şöyleki?
  Gecici Vergi dönemlerinde ödenen bağkur primlerinin düşülebilirmi?düşülürse ne şekilde veya genel giderlere dahil edilerek düşülebilirmi?
  Bu konu hakkında herhangi bir düzenleme varmı varsa bildirmenizi vede görüşlerinizi baylaşmak istiyorum.

  Şimdiden ilginize teşekkür eder kolay gelsin ..

  Not: Bu yazının başlığı Ebru Şener tarafından forum kurallarına uygun olmadığı için düzeltilmiştir. Lütfen Forum Kuralları' nı okuyunuz.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  281

  Geçici Vergi Dönemi

  Diğer indirimler
  Madde No 89
  Kapsam
  (5228 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle başlığı ile birlikte değişen madde. Yürürlük; 31.07.2004) Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:
  1. Beyan edilen gelirin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5’ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir).

  Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları bir katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi asgarî ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.

  G.V.K nun 89.maddesinin 1.fıkrasına göre Bağ-Kur hastalık primini mükellefin şahsına ait prim olarak kabul edersek, yıllık beyannamede
  indirim konusu yaparız.Geçici vergi beyannamesi yaparken böyle bir
  muhasebe kaydının olduğunu zannetmiyorum.
  Bu günümüzü çalan iki hırsız var; geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız ve geleceğe ilişkin kaygılarımız...

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  133

  Geçici Vergi Dönemi

  Merhaba YAVUZOZKURT,

  Bir Büyüğümüz olan Mali Müşavire ait sitede yayınlanan 2 adet muktezayı aşağıya kopyalıyorum. Yorum sizin. Ama bence gider olarak gösterilmesi gerekli.

  Kod:
  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  ANTALYA DEFTERDARLIĞI
  Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
  
  
  Sayı: ………………….Tarih: 28.08.2003
  Konu: Bağ-kur prim kesintilerinin G.Gelir vergisinin beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.
  
  İlgi: 13.08.2003 tarihli dilekçeniz Hk.
  
  
  
  İlgide kayıtlı dilekçeniz ile …….. Vergi Dairesinin …………. vergi numarasında gelir vergisi mükellefi bulunduğunuz Bağ-Kur primlerinin geçici vergi beyannamelerinde geçici verginin hesaplanmasında indirim konusu yapılıp,yapılmayacağı ve geçici verginin hesaplanmasında gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı sorulmaktadır.
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun safi ticari kazancının tespitinde indirilecek giderlere ilişkin 40 ıncı maddesinde, teşebbüs sahipleri tarafından kendileri için emekli ve yardım sandıklarına veya sigorta şirketlerine ödenen emekli aidatı veya sosyal sigorta primlerinin gider yazılmasını öngören bir hüküm yer almamakla beraber,110 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinde 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren ticaret erbabı ile meslek erbabının,ödedikleri Bağ-Kur primlerini anılan tebliğde belirtilen esaslar dahilinde, ticari veya mesleki kazançları dolayısıyla verecekleri yıllık beyannamede gösterdikleri gelirden indirebilecekleri açıklanmış bulunmaktadır.
  Buna göre, Bağ-Kur primlerinin,gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun teşvik edilmesi şartıyla yıllık beyanname ile beyan edeceğiniz gelirden indirilmesi mümkün olup, geçici vergi beyannamesinde gösterilen gelirden indirilmesine imkan bulunmamaktadır.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Kod:
  T.C. 
  ANKARA VALİLİĞİ 
  DEFTERDARLIĞI 
  Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü 
  
  
  
  
  SAYI : B.07.4.DEF.0.06.11/GVK-89 
  KONU : 
  
  
  İLGİ : ..................... tarihli dilekçeniz.
  
  
  
  
  İlgide kayıtlı dilekçeniz ile; Bağ-Kur primlerinin geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep etmektesiniz. 
  
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120’nci maddesinde ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, geçici vergi ödeyecekleri hükme bağlanmıştır. 
  
  Konuya ilişkin açıklamalar 27.12.1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 217 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır. 
  
  Söz konusu Tebliğin “Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti” başlıklı 3’ncü bölümünde; “Mükellefler, vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançlarının belirlenmesinde, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununda yer alan hükümlere uymak zorundadırlar...” denilmiş, “Özellik Gösteren Durumlar” başlıklı 4’ncü bölümünde ise; “Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabileceklerdir.” denilmiştir. 
  
  Diğer taraftan, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Kanununun 49’ncu maddesinin 3’ncü fıkrasında sigortalılarca ödenen giriş keseneği ve sigorta primlerinin vergi uygulamasında gider olarak yazılabileceği hükme bağlanmıştır. 
  
