kamu işçi maaş

Konu: Gider Pusulası hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  36

  Gider Pusulası hk.

  Merabalar,
  Bir limited şirketin vergi mükellefi olmayan bir vatandaştan gayrimenkul alması durumunda gider pusulası düzenlemek zorunda mıdır? tapu senedine istinaden gayrimenkulü aktifine alabilir mi?


 2. #2
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410

  Ynt: Gider Pusulası hk.

  Alınır tabi.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  661

  Ynt: Gider Pusulası hk.

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
  Usul Müdürlüğü

  Sayı :B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/229-12306 11/07/2006*5302
  Konu :Gayrimenkul ve otomobil alım satımlarında belge düzeni hk.
  ??????????????.
  İlgi : Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğüne verilen 10/04/2006 tarih ve 3-794 sayılı dilekçeniz.

  İlgi dilekçenizden, ?????Vergi Dairesi Müdürlüğünün ???????..vergi kimlik numaralı mükellefi olarak, gayrimenkul ve otomobil alım satımı işiyle iştigal ettiğinizden bahisle iktisap etmiş olduğunuz mesken ve iş yerlerinin satış sözleşmesi ile fatura olmadan iktisap edip edemeyeceğiniz ile katma değer vergisi açısından sorumluluklarınızın neler olduğu hususunda tereddüt oluştuğundan görüşümüzü sorduğunuz anlaşılmaktadır.
  Konu ile ilgili olarak, Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğünün 15/02/2006 tarih, 3872 sayılı yazısında belirtilen hususlar da dikkate alınmak suretiyle gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.
  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1. maddesine göre Türkiye?de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 2. maddesinde, teslimin bir mal üzerindeki tasarruf etme hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu hüküm altına alınmıştır.
  Aynı Kanunun 10?uncu maddesinde mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olayın, malın teslimi veya hizmetin yapılması, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında meydana geldiği, 20. maddesinde ise mal teslimlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu hükme bağlanmıştır.
  3065 Sayılı KDV Kanunu?nun 3505 sayılı Kanunla değişik 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 17.07.2002 tarih 2002/4480 sayılı Kararname Eki Karar ile 01.08.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV oranları (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan diğer vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.
  Söz konusu Kararname Eki Kararın I sayılı listesinin 8. sırasında; aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız ?kullanılmış? olanlar, (kullanılmış deyimi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu?na göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder.)
  ?Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil, [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler vb. motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, ?87.03.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar?, 87.03.10.18.00.00. diğerleri)] [(Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç)]? denilmektedir.
  Diğer taraftan, 17.07.2002 tarih, 2002/4480 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;
  - Net alanı 150 m²?ye kadar konut teslimleri
  - Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri için,

  katma değer vergisi oranı % 1 olarak tespit edilmiştir.

  Buna göre, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, firmanızın gayrimenkul alım-satımlarında 150m² altındaki konutlara %1, 150 m²?yi geçen konutlar ile işyerlerine %18 oranında, otomobil alımlarının ilk iktisabında % 18, ikinci el oto alım-satımında ise % 1 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

  213 Sayılı Vergi Usul Kanununda mal teslimi ve hizmet ifalarının hangi belgelerle tevsik edileceği 229-242?nci maddelerde düzenlenmiştir.,

  Anılan Kanunun 229?uncu maddesinde; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır, şeklinde tanımlandıktan sonra, 231?inci maddenin 5?inci fıkrasında; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği ve bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, hüküm altına alınmıştır.

  Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu?nun 234?ncü maddesinde; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazanc basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:

  3. Vergiden muaf esnafa;
  Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.

  Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev?i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur.? hükmü yer almaktadır.

  Bu hükümlere göre; satmak üzere iktisap edeceğiniz gayrimenkuller ve taşıtlar için tüzel kişiler ve mükellef olan gerçek kişilerin (Satışa konu taşıt veya gayrimenkullerin aktiflerinde kayıtlı olması şartıyla) teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde adınıza fatura düzenlemesi gerekmektedir Ancak, gerçek kişi satıcıların vergi mükellefi olmaması durumunda ise gerek taşıtların gerek gayrimenkullerin, tarafınızca ilgili kişiler adına düzenlenecek gider pusulası ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
  Bilahare, iktisap etmiş olduğunuz taşıtların ve gayrimenkullerin satılması durumunda ise şirketinizce alıcılar adına gerçek satış bedeli üzerinden teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde fatura düzenleneceği tabiidir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  ???????.
  Grup Müdür V.


  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Bağımsız Denetçi

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  36

  Ynt: Gider Pusulası hk.

  Verdiğiniz yanıtlar için teşekkür ederim, peki bu gayrimenkul alımları için gider pusulası düzenlenmesi durumunda stopaj doğmaz mı?

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  553

  Ynt: Gider Pusulası hk.

