kamu işçi maaş

Konu: Hacizli malın girişi nasıl yapılır.?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  557

  Hacizli malın girişi nasıl yapılır.?

  müşterimizi icraya verdik. dükkanındaki bir miktar malı haczettik. haczettiğimiz bu malların girişini nasıl yapacağız. ortada bir fatura yok.. kdv durumu nasıl olacak..


 2. #2
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: mal girişi nasıl yapılacak

  Haciz edilen mal henüz sizin olmazki! icrada satışa çıkar kim alırsa onun olur.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  557

  Ynt: mal girişi nasıl yapılacak

  icradan satış şeklinde aldığımız bir mal. bu durumda fatura felan oluyor mu? malın girişini nasıl yapıyoruz..

 4. #4
  manasse - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  manasse Guest

  Ynt: mal girişi nasıl yapılacak

  Haczedilen mallar üzerindeki tasarruf yetkisi ilgili icra dairesine ait olduğu için işletmeye ait malların haczedilmesi nedeniyle işletme tarafından fatura kesilmesi veya sözkonusu mallar için KDV hesaplanması gerekmiyor.

  Malların işletmeden çıkışı "haciz tutanağı" ile belgelendirilir. İşletme tarafından fatura kesilip KDV hesaplanmaması nihai anlamda vergi kaybına neden olmamaktadır. Bu gibi durumlarda KDV yükümlülüğü ilgili icra dairesine aittir.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  399

  Ynt: mal girişi nasıl yapılacak

  Alıntı manasse Nickli Üyeden Alıntı
  Haczedilen mallar üzerindeki tasarruf yetkisi ilgili icra dairesine ait olduğu için işletmeye ait malların haczedilmesi nedeniyle işletme tarafından fatura kesilmesi veya sözkonusu mallar için KDV hesaplanması gerekmiyor.

  Malların işletmeden çıkışı "haciz tutanağı" ile belgelendirilir. İşletme tarafından fatura kesilip KDV hesaplanmaması nihai anlamda vergi kaybına neden olmamaktadır. Bu gibi durumlarda KDV yükümlülüğü ilgili icra dairesine aittir.
  +1

  Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/3-d maddesi uyarınca müzayede yoluyla satış yapan icra dairelerinin bu satışlarıyla ilgili katma değer vergisinin beyan ve ödemesi ile ilgili işlemlerin sorumlusu aynı zamanda verginin mükellefi icra daireleridir.
  İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.<br />La Rochefoucauld

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  557

  Ynt: Hacizli malın girişi nasıl yapılır.?

  öyle ise biz kdv'sini icraya ödeyip icra belgesini alıp kayıtlara o şekilde dahil ediyoruz... doğrumudur?

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  399

  Ynt: Hacizli malın girişi nasıl yapılır.?

  Alıntı batlı Nickli Üyeden Alıntı
  öyle ise biz kdv'sini icraya ödeyip icra belgesini alıp kayıtlara o şekilde dahil ediyoruz... doğrumudur?
  Merhaba,

  Yayınlanmış makaleyi incelmenizi tavsiye ediyorum.


  İCRA DAİRESİNCE SATILAN MALLARDA MUHASEBE UYGULAMASI
  Sakıp ŞEKER *
  I GİRİŞ
  İşletmeler çeşitli nedenlerle borçlarını vadesinde ödeyemeyip icra takibine maruz kalabilmektedirler. Alacaklıların işletmenin ticari mal ve demirbaşlarını icra yoluyla sattırmak suretiyle alacaklarını tahsil etmeleri halinde, muhasebe kayıtlarının ne şekilde yapılacağı konusunda duraksamaya düşülebilmektedir. Aşağıda bu konuya ilişkin muhasebe uygulamaları hakkındaki görüşlerimize yer verilmiştir.
  II TİCARİ MALLARIN MUHASEBE KAYITLARI
  A SATIŞIN MALİYET BEDELİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞMESİ
  l Borçlunun Kayıtları
  (X) Ltd Şti'nin satıcı (Y) firmasına olan 3 milyar lira tutarındaki borcunu vade-sinde ödeyemediği için icra dairesi vasıtasıyla işletmenin stoklarında bulunan ticari malların bir kısmının cebri icra yoluyla satılması halinde, borçlu firmanın kayıtları aşağıda gösterilmiştir.
  İcra dairesi borçlu (X) firmasının işyerine giderek emsal bedeli 3 milyar lira tutarındaki ticari malı haczederek işletmeden götürmüştür. Bu takdirde, (X) firması işletmeden götürülen ticari malların maliyet bedellerini hesaplayarak 153 TİCARİ MALLAR hesabından çıkartıp, ilgili icra dairesini borçlandırmalıdır. Söz konusu malların maliyet bedelinin 4 milyar lira olduğu tespit edilmiş olsun. Bu takdirde muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.
  136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 4.000.000.000
  153 TİCARİ MALLAR 4.000.000.000
  Haczedilen malların stoklardan çıkarılması
  Haczedilen malların işletmede işletme yetkilisine satış yapılıncaya kadar yedi emin tutanağı ile bırakılması halinde 136 No.lu hesap yerine 157 DİĞER STOK-LAR hesabına alınabilir.
  İcra dairesinin söz konusu malın açık artırma yoluyla KDV hariç 2,5 milyar li-raya satılması halinde borçlu firmanın muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılma-lıdır.
  320 SATICLIAR 2.500.000.000
  689 DİĞER OLAĞANDIŞI ZARARLAR 1.500.000.000
  136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 4.000.000.000
  (X) Ltd. Şti'nin 3 milyar liralık borcu bu kayıtla 500 milyon liraya düşmüştür. Ancak işletme söz konusu satış nedeniyle 1,5 milyar lira zarar etmiştir.
  2 Alacaklının Kayıtları
  Alıcı şüpheli alacaklar hesabında gösterdiği alacak nedeniyle icra dairesi vası-tasıyla yaptığı tahsilatı aşağıdaki gibi kaydetmelidir.
  136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 2.500.000.000
  İcra Dairesi
  128 ŞÜP. TİCARİ ALACAKLAR 2.500.000.000
  İcra dairesi vasıtasıyla (X) Ltd. Şii'den olan alacağın mahsubu
  129 ŞÜP. TİC. ALAC. KARS. 2.500.000.000
  644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 2.500.000.000
  (X) Ltd. Şti'den olan şüpheli alacak karşılığının iptali
  1 00 KASA 2.500.000.000
  136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 2.50Ü.ÜOÜ.OOO
  İcra dairesinden yapılan tahsilat
  B SATIŞIN MALİYET BEDELİNİN ÜSTÜNDE GERÇEKLEŞMESİ
  İcra dairesinin sözkonusu malı 4.250 milyon liraya satması halinde, borçlu firma borç fazlası 250 milyon lirayı icra dairesinden nakit olarak tahsil edecektir. İcra dairesi satılan mal bölünebiliyorsa borca yetecek kadar kısmını satıp kalan malı borçluya iade etmelidir. Bu takdirde muhasebe kaydı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.
  320 SATICILAR 3.000.000.000
  100 KASA l .250.000.000
  1 36 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 4.000.000.000
  679 DİĞER OLAĞANDIŞI KARLAR 250.000.000
  III DURAN VARLIKLARIN İCRA DAİRESİNCE SATILMASI
  Duran varlıkların icra dairesince satılması halinde de yukarıdaki esaslara göre işlem yapılır. Ancak duran varlıklar satışlarında ilgili varlığa ait birikmiş amor-tisman, değer artış fonu ve gelecek yıllarda indirilecek KDV gibi hususların ay-rıca dikkate alınması gerekir.
  ÖRNEK
  Aktife kayıtlı değeri 3.608 milyon lira olan binek otomobili bîr borç nedeniyle icra dairesince satışa çıkarılmış olup, 3 milyar 500 milyon liraya açık artırma yoluyla sa-tılmıştır. Otomobile ait birikmiş amortisman tutarı 1.121.600.000 lira, değer artış fo-nu ise 313.600.000 lira olsun. İcra dairesince yapılan satış nedeniyle yapılacak ka-yıtlar aşağıdaki gibi olacaktır.
  320 SATICILAR 3.000.000.000
  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 1.121.600.000
  522 MDV DEĞER ARTIŞ FONU 313.600.000
  136 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 500.000.000
  İcra Dairesi
  254 TAŞITLAR 3.608.000.000
  679 OLAĞANDIŞI KARLAR 1.327.200.000
  (....) plakalı otomobilin icra dairesince satışı
  İcra dairesince yapılan amortismana tabi kıymetlerden elde edilen varlıklar hak-kında maliyet artış fonu veya yenileme fonu hesaplanabilir. Ayrıca, kurumların aktifine kayıtlı gayrimenkul ve iştirak hisselerinin icra yoluyla satılması halinde, KVK'nın 4444 Sayılı Kanun'la geçici 23. maddesi yerine eklenen geçici 28. madde hükmüne göre kurumlar vergisi istisnasından faydalanılabilir.
  IV İCRA DAİRELERİNCE YAPILAN SATIŞLARDA KDV UYGULAMASI
  Haczedilen mallar üzerindeki tasarruf yetkisi ilgili icra dairesine ait olduğu için işletmeye ait malların haczedilmesi nedeniyle işletme tarafından fatura kesilmesi veya sözkonusu mallar için KDV hesaplanması gerekmemektedir. Malların işletmeden çıkışı "haciz tutanağı" ile belgelendirilir. İşletme tarafından fatura kesilip KDV hesaplanmaması nihai anlamda vergi kaybına neden olmamaktadır. Bu gibi durumlarda KDV yükümlülüğü ilgili icra dairesine aittir.
  Gerek bir işletmeye ait mallar, gerekse işletmeye ait olmayan malların icra dairesince cebri icra yoluyla satılması halinde, satış bedeli üzerinden ayrıca KDV hesaplanması gerekmektedir. Ancak, satış nedeniyle hesaplanacak KDV'nin mükellefi söz konusu satış işlemini yapan icra dairesidir.
  Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/3. maddesinin (d) bendinde "muza' yede mahallerinde yapılan satışlar"ın katma değer vergisine tabi olduğu, anılan Kanun'un 23/d maddesinde ise, "müzayede salonlarında yapılan satışlarda kesin satış bedeli'nin KDV'nin matrahını teşkil ettiği hükme bağlanmıştır.
  İcra daireleri yaptıkları satışlar nedeniyle hesapladıkları katma değer vergisini yetki alanı içerisinde bulunan vergi dairesine en geç ilgili mevzuat uyarınca bedelin tahsil edildiği günün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine beyan edip aynı süre içerisinde ödeyeceklerdir (48 No.lu KDV Genel Tebliği'nin D bölümü).
  Katma değer vergisi ödenmeden icra dairelerince malı satın alanlara mal teslimi yapılmayacaktır. İcra dairelerince satılan mallarda uygulanacak KDV oranı genel hükümlere tabidir. Diğer bir ifade ile; katma değer vergisindeki istisna ve indirimli oranlar müzayede mahallerindeki teslimlerde de geçerlidir. Örneğin, kullanılmış bir binek otomobilinin satışında %1 oranında KDV hesaplanacaktır. İcra daireleri her bir satış için 48 No.lu KDV Genel Tebliği'nin ekinde yer alan 5 No.lu KDV beyannamesini kullanacaklardır. Ayrıca icra daireleri bir aylık satışları gösteren bir "bildirimi" de ertesi ayın sonuna kadar vergi dairesine vermek zorundadırlar. Satışın olmadığı aylarda da verilmesi gereken söz konusu bildirimin verilmemesi halinde ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanacaktır (58 No.lu KDV Genel Tebliği).
  Cebri icra, izalei şüyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle yapılan açık artırma, pazarlık veya diğer şekillerde yapılan satışlar sonucu müzayede mahallerinden mal satın alan işletmeler icra dairesine ödedikleri KDV'yi defterlerine kaydetmek şartıyla indirim konusu yapabilirler.
  Yukarıda yapılan açıklamalar 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki kamu alacakları nedeniyle vergi daireleri icra servislerince yapılan haciz işlemleri için de geçerlidir.
  * Maliye Bakanlığı E. Gelirler Baş Kontrolörü, YMM
  İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.<br />La Rochefoucauld

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 5
  Son Mesaj : 20.Ağustos.2014, 00:08
 2. Cevap: 3
  Son Mesaj : 28.Ağustos.2012, 09:23
 3. Hacizli Yazar Kasanın Kapanışı nasıl yapılır.?
  Konu Sahibi Evren Arslan Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 03.Şubat.2011, 13:01
 4. Bağkurlu Olan Bir Kişinin SSK ya Girişi Nasıl Yapılır?
  Konu Sahibi denizarductr Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 13.Ağustos.2007, 20:48
 5. Bağkurdan Emekli Kişinin İşe Girişi Nasıl Yapılır
  Konu Sahibi serhat durmus Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 28.Temmuz.2007, 14:59

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36