08/07/2010 Tarihinde yayımlanan 399 seri no.lu VUK Genel Tebliğindeki değişiklikleri içeren birleştirilmiş amortisman listesini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

http://www.dosya.tc/dosya/T4aCpM/amo...stesi.xls.html


SMMM Ahmet BARLAK

ahmetbarlak3@hotmail.com