  Alıntı yayla4280 Nickli Üyeden Alıntı
  Verdiğiniz yanıtlar için teşekkür ederim, peki bu gayrimenkul alımları için gider pusulası düzenlenmesi durumunda stopaj doğmaz mı?
  Doğmaz.Gider pusulası sadece olayı bir vesikaya dayandırmak için düzenleniyor.

  Kolay gelsin
  S.M.M.M.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Mesajlar
  38

  Ynt: Gider Pusulası hk.

  bana göre bu muktezadaki görüş son derece yanlıştır. şöyle ki ; kanun maddesinde, "vergiden muaf esnafa yaptırılan işler veya onlardan satın aldıkları emtialar"dan bahsediliyor. maddenin devamına bir taşıt ya da gayrimenkul alımları ilave edilmemiş. neden, çünkü bunların devri noter, trafik ve tapu tescil evrakları ile tevsik edilen şeylerdirde ondan. şimdi kim diyebilir ki ben bu belgeleri saymıyorum bana birde gider pusulası düzenlemen lazım diye. ya da şöyle sorayım sizce gider pusulası mı yoksa tapu senedi mi daha güvenilirdir.


 7. #7
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  934

  Ynt: Gider Pusulası hk.

  Alıntı turca Nickli Üyeden Alıntı
  bana göre bu muktezadaki görüş son derece yanlıştır. şöyle ki ; kanun maddesinde, "vergiden muaf esnafa yaptırılan işler veya onlardan satın aldıkları emtialar"dan bahsediliyor. maddenin devamına bir taşıt ya da gayrimenkul alımları ilave edilmemiş. neden, çünkü bunların devri noter, trafik ve tapu tescil evrakları ile tevsik edilen şeylerdirde ondan. şimdi kim diyebilir ki ben bu belgeleri saymıyorum bana birde gider pusulası düzenlemen lazım diye. ya da şöyle sorayım sizce gider pusulası mı yoksa tapu senedi mi daha güvenilirdir.
  Tevsiki Zaruri Olmayan Kayıtlar

  Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
  Madde No 228
  Kapsam


  Aşağıdaki giderler için ispat edici kağıt aranmaz:
  1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmıyan müteferrik giderler;

  2. Vesikanın teminine imkan olmıyan giderler;

  3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler.

  1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması şarttır.

  Hangi evrakın daha güvenilir olduğundan ziyade o evrakın hangisinin VUK' na göre düzenlenmesi gerekmektedir ona bakmak lazım. Sizin söyleminiz Vergi Usül Kanununu yok saymaktadır. Gider pusulası düzenlemek bu kadar zor mu onu anlayamadım?
  saygılar;
  bil_gin


  İçimde şefini kaybeden orkestranın hüznü var.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Mesajlar
  38

  Ynt: Gider Pusulası hk.

  sn. bilgin'e

  benim söylemim v.u.k'na hiç de aykırı değildir. burada maddeyi ortaya koydum ve onun üzerinden yazdım. anlaşılan siz bunu hiç okumadınız ki olayla uzaktan yakından alakası olmayan bir maddeyi yazmışsınız. ben burada sadece v.u.k. tevsik ile ilgili maddelerinin mantığını belirtmek istedim.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: Gider Pusulası hk.

  2006 yılını kurumlar vergisii yönünden inceleme geçirdik

  Taşıt vardı gerçek kişiden alınan memur ceza kesmedi ama düzenlemeniz lazımdı dedi, Stopaj olmadığı için çok üzerinde durmuyorlar .
  SMMM

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  934

  Ynt: Gider Pusulası hk.

  sayın turca, okudum belirttiğiniz maddeyi ve özellikle tevsik zorunluluğu olmayan kayıtlarla ilgili maddeyi aktardım. sizinde belirttiğiniz gibi maddenin devamında ayrıca gayrimenkul ya da taşıt diye belirtilmemiş ama bu noter senedinin Vergi Usül Kanununa göre tevsik edici belge olduğunu kanıtlamıyor. Ben olaya bu noktadan bakarak sizin söyleminizin VUK'u yok saydığını belirttim.
  saygılar;
  bil_gin
  İçimde şefini kaybeden orkestranın hüznü var.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Gider Pusulası Kdv
  Konu Sahibi stajerim Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Mayıs.2013, 15:28
 2. Gider pusulası hk.
  Konu Sahibi mhmtgngr38 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Ocak.2011, 10:47
 3. Gider Pusulası ile Gider Makbuzu Arasındaki Fark?
  Konu Sahibi NİSAN Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 26.Ocak.2007, 11:41
 4. Gider Pusulası hk.
  Konu Sahibi feyzanur Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Haziran.2006, 11:12
 5. Gider Makbuzu- Gider Pusulası
  Konu Sahibi mehmetyurtbay Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 26.Ağustos.2005, 11:59

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36