kamu işçi maaş

Konu: Süt Birliği Muhasebesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  396

  Süt Birliği Muhasebesi

  Yeni kurulan bir süt üreticileri birliği için yevmiye defteri, defter-i kebir envanter defteri kasa defteri v.s. tasdik edilmişti.
  Birliğin tek geliri aidatlar. Giderleri ise yönetim masrafları sigortalı işçi giderleri v.s. Henüz hiç bir kayıt tutulmadı. Birlik vergi mükellefi değil. Tarım bakanlığından gelen teşviği aidat topladığı üyelerine dağıtıyor. 2009 evrakları yevmiye defterine bilanço usulüne göre işlenecek madem, yıl sonunda hesapları kapatınca kar veya zarar çıkacaktır. Ama bu karın vergisini ödemeyecek. Kayıtlar konusunda , nasıl tutulacağı konusunda çok kararsızım.
  Örneğin gelen teşviğin kaydı nasıl olmalı? Bu konuda daha önce de yazmıştım ama hiç cevap alamadım.

  Lütfen bilgisi olan arkadaşlarım yardımcı olabilirler mi?


 2. #2
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503

  Ynt: Süt Birliği Muhasebesi

  Sevgili formdaş

  bunula ilgili araştırma yapıyorum 3 gün içinde döneceğim.Şu anda kdv konusunu buldum KVK ve diğer kanunlara bakıyorum tamamlayınca formda yazacağım
  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  396

  Ynt: Süt Birliği Muhasebesi

  İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  1

  Ynt: Süt Birliği Muhasebesi

  Alıntı ferhat Nickli Üyeden Alıntı
  Sevgili formdaş

  bunula ilgili araştırma yapıyorum 3 gün içinde döneceğim.Şu anda kdv konusunu buldum KVK ve diğer kanunlara bakıyorum tamamlayınca formda yazacağım  bu konuyla ilgili araştırmanız bittimi acaba?

 5. #5
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503

  Ynt: Süt Birliği Muhasebesi

  Sevgili Formdaşlar

  Araştırdığım konuyla ilgili şu ana kadar edindiğim bilgileri aktarayım.Daha sonra yine formda görüşürüz.

  Süt Birliklerinin Gelirleri
  _____________________

  - Üyelik aidatları
  - Üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler
  - Yurtiçi veya yurtdışından sağlanan bağış yardım ve fonlar
  - Taşınır taşınmaz mallardan elde edilen gelirler
  - Pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinde alınan hizmet payı
  - diğer gelirler

  Birlikler üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar

  Birliğin Giderleri
  _____________

  -Birliğin giderleri kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini
  koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar


  Muafiyet
  _______

  Birliğe ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ,bunların alım,satım,inşa ve kullanımları ile birlikçe yürütülen hizmet ve faaliyetler Damga Vergisi hariç her türlü Vergi, Resim,Harç ve Katkı Payından muaftır.

  Uygulanacak diğer hükümlerdede 6.10.1983 tarihli 2908 sayılı Dernekler Kanunun ilgili hükümleri uygulanır


  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 6. #6
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503

  Ynt: Süt Birliği Muhasebesi

  Sevgili formdaşlarım

  Ayrıca Vergi Yönünden aşağıdaki özelge konun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
  Diğer Vergiler ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

  SAYI : B.07.1.GİB.4.07.16.02/Dmg-Hrç/07.22/

  KONU : Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu?na istinaden 27/10/2007 tarih ve 294 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı oluruyla tüzel kişiliğin kurulduğu belirtilerek, kurum ve kuruluşlara verilmek üzere her türlü vergi, resim, harç ve katkı payından muaf olup olmad

  İLGİ : .... tarihli dilekçeniz

  İlgide kayıtlı yazınızda, Birliğinizin 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu?na istinaden 27/10/2007 tarih ve 294 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı oluruyla tüzel kişiliğin kurulduğu belirtilerek, kurum ve kuruluşlara verilmek üzere her türlü vergi, resim, harç ve katkı payından muaf olup olmadığınıza dair özelge istenilmektedir.  KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

  21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde;

  a) Sermaye şirketleri

  b) Kooperatifler

  c) İktisadi Kamu Kuruluşları

  d) Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler

  e) İş ortaklıklarının, kurum kazançlarının Kurumlar Vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.  Yine aynı Kanunun ?Muafiyetler? başlıklı 4 üncü maddesinin (a) bendinde, kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fenni ve güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okulların, okul atölyelerinin, konservatuarların, kütüphanelerin, tiyatroların, müzelerin, sergilerin, numune fidanlıklarının, tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonlarının, yarış yerlerinin, kitap, gazete, dergi yayınevleri ve benzeri kuruluşların kurumlar vergisinden muaf oldukları belirtilmiştir.  Ayrıca 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ?Muafiyetler? başlıklı 19 uncu maddesinde, birliğe ait her türlü taşınır ve taşınmaz malların, bunların alım, satım, inşa ve kullanımları ile birlikçe yürütülen hizmet ve faaliyetlerin damga vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve katkı payından muaf oldukları hüküm altına alınmıştır.  Bu açıklamalara göre, 5200 Sayılı Kanun doğrultusunda kurulduğu bildirilen birlik, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (a) bendinde sayılan kuruluşlar arasında sayılan kuruluşlar arasında yer aldığından Kurumlar Vergisinden muaftır.  GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar,

  1/3

  dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço ve veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler bu maddede sayılı ödemelerini(avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiştir. Aynı maddenin 11 numaralı bendinde, çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.  Anılan madde hükmü uyarınca tevkifat yapmak zorunda olanlar zirai mahsulleri çiftçilerden satın aldıkları esnada nakden veya hesaben ödeyecekleri alış bedelleri üzerinden bu çiftçilerin gelir vergilerine mahsuben %4 oranında vergi tevkifatı yapmak ve kestikleri bu vergileri süresi içinde muhtasar beyanname ile vergi dairesine bildirerek ödemek zorundadırlar.  Ayrıca, zirai ürünlerin alım satımının ticaret borsalarında veya toptancı hallerinde tescil ettirilerek yapılması durumunda ürün bedeli üzerinden %2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.  Diğer taraftan, 5200 sayılı Kanunun 5 ve 11 inci maddelerine göre birlikler ürün pazarlamayacağı, sadece çiftçilerin zirai ürünlerini pazarlamalarına aracılık edebilecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, birlik ve birlik üyesi üreticiler arasında ürün alım-satımı olmadığından tevkifat da söz konusu olmayacaktır. Ancak, söz konusu birlikler birlik üyesi çiftçilerden zirai ürün satın aldıkları takdirde alış bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmakla yükümlü olacaklardır.

  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesi ile ticari, sınaı, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabi tutulmuş, 17/1 inci maddesi ile de; genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların;

  a)-İlim, fen ve güzel sanatları,tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri,

  Diğer İstisnalar başlıklı (4) numaralı bendin (h) fıkrasında ise, zirai amaçlı su teslimleri ile köy ve tüzel kişiliklerince köyde ikamet edenlere yapılan ticari amaçlı olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetleri,

  ....? katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.

  Diğer taraftan,aynı kanunun 19 uncu maddesinde ise ?Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.? denilmekte olup, söz konusu Kanunda, birliklerin, taşınır ve taşınmaz mallar, bunların alım, satım, inşa ve kullanımları ile birlikte yürütülen hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden istisna olduğuna dair herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

  Buna göre, Birlik Kanunlarındaki vergi muaflık ve istisna hükümleri Katma Değer Vergisi Kanunu bakımından geçersiz olup, katma değer vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

  Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, Birliğin mal ve hizmet alımları ile Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

  HARÇLAR KANUNU YÖNÜNDEN:

  492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinde, ?Özel Kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.? denilmektedir.

  Buna göre, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun 19 uncu maddesi kapsamında yer alan hizmet ve faaliyetler, 488 sayılı Kanuna göre damga vergisine tabi bulunmakta; ancak söz konusu Birliğe ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile bunların alım, satım, inşası 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine göre alınan harçlardan istisna tutulması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  257

  Ynt: Süt Birliği Muhasebesi

  sayın arkadaşlar ferhat beyin paylaştığı bilgi çok değerli tarımsal birlikler kanunu ve yönetmeliklerindeki bilgileri sade ve anlaşılır bir şekilde paylaşmış buraya kadar tamam ama asıl sorun burda bu birliğe bakanlıktan gelen teşviğin paranın kayıtlara ne şekilde alınacağı ve gene üyelerine ortaklarına hangi kapsamda verileceği bu paraların burası önemlidir,şimdi bankaya gelen parayı birlik kayıtlarına şu şekilde almalıdır bu bir birlik geliri değildir üyelere dağıtılması için birliğe gelen bir teşviktir ve uygun olanıda şu şekilde olmalıdır,102(B)lu 331(A)lı ve üyelere dağıtıldığında 131(B)lu 102(A)lı şeklinde olmalıdır ve dönem sonundada şu kayıt yapılıp hesaplar kapatılmalıdır 331(B)lu 131(A)lı şeklinde kayıt edip tüm hesaplar bu şekilde kapatılmalıdır,kolay gelsin.
  Hüseyin GÖCEN/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  www.hadisatdanismanlik.com / Mali Danışmanlık

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Okul ve Okul Aile Birliği Muhasebesi
  Konu Sahibi Ertann Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 16.Aralık.2012, 16:19
 2. Okul Aile Birliği
  Konu Sahibi zeyneb Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 01.Nisan.2010, 16:30
 3. okul aile birliği
  Konu Sahibi merihs12 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Eylül.2009, 13:51
 4. İnşaat Muhasebesi ve Hizmet Muhasebesi Arasındaki Fark
  Konu Sahibi osmankevın Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 01.Kasım.2006, 09:55

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36