Merhaba ,
Mükellefim , Eylül-2007 döneminde verdiğim KDV beyannamesinden dolayı 25.05.2008 tarihinde KDV iadesi aldı. 05.10.2009 tarihinde alınan KDv iadesinin bir kısmının haksız yere alındığını kendimiz tespit ettik. Herhangi bir inceleme başlatılmadığından bu alınan iadeyi VUK 371.maddeye göre göre beyan edip aslını ve pişmanlık zammını ödemek istiyoruz.
1- VUK 371'den faydalanırken vermem gereken dilekçe de neden pişmanlığa başvurduğumu açıklamam geekiyor mu ?
2- İade talebi Eylül-2007 nakden iade 25.05.2008 olduğuna göre pişmanlık zammının başlangıç tarihi ne olacaktır. Yani pişmanlık zammı talep tarihi itibariyle mi yoksa iadenin nakden alındığı tarih itibariyle mi hesaplanacaktır
Teşekkür ederim.