  Buna göre, Bağ-Kur primlerinizin ilgili dönemlere ilişkin olup, ödenmiş olması şartıyla geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı tabiidir.
  aygılarımla,
  <br />Soner TECİM

 4. #4
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  Re: Geçici Vergi Dönemi

  Alıntı YAVUZOZKURT Nickli Üyeden Alıntı
  Arkadaşlar kolay gelsin..

  Sorum şöyleki?
  Gecici Vergi dönemlerinde ödenen bağkur primlerinin düşülebilirmi?düşülürse ne şekilde veya genel giderlere dahil edilerek düşülebilirmi?
  Bu konu hakkında herhangi bir düzenleme varmı varsa bildirmenizi vede görüşlerinizi baylaşmak istiyorum.

  Şimdiden ilginize teşekkür eder kolay gelsin ..

  Not: Bu yazının başlığı Ebru Şener tarafından forum kurallarına uygun olmadığı için düzeltilmiştir. Lütfen Forum Kuralları' nı okuyunuz.
  Merhaba,
  Sayın Tecim'in yapmış olduğu alıntıda aynı merkezi idareye bağlı iki taşra teşkilatının biribirine tam zıt iki ayrı özelge mevcut.

  Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120. maddesi ile düzenlenen geçici verginin hesaplaması maddede "bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin altışar aylık kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden" şeklinde kısaca tanımlanmştır. Gelir Vergisi Kanununun Ticari Kazancın Tesbiti ile ilgili hükümlerine bakarsak;
  "İndirilecek giderler" başlıklı 40. maddede işverenlere ait sigorta primlerinden söz edilmemekte, "Diğer İndirimler" başlıklı 89. maddesinde ise "Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:" denilerek, mükellefin sigorta primlerini beyanname üzerinde indirim konusu yapabileceği hüküm altına alınmıştır.

  Yukarıdaki açıklamalar ışığında;
  1- Bağ-Kur primlerini "Genel Gider" olarak kayıt altına almak mümkün değildir. Beyanname üzerinde indirim konusu yapılmalıdır.

  2- Mükerrer 120. maddenin "Geçici Vergi" matrahı Gelir Vergisinde kazancın tesbit edilmesinde yapılan tüm indirim ve istisnaların göz önünde bulundurulacağı hükmüne göre ödenmiş olması şartıyla ilgili döneme ait Bağ-Kur primlerini Geçici Vergi matrahının tesbitinde (bana göre başka satır olmadığı için) beyannamenin 20. satırında bulunan "Diğer İndirimler" satırında indirim konusu yapabilirsiniz.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 5. #5
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.555

  Re: Geçici Vergi Dönemi

  Alıntı YAVUZOZKURT Nickli Üyeden Alıntı
  Arkadaşlar kolay gelsin..

  Sorum şöyleki?
  Gecici Vergi dönemlerinde ödenen bağkur primlerinin düşülebilirmi?düşülürse ne şekilde veya genel giderlere dahil edilerek düşülebilirmi?
  Bu konu hakkında herhangi bir düzenleme varmı varsa bildirmenizi vede görüşlerinizi baylaşmak istiyorum.

  Şimdiden ilginize teşekkür eder kolay gelsin ..

  Not: Bu yazının başlığı Ebru Şener tarafından forum kurallarına uygun olmadığı için düzeltilmiştir. Lütfen Forum Kuralları' nı okuyunuz.
  Sayın Yavuzbozkurt
  Bilanço usulune göre defter tutan mükelleflerde nelerin gider yazılacağı açıkça belirtilmiştir.Dolayısıyla bağ-kur primini gider yazamazsınız.Eğer gider olarak kaydettiyseniz geçici vergi döneminde bir madde ile K.K.E.G
  alıp kara ilave etmeniz gerekir .Yanlızca işletme usulune göre defter tutan mükelleflerde ödenen bağkur primlrini beyanname üzerinde düşebilirsin tabi burda önemli olan bu primlerin bankadan ödendiğine ait bir yazı almak koşulu ile
  SAYGILAR FERHAT
  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İşletme Defteri Geçici Vergi Dönemi
  Konu Sahibi serade Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 28.Eylül.2011, 22:04
 2. 2009 Yılı 3.Geçici Vergi Dönemi Uygulamaları
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 02.Kasım.2009, 11:11
 3. 2009 Yılı 3.Geçici Vergi Dönemi Uygulamaları
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Ekim.2009, 09:37
 4. 2009 Yılı I.Geçici Vergi Dönemi Uygulamaları
  Konu Sahibi ferhat Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2009, 15:28
 5. Geçici Vergi 2007/2 Dönemi
  Konu Sahibi mes_ar Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 06.Ağustos.2007, 17:19

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36