kamu işçi maaş

Konu: Takdir Komisyonunca tayin edilen bedel ve transfer fiyatlandırması

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  43

  Takdir Komisyonunca tayin edilen bedel ve transfer fiyatlandırması

  Bir firma incelemeye alınmış ve firma ortağı tarafından firmaya satılan arsa bedeli inceleme elemanı tarafından takdir komisyonuna sevkedilmek suretiyle tespit ettirilmiş, buradan hareketle vergi salınmıştır.

  -Transfer fiyatlandırması kapsamında emsal bedel tespit yöntemleri arasında takdir komisyonunca tespit diye bir yöntem bulunmamasına,

  -Olayın takdir komisyonuna sevkedilerek re'sen takdir uygulamasına gidilmesini gerektirecek kanunda yazılı sebeplerden hiçbiri bulunmamasına

  rağmen,

  idarenin bu tasarrufu hukuki midir?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Takdir Komisyonunca tayin edilen bedel ve transfer fiyatlandırması

  EMSAL BEDELİNİ TESPİT ŞEKİLLERİ

  Emsal bedeli, ortalama fiyat, maliyet bedeli esası veya takdir suretiyle belli edilir. Normal olarak bu sıraya uyulması zorunludur. Yani, ortalama satış fiyatı esasında tespit imkanı varken, maliyet bedeli esası uygulanamaz. Takdir esasına gidebilmek içinse, hem ortalama satış, hem de maliyet bedeli esasında tespitin mümkün olmaması gerekir.

  Ancak, Vergi Usul Kanunu?nun 267. Maddesinde, kaza mercilerinin re?sen biçtikleri fiyatlarla, zirai kazanç ölçülerini tespit eden kararnamelerde yer alan unsurların, yukarıda belirtilen sıra ile mukayyet olmazsızın, öncelikle uygulanacağı kabul edilmiştir.

  4.1-ORTALAMA SATIŞ FİYATI ESASI

  Bu usulde emsal bedeli, esas itibariyle, kendi defter ve belgelerine istinaden mükellef tarafından tespit edilir. Bununla beraber, gerektiğinde, vergi idaresinin de ortalama satış fiyatına göre, emsal bedeli tespit edip, uygulama yapması mümkündür.

  Ortalama satış fiyatı esasında emsal bedel, toplam satış bedelinin, toplam satış miktarına bölünmesi suretiyle bulunan birim fiyattır.

  Ortalama satış fiyatı esasının uygulanabilmesi için şu şartların varlığı gereklidir:

  Değerlemesi yapılacak mallardan, sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki ayda satış yapılmış olmalıdır. Yapılan satışın, değerleme konusu malla aynı cins ve neviden olması gerekir. Örneğin 16 denye numaralı bir kamgarn ipliğinin değerlemesinde, 18 denye kamgarn iplik satış ortalaması esas alınamaz. Ayrıca, değerlemesi yapılacak malla, satılan mal arasında, değeri etkileyecek ölçüde terkip farklılığının bulunmaması icap eder. Terkibinde %50 ölçüde yün bulunan bir iplik değerlemesinde, %70 oranında yün ihtiva eden iplik satış bedeli esas alınamaz.
  Buna karşılık, satış şartlarına ait özelliklerin kıyaslamaya etkisi yoktur. Emsal bedelinin tespitinde esas alınacak satışlar, peşin veya vadeli yapılmış olabilir.

  İkinci şart, satış miktarının değerlemesi yapılacak mal miktarının %25?inden fazla olmasıdır. Miktar mukayesesi, değerlenecek malla, her ayın satışı müstakilen nazara alınmak suretiyle yapılır.
  Vergi İdaresince Tespit : Ortalama satış fiyatı esasında emsal bedeli yukarıda da değindiğimiz gibi, mükellef tarafından tespit edilir. Ancak, mükellef ortalama satış fiyatı esasına göre tespit imkanı varken, maliyet bedeli esasını uygulamış veya takdir suretiyle belli edilen emsal bedeli ile değerleme yapmışsa, vergi incelemesi sırasında durumun tespiti üzerine, emsal bedeli ortalama satış fiyatı esasında, inceleme elemanınca bizzat hesaplanarak ona göre gerekli işlem yapılır.

  4.2-MALİYET BEDELİ ESASI

  Emsal bedeli uygulamasında başvurulacak ikinci yöntem maliyet bedeli esasıdır. Maliyet bedeli esasında, emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli biliniyorsa veya çıkarılması mümkünse, yükümlü bu maliyet bedeline toptan satışlar için %5, perakende satışlar için %10 ilave etmek yoluyla emsal bedelini tespit eder.

  Burada maliyet bedeline eklenecek satış karının nasıl tespit edileceği önemlidir. Zira satışların toptan mı yoksa perakende mi olduğunun bilinmesi gerekir. Perakende satış 22 Seri No?lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nde ?malın, alıcı tarafından aynen veya işlendikten sonra tekrar satışa arz edilmemesi, tüketilmesi veya sarf malzemesi olarak kullanılması ve satın alan kişilerin normal ihtiyacından fazla olmaması? şeklinde tanımlanmıştır.

  Perakende satışlar bu şekilde tanımlanmakla beraber gelir vergisinde ortalama kar haddinin uygulandığı yıllarda yargı organları fatura düzenlemek suretiyle yapılan satışların tamamının toptan satış olduğu yolunda kararlar vermiştir. Oysa böyle bir tanım fatura kullanma mecburiyetinin düzenlendiği Vergi Usul Kanunu?ndaki 232. madde ile çelişmektedir. Çünkü bu madde hükmü belli bir tutarı aşması halinde veya müşterinin istemesi halinde fatura düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durumda faturalı satışların perakende satışları da kapsaması kaçınılmazdır.

  22 Seri No?lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nde yer alan perakende satış tanımının, indirimli orana tabi mal ve hizmetlerin yer aldığı I sayılı listede de tekrarlandığı görülmektedir.

  Emsal bedelinin mükellef tarafından bu iki esasa göre hesaplandığı durumlarda bu hesaplamalara ilişkin kayıt ve cetvellerin, ileride ispat aracı olarak kullanılmak üzere saklanması gerekir.

  4.3-TAKDİR ESASI
  Bu esasın uygulanabilmesi için ilk iki esasın uygulanabilmesinin olanaksız olması gerekmektedir. Böyle bir durumda, emsal bedeli, işletmenin bu konudaki talebi üzerine takdir komisyonu tarafından takdir yöntemi ile saptanır. Takdir komisyonu, emsal bedeli belirlenecek kıymetlerin maliyet bedelleri, piyasa kıymetleri ve yıpranma derecelerini de dikkate alır.

  İster mükellef, isterse vergi dairesinin talebine istinaden yapılsın, takdir olunan matraha mükelleflerin dava açma hakkı mahfuzdur. Ancak mükellefin talebi üzerine belli edilen emsal bedeline karşı açılan dava verginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz. Mükellefin itirazı haklı görüldüğünde, başlangıçta tahsil edilen vergide gerekli düzeltme yapılır.

  Bilindiği gibi, mükelleflerin normal olarak takdir komisyonu kararlarına karşı dava açmaları söz konusu olmaz. Re?sen tarhiyatta dava doğrudan doğruya takdir komisyonu kararına karşı değil, fakat bu karar istinaden idarece yapılan tarhiyata yöneltilir.

  Buna karşılık, vergi dairesinin takdir komisyonu kararlarına her hal ve takdirde dava açma hakkı vardır. Vergi Usul Kanunu?nun 267. maddesinde, takdir edilen emsal bedeline karşı dava açma yönünden, sadece mükelleflerden bahsedilmesi bu yüzdendir. Vergi idaresi, takdir komisyonunun her türlü kararına olduğu gibi, emsal bedeli tespiti ilgili kararına karşı da, Vergi Usul Kanunu?nun 377. maddesi uyarınca dava açabilir. Ancak bu durumun ortaya çıkma ihtimali hemen hemen yoktur. Zira takdir komisyonunun 5 üyesinden üçü vergi dairesinden gelmekte ve vergi dairesi müdürü komisyona başkanlık etmektedir. Muvazzaf takdir komisyonlarının başkanlarının da Maliye Bakanlığı?nca atanan kişiler olduğu göz önüne alınırsa durumun çok fark etmeyeceği ortaya

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  43

  Ynt: Takdir Komisyonunca tayin edilen bedel ve transfer fiyatlandırması

  Bina ve araziler (arsa) için emsal bedel uygulanamaz (VUK 289)

  inceleme elemanının yaklaşımı bana hukuksuz geldi. Bu türden bir uygulamayla karşılaşan olup olmadığını merak ettim.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Takdir Komisyonunca tayin edilen bedel ve transfer fiyatlandırması

  Vergi Usul Kanunu?nun 289. maddesinde kendi değerleme ölçüleriyle değerlenmesine olanak olmayan bina ve arazinin vergi değerleriyle değerleneceği hükme bağlanmıştır. Buna göre bina ve arazinin değerlenmesinde emsal bedelinin uygulanmasına olanak bulunmamaktadır. Gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir. Maliyet bedeli bilinmeyen bina ve arazi ise 289. madde uyarınca vergi değeri ile değerlenecektir.

  Ancak burada şu noktanın gözden kaçırılmaması gerekir. Maliyet bedeli bilinmeyen veya kayıtlardan çıkartılamayan bina ve arazinin dönemsonu değerlemeleri ile yıl içinde maliyet bedeli üzerinden yapılması gereken işlemler için, vergi değeri ile değerleme geçerlidir. Bu kıymetlerin satılması ve gerçek satış bedelinin alıcı ve satıcı tarafından gizlenmesi durumunda söz konusu bina ve arazinin satış bedelinin tespitinde emsal bedeli esas alınır.

  Maliyet bedeli bilinmeyen bir arsa veya arazinin satılması durumunda satış bedeli olarak gerçek satış bedeli gizleniyor ise emsal bedeli uygulanırken, maliyet olarak neyin alınması gerektiği hususunda bir açıklık yoktur.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  43

  Ynt: Takdir Komisyonunca tayin edilen bedel ve transfer fiyatlandırması

  Bir garabet var. Burada satış bedeli (inceleme elemanına göre) olması gerekenden yüksek gösteriliyor. Genelde düşük gösterildiği için sıkıntı çıkar bütün düzenlemeler de bu durumu önlemek içindir. Daha az gösterilse satıcı daha az vergi harç şu bu ödeyecek. Boş arazi amortismana tabi olmadığından gider yönünden de maliye aleyhine bir durum yok. örtülü kazanç dağıtımı altında salacağı stopaj ile mükerrer vergileme yapmış olmayacak mı satıcı şahısı.

 6. #6
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.810

  Ynt: Takdir Komisyonunca tayin edilen bedel ve transfer fiyatlandırması

  Şirket ile ortaklar arasında bu tür bir alış veriş durumu olduğunda önceden mahkemeden kıymet tespiti yaptırmakta yarar var. Mahkeme bilirkişi atayıp kıymetini belirliyor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Transfer Fiyatlandırması
  Konu Sahibi murat78 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 12.Nisan.2012, 16:51
 2. Transfer Fiyatlandırması
  Konu Sahibi bozger Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 22.Nisan.2010, 22:33
 3. Transfer Fiyatlandırması
  Konu Sahibi aliye82 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 03.Nisan.2009, 16:04
 4. Transfer Fiyatlandırması
  Konu Sahibi Kızıldereli Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 09.Nisan.2008, 19:03
 5. Transfer Fiyatlandırması
  Konu Sahibi mkulte Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Kasım.2007, 10:41

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36