kamu işçi maaş

Konu: İnt. Beyan Sözleşmesi Yapmadan Göndermek

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2010
  Mesajlar
  424

  İnt. Beyan Sözleşmesi Yapmadan Göndermek

  Yeni tebliğ ile (şu an taslak) int. beyan sözleşmelerini yapmadan ve sisteme girmeden gönderen hapı yutacak. Gerçi bu meslek mensuplarının eş dost hatır gönül işlerini sekteye uğratacaksa da mesleği disipline sokmak adına iyi bir uygulama olacak.

  http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user...k_03122010.htm


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  Ynt: İnt. Beyan Sözleşmesi Yapmadan Göndermek

  Son paragrafa lütfen dikkat

  Tebliğin aşağıdaki bendi meslek yasasında yazılı meslekten çıkarmanın, uzaklaştırmanın VUK tebliği ile uygulanmak istenmesidir. Bu yanlıştır. Meslek mensupları maliye memuru değildir. Muhasebecini değiştir diyen bir tebliğ. Odalarımız ve üs birliğimiz harekete geçmeli ve tebliğ bu hali ile çıkmamalıdır.

  3- Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Almış Meslek Mensuplarının, Mükelleflerle Aralarında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi Düzenlemeden, Mükelleflere Ait Beyannameleri Elektronik Ortamda Gönderdiğinin Tespit Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler

  Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan meslek mensupları ile mükellefler arasında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlenmeden mükelleflere ait beyannamelerin elektronik ortamda gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda; ilgili sözleşmeyi düzenlemeden mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderen aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının birinci tespitte 6 aylık süre ile ikinci tespitte 1 yıllık süre ile üçüncü tespitte ise süresiz olarak elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından iptal edilir.


  Aracılık yetkisi Gelir İdaresi Başkanlığınca iptal edilmeden 60 gün önce meslek mensubuna, aracılık yetkisinin 60 gün içinde iptal edileceği, bu süre içerisinde sözleşmesi devam eden mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermeye devam edebileceği, 60 ıncı günün sonundan itibaren de aracılık yetkisinin iptal edilmiş olacağı meslek mensubunun bağlı olduğu vergi dairesi tarafından bir yazı ile bildirilecektir.

  Meslek mensubuna bildirilecek yazı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre memur eliyle tebliğ edilecektir.

  Aracılık yetkisinin iptal edileceğinin meslek mensubuna yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, aracılık yetkisi iptal edilecek meslek mensubu ile Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenlemiş olan mükelleflere, bağlı oldukları vergi daireleri tarafından bir yazı ile sözleşme düzenlemiş olduğu meslek mensubunun elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisinin sona ereceği, bu nedenle elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları beyannameleri yasal sürelerinde aracılık yetkisi almış bir başka meslek mensubu vasıtasıyla göndermeleri gerektiği bildirilecektir.?


 3. #3
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2009
  Mesajlar
  28

  Ynt: İnt. Beyan Sözleşmesi Yapmadan Göndermek

  -Beyanname Tebliğ Taslağı Kendi İçinde Çelişmekterdir. Bu Tebliğ taslağının değiştirilmesi için tepkinizi gösterin.. 04.12.2010, 22:17Mail Aderesi

  iates@gelirler.gov.tr


  Mesaj:
  Tebliğ taslağı ile yapılmak istenilen uygulama gerçekten güzel. En azından bir meslektaşımız sözleşmesini fesh ettiği mükellefin beyannamelerinin verilmeyeceğinin ilgili vergi dairesi tarafından bilinmesi ve gerekiyorsa vergi dairesi tarafından durumun mükellefe tebliğ edilmesi yerinde bir uygulama olacaktır. Bu biz meslek mensuplarının saygınlığını ve önemini artıracaktır.

  Tebliğ taslağının bazı bölümleri kendi içinde çatışmaktadır. 2.1. Maddesinin son fıkrasına göre "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin internet vergi dairesine elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyecektir. '' sözleşmeye ait bilgi girişi yapılmadan elektronik ortamda beyanname gönderilemeyecektir. Bu yaptırım uygulamanın yürürlüğe konulması ve işlerliği için yeterli ve gereklidir. Fakat bu madde tebliğin 3. Maddesi ile çatışmaktadır. "Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Almış Meslek Mensuplarının, Mükelleflerle Aralarında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi Düzenlemeden, Mükelleflere Ait Beyannameleri Elektronik Ortamda Gönderdiğinin Tespit Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler." 3. Maddenin tebliğ taslağından çıkarılması çok yerinde bir karar olacaktır.


