Varlık barışı ile ilgili mevzuatta varlık barışı fonunun BEYAN tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sermayeye eklenmesi şartı koşulmuş. Buradaki beyan kelimesi, örneğin varlıkların bankaya beyanını mı, yoksa beyanname verme tarihini mi kastediyor, tereddüde düştüm.