Değerli meslekdaşlar.
OGS ödemelerini geçici vergi dönemlerinde doğrudan gider yazmış olanların, dönem sonu itibariyle bankada kalan kullanılmamış tutarı, 180-Gelecek Aylara Ait Giderler hesabına, 31 Aralık itibariyle hesapta kalan kullanılmamış olan tutarı ise 280-Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabına aktarmalarını hatırlatırım. Saygılarımla.