  Saygılarımla,
  Ahmet BARLAK

  S.M. Mali Müşavir 4. #4
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  13

  Ynt: İnt. Beyan Sözleşmesi Yapmadan Göndermek

  Maliyenin memuru olmak istemiyorum. Yazık diyorum bu taslağın bu şekilde geçmesi zor ama odalar ve birliğimizin ne kadar etkili olduğu malumunuz genede büyük konuşmamak gerek. En azından ne istediğini bilen bir kuruluşun memuru oluruz yazık..!!! (Maliye Muhasebeci Maliye Müşavir )
  ßilgi PayLa$tıkca Anlam Kazanır. aLesTa Mali Müşavirlik

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  Ynt: İnt. Beyan Sözleşmesi Yapmadan Göndermek

  Taslağın 2.1 Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi ile, Elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyeceğine göre, Taslağın 3. maddesinin bir anlamı kalmayacak aksine gereksiz idari işlemler tesis edilmesine yol açacağını düşünüyorum.

  Taslağın 3. maddesi gerekli sözleşmeler düzenlenmeden mükelleflere ait beyannamelerin elektronik ortamda gönderildiğinin tespit edilmesi meslek mensubunun bağlı bulunduğu oda?ya gerekli disiplin cezalarının uygulanması için bildirimde bulunulması şeklinde değiştirilmesi yeterli olacaktır. Aksi halde 3568 sayılı yasada bulunan meslekten geçici olarak alıkoyma ile sürekli meslekten alıkoyma gibi ağır müeyyidelerin bir VUK Genel Tebliği ile fiilen uygulanmak istenmesi doğru olmayacaktır.

  Beyanname gönderme yetkisinin 6 aylık, 1 yıllık ve süresiz olarak kaldırılması fiilen meslekten uzaklaştırma ve meslekten çıkarma ile eşdeğer uygulamadır. Bunun yanı sıra mükelleflere yazı gönderilerek muhasebecini değiştir olarak niteleyeceğimiz bir uygulama ihdas edilmesi doğru değildir.

  Mali İdarece elektronik altyapının bu kadar etkin kullanılmasında meslek örgütümüzün etkisi ve göz ardı edilmemelidir. Unutulmasın ki, Mali İdare 3568 sayılı yasa ile yetki almış SM, SMMM, YMM meslek mensuplarından hizmet almaktadır.

  Sonuç olarak, Tebliğ taslağının 3. maddesi sözleşmele düzenlenmeden mükelleflere ait beyannamelerin elektronik ortamda gönderildiğinin tespit edilmesi halinde meslek mensubunun bağlı bulunduğu oda?ya gerekli disiplin cezalarının uygulanması için bildirimde bulunulması şeklinde değiştirilmesinin yeterli olacağı kanaatindeyim.

  Yukarıda da baksettiğim üzere Oda ve Üst Birliğimizi harekete geçirmeliyiz.

  Saygılar,

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  524

  Ynt: İnt. Beyan Sözleşmesi Yapmadan Göndermek

  Madem maliyenin memuru olduk, ücretimizi de kendileri ödesin, 657 ye tabi olalım vb.....
  Madem maliyenin memuru olduk TURMOB aidatlarda indirime gitsin...
  Madem maliyenin memuru olduk bir sendikaya üye olalım...
  Aşama aşama maliyenin memurluğuna gidiyoruz, öyle ki çöp kutusu gibi olduk, maliye yapıyor, meslek mensubu uyguluyor, maliye ola ki yanlış uygulama yaptı veya sonradan vazgeçti veya uygulamaya yanlış başladı, cezayı meslek mensubundan alıyor, öyle alıyor ki salt bu sebepten mali sorumluluk sigortası gibi bir sektör oluştu, o derece ki bu sektör cezaları ödemekten kar yapamadığından yakında bu sektör dibe vuracak.

