Bakanlık makamından alınan 28.10.2010 tarihli onaya istinaden Ankara Ulusite Vergi Dairesi Müdürlüğü Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi ile birleşmiştir. Bu nedenle Ulusite Vergi Dairesine verilecek beyanname form ve evraklar Muhammet Karagüzel Vergi Dairesine verilecektir.
İnternet uygulamalarında Ulusite yerine Muhammet Karagüzel Vergi Dairesinden faydalanılacaktır.