Bir avukat serbest meslek makbuzlarının bir cildini kaybetmiş, kaybolan cildin yarısı dolu yarısı boş...Vergi icelemesi oluduğu zaman resen takdir yapılmaması için ve diğer cezaların kesilmemesi için ne yapmamız gerekir? Durumu vergi dairesine bildirdiğimizde incelemeye alınır mı? Ayrıca zayi belgesinin sadece tacir olanlara veriliyor diye bir yazı okudum, doğru mudur?