Bayram Tatili ve Geçici Verginin bu döneme rastlaması dolayısıyla muhasebe mesleği mensupları sıkıntıya düşmüş durumdadır Bu nedenle KDV Beyannamelerini verme süresi uzatılmalıdır