  Olası sözleşme numaralarının Odadan temini çok mu zor? Zaten müşteri listeleri verilmiyor mu sözleşme numarası ile birlikte, sözleşmeler damga vergisi beyanı ile zaten maliyeye bildirilmiyor mu? Bundan sonra ek3 de istenir olur biter çok da zor bir uygulama değil.

  Ama amaç bu taslağın çıkmasından sonra yapılacak başka düzenlemeler ise, yani gelecekteki düzenlemelere hukuki bir alt yapı oluşturma gayreti ise o zaman hani deniyor ya gereğinden çok meslek mensubu var, pazar payı çok küçüldü, işte pazar payı çok çok artar.
  Ronin sözcüğü efendisiz savaşçı (samuray) anlamına gelmekteyse de aylak, boşta gezer şeklinde de kullanılmaktadır. Kelime anlamına bakıldığında ronin "dalga adam" demektir ve denizdeki dalgalar gibi oradan oraya savrulan kişi anlamına gelmektedir.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  84

  Ynt: İnt. Beyan Sözleşmesi Yapmadan Göndermek

  Alıntı Ali PINAR Nickli Üyeden Alıntı
  Taslağın 2.1 Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Bildirilmesi ile, Elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyeceğine göre, Taslağın 3. maddesinin bir anlamı kalmayacak aksine gereksiz idari işlemler tesis edilmesine yol açacağını düşünüyorum.
  Sayın Ali Pınar;

  Tebliğte Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin Mükellefle karşılıklı imza altına alındıktan sonra bir nüshasının mükellefe verileceği diğerinin meslek mensubunda kalacağı belirtilmiş zaten. İnternetten yapılacak bildirimde kimlerle bu sözleşmelerin imzalandığı bildirimi yapılacak. Ceza kısmı bu sözleşmeleri imzalatmadan imzalatmış gibi internet üzerinden bildirim yapanlar için geçerli olacaktır. Bu nedenle tebliğte bence bir çelişki yok. Bu tespiti nasıl yaparlar orası ayrı konu tabi..

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  Ynt: İnt. Beyan Sözleşmesi Yapmadan Göndermek

  Sayın oryilmaz;

  Bir meslek mensubu elektronik beyanname gönderme sözleşmesi imzalamadan, imzalamış gibi internete beyan etmiş olsun ve bu da tespit edilsin varsayın.

  Meslek mensubuna yaptığı yanlışlarda Geçici olarak Meslekten Uzaklaştırma, Meslekten Men vb. Disipline ilişkin cezai müeyyide uygulama yetkisi Gelir İdaresi Başkanlığındamıdır. Peki o zaman SGK Genel müdürlüğü de aynı kuralları uygulasın ve meslek mensubunun yetkisini alsın.

  Bizim Bağlı bulunduğumuz odaların fonksiyonu ne olacak. Meslek Yasamızda belirlenen cezalar bundan sonra 6 ay Elektronik beyanname gönderme yetkini aldım. Olmadı 1 yıl süte ile aldım oda olmadı süresiz aldım şeklinde Başkanlıklar ve Genel Müdürlüklerce mi uygulanacak.

  Konuya bu özelde yaklaşıyorum. Yoksa elbette bu sözleşmeler imzalanmadan hiçbir meslek mensubu beyanda bulunmamalıdır. Meslek mensubuna 3568 sayılı yasa ile uygulanacak cezalar VUK Tebliği ile uygulanamaz.

  Yarın Sirkülerle, hatta Genelgeler ile bile çalışmamız başka başka vesilelerle kurallar ihdas edilirse ileride olmadı biz 3568 sayılı yasayı kaldıralım ne gerek var bizim Tebliğlerimiz, Sirkülerimiz, Genelgelerimiz var denmez mi?

  Saygılar,
  Ali PINAR

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2010
  Mesajlar
  424

  Ynt: İnt. Beyan Sözleşmesi Yapmadan Göndermek

  Sirkülerlede tebliğlede ceza getirmeye yetkileri yok. Mahkemelerce kanunda yer almayan cezalar iptal edilmekte.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  Ynt: İnt. Beyan Sözleşmesi Yapmadan Göndermek

  Sayın mzhr;

  Tebliğ ile Beyanname gönderme yetkisinin 6 aylık, 1 yıllık ve süresiz olarak kaldırılması fiilen meslekten uzaklaştırma ve meslekten çıkarma ile eşdeğer uygulama değilmidirç? Bunