kamu işçi maaş

Konu: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  158

  Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

  11/2009 döneminde gider pusulası ile amele pazarından işçi alıp çalıştırdık.% 10 stopajını hesapladık.mükellefin stopajı 3 aylıktır.bunu 3 aylık olarak beyan etmede bir sorun olurmu.saygılar


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Kasım.2009
  Mesajlar
  5

  Ynt: gider pusulası ile dışardan işçilik almak.

  Zaten stopajı 3 aylık olduğu için döneminde beyanı yapacaksınınz

 3. #3
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.126

  Ynt: gider pusulası ile dışardan işçilik almak.

  Gider pusulasında brüt tutar üzerinden Kdv hesaplamayı unutmayınız.!

 4. #4
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: gider pusulası ile dışardan işçilik almak.

  Alıntı ZİNDAN Nickli Üyeden Alıntı
  Gider pusulasında brüt tutar üzerinden Kdv hesaplamayı unutmayınız.!
  ???

 5. #5
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.126

  Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

  Bu rakam gider pusulası üzerinde yazı ile tabiki hesaplanmıyor, uyardığınız gibi Gider pusulası üzerinde Kdv olmaz.

  Ancak sorumlu sıfatı ile brüt tutar üzerinden kdv hesaplanır ve 191 hesabına dahil edilerek indirilir, yine aynı bu rakam da ilgili ayda yine sorumlu sıfatı ile Kdv2 beyannamesi ile beyan edilerek ödenir.

 6. #6
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.050

  Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

  Merhaba ;

  Sn Zindan bu tür uygulama hakkında daha açıklayıcı bilgi verebilir misiniz ?

  Ben benzer bir örnek konu bulamadım ve de sorumlu sıfatı ile beyan olmayacağını düşünüyorum.  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

  SORUMLU SIFATI İLE kdv neden olur pek anlamadım

 8. #8
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.050

  Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

  Merhaba ;

  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  İstanbul Defterdarlığı
  Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

  TARİH: 02.10.2000

  SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.16.1/1.25-22825/5277

  KONU : Mükellef sıfatıyla gelir vergisinden istisna tutulduğunda düzenlenen gider pusulasının imzalanamaması durumunda hangi belgelerin düzenlenebileceği ve KDV karşısındaki durumu hakkında.

  İLGİ : 26.05.2000 tarihli dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı dilekçenizde Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. Maddesi kapsamında ?müellif? sıfatıyla gelir vergisinden istisna tutulduğunuzu, bu çerçevede yayımlanan 242 Sayılı GVGT hükümleri uyarınca eserleri satın alanların gider pusulası düzenlemeleri gerektiği, ancak diğer illere posta ya da kargo ile gönderdiğiniz kitaplara gider pusulası düzenlediğinde ise, satıcının imzasının bulunmamasından ötürü V.U.K. hükümlerine aykırı durum oluştuğu gibi zorluklarla karşı karşıya kaldığınızı belirterek G.V.K. 18. Madde ve V.U.K. uyarınca hangi belgeleri düzenleyebileceğiniz ve KDV karşısındaki durumunuz hakkında görüş sorulmaktadır.

  Bilindiği gibi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 234. Maddesinde ?Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin;

  Vergiden muaf esnafa;

  Yaptıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın mücevher gibi kıymetli eşya için tanzim edilir? denilmektedir.

  Öte yandan, konuya ilişkin Maliye Bakanlığı?ndan alınan 16.05.2000 tarih ve B.07.0.GEL.0.42/4215-32-622-23225 sayılı yazıda;

  ?193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. Maddesinde, ?Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisinden müstesnadır.

  Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

  Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

  Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94. Maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur? hükmü yer almıştır.

  Bu hükme göre, adı geçenin kitap yazma faaliyetinin mutad veya arızi olmasına bakılmaksızın bu kitabın satışından elde edeceği gelir nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. maddesinde yer alan istisnadan faydalanması mümkün bulunmaktadır.

  Bu açıklamalara göre, Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. maddesinde yer alan istisnadan faydalanmanız şartıyla belge düzenleme mecburiyetiniz bulunmamakta olup, söz konusu kitap satışlarının vergi mükelleflerine yapılması halinde satışların gider pusulası ile belgelendirilmesi mümkündür. Ancak muafiyet kapsamında yer almamanız halinde satışlarınızı serbest meslek makbuzu ile belgelendirmeniz gerekmektedir.

  Öte yandan, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1. maddesine göre serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

  Kanuna bağlı olarak yayımlanan 19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nde konuya açıklık getirilmiş ve Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. maddesinde sözü edilen faaliyetleri mutad ve sürekli bir şekilde yapanların gerçek usulde katma değer vergisine tabi olacağı, arızi nitelik taşıyan serbest meslek faaliyetlerinde ise vergi uygulanmayacağı ve Gelir Vergisi Kanunu?nun 3239 sayılı Kanunla değişik 15. maddesi kapsamına giren faaliyetlerde de yukarıdaki hüküm geçerli olacağı belirtilmiştir.

  Bu itibarla, sözü edilen 18. madde kapsamına giren faaliyetlerin mutad ve sürekli bir çerçevede sürdürülmesi gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetini gerektirmektedir. Bu faaliyetlerin arızi olarak yapılması halinde ise yukarıdaki açıklama çerçevesinde vergi aranılmayacaktır.

  Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 9. maddesinde; Maliye ve Gümrük Bakanlığı?nın gerekli görülen hallerde, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

  Yukarıdaki açıklanan Tebliğ ile, bu yetkiye dayanılarak Gelir Vergisi Kanunu?nun sözü edilen 18. maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94. maddesine zikredilen kişi ve kuruluşlara yapanların katma değer vergisinin bu kişi ve kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesinin uygun görüldüğü, ancak serbest meslek erbabının bu uygulamadan faydalanabilmesi için gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetlerinin sadece Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. Maddesi kapsamına giren işlemlerden ibaret olması ve işlemlerin tamamının aynı Kanunun 94. Maddesine göre, gelir vergisi stopajına tabi tutulması gerektiği açıklanmıştır.

  Ayrıca, bu şekilde işlem yapılabilmesi için Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. maddesi kapsamına giren kişilerin bu durumu önceden vergi sorumlusuna bildirmesi gerekmektedir. 18. madde kapsamına giren teslim veya hizmetleri 94. maddede sayılan kişi ve kuruluşlar yanında maddede yer almayanlara da yapanlar bu uygulamadan faydalanamayacaktır.

  Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. maddesi kapsamına giren faaliyetlerinizin mutad ve sürekli olmaksızın arızi olarak yapılması halinde elde ettiğiniz gelir katma değer vergisine tabi olmayacak, mutad ve sürekli olması halinde ise KDV?ne tabi olacaktır.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

  ne demek bu şimdi
  zaten sürekli olan hizmete gider pusulası kesilmez ki
  gider pusulasında kdv sadece alınan ft nın iadesinde iade için belirtilir

 10. #10
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.050

  Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

  Merhaba ;

  19 seri nolu KDV tebliğinin A bölümünü okuyarak değerlendirmek gerekir.

  A ? Gelir Vergisi Kanununun 18. Maddesi Kapsamına Giren İşlemlerde Sorumluluk Uygulaması:

  Katma Değer Vergisi kanununun 1/l. maddesine göre serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. Buna göre, sözü edilen faaliyetleri mutad ve sürekli bir şekilde yapanlar gerçek usulde katma değer vergisine tabi olacak, arızi nitelik taşıyan serbest meslek faaliyetlerinde ise vergi uygulanmayacaktır.

  Gelir Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla değişik 18. maddesi kapsamına giren faaliyetlerde de yukarıdaki hüküm geçerli olacaktır. Sözü edilen 18. madde kapsamına giren faaliyetlerin mutad ve sürekli bir çerçevede sürdürülmesi gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetini gerektirmektedir. Bu faaliyetlerin arızi olarak yapılması halinde yukarıdaki açıklama çerçevesinde vergi aranılmayacaktır.

  Öte yandan, Katma değer Vergisi Kanununun 9. maddesinde; Maliye ve Gümrük Bakanlığının, gerekli görülen hallerde, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır. Bu yetkiye dayanılarak, Gelir Vergisi Kanununun sözü edilen 18. maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94. maddesinde zikredilen kişi ve kuruluşlara yapanların katma değer vergisinin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.

  Serbest meslek erbabının bu uygulamadan faydalanabilmesi için gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetlerinin sadece Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesi kapsamına giren işlemlerden ibaret olması ve işlemlerinin tamamının aynı Kanunun 94. maddesine göre gelir vergisi stopajına tabi bulunması gerekmektedir. Buna göre 18. madde kapsamına giren teslim veya hizmeti 94. maddede sayılan kişi ve kuruluşlar yanında maddede yer almayanlara da yapanlar bu uygulamadan faydalanamayacaktır.

  Bu şartları taşıyan mükelleflerin en geç 25 Nisan 1986 günü mesai saati sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairesine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. İşlemleri Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesi kapsamına girmekle birlikte halen gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmayıp, bu tarihten sonra mükellef olması gerekenlerden bu uygulamadan faydalanmak isteyenlerin, işlemden önce ilgili vergi dairelerine yazılı olarak başvurmaları zorunludur.

  Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde sayılan kişi veya kuruluşlar, aynı Kanunun 18. maddesi kapsamına giren kişilere yapacakları ödemeler ile ilgili olarak gelir vergisi stopajına esas olan miktar üzerinden % 10 nispetinde katma değer vergisini hesaplayıp vergi sorumlularına ait katma değer vergisi beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyeceklerdir. Ancak bu şekilde işlem yapılabilmesi için Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesi kapsamına giren kişilerin bu durumu önceden vergi sorumlusuna bildirmesi gerekmektedir. İşlemlerine ait verginin beyan ve ödeme mükellefiyeti sorumlular tarafından yerine getirilen serbest meslek mensupları ise aynca katma değer vergisi beyannamesi vermeyecek ve defter tutmayacaklardır. İşlemin belgelenmesi ise Vergi Usul Kanununun genel hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

  Sorumluluk uygulamasını tercih etmeyenler ile esasen bu kapsama girmesi mümkün olmayan mükelleflerin, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlara yaptıklan teslim ve hizmet ifaları sebebiyle hesaplanan katma değer vergisi kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Bu mükellefler genel hükümler çerçevesinde defter tutacak, belge düzenleyecek ve katma değer vergisi beyannamesi vereceklerdir. 94. maddede sayılan kişi ve kuruluşların bu işlemler sebebiyle vergi sorumlulukları söz konusu değildir.

  Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesi kapsamına giren işlemlerde "sorumlu"luk uygulaması 1 Nisan 1986 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Gider Pusulası İle Ökc Almak
  Konu Sahibi cicinho Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 03.Temmuz.2014, 16:50
 2. Gider Pusulası İşçilik
  Konu Sahibi stajer611 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 27.Mayıs.2013, 11:48
 3. Gider Pusulası ile İşçilik Ödeme.
  Konu Sahibi termal Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 19.Mart.2009, 09:01
 4. Gider Pusulası ile Gider Makbuzu Arasındaki Fark?
  Konu Sahibi NİSAN Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 26.Ocak.2007, 11:41
 5. Gider Makbuzu- Gider Pusulası
  Konu Sahibi mehmetyurtbay Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 26.Ağustos.2005, 11:59

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36