mülkiyeti belediyeye ait olan işyerinde faaliyet gösteren bir mükellefe eski muhasebecisi tarafından sehven kira stopajı tahakkuk ettirilmiştir.mükellef stopajı henüz ödememiştir.düzeltme beyannamesi versek iptalini isteyebilir miyiz. mükellef stopajı varzedelim ödemiş olsaydı, yersiz ödenen bu vergiyi nakden ya da mahsuben iadesini isteyebirmiydik.