sayın ünsal

94 /13.mad. c benti kapsamında yukarda yazdıklarınıza dayanak teşkil etmez.zira Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden ifadesi sadece esnaf muaflığından faydalananlar icin gecerlidir.maddeyi dikkatlice inceleyiniz.

diğer yandan vergiye tabi arizi kazanclarda stopaj kesintisi(gelir vergisi kesintisi )sadece Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılattan yapılır.zira serbest meslek kazancından yapılan kesinti kazancını devamlı yada arizi olmasına göre belirlenmez. kazancın serbest meslekten sağlanması yeterlidir.

celal elibüyük
smmm-ist