Firmanın ihracattan doğan bir alacağı söz konusudur. Varlık barışından doğan vergisine mahsup edilebilir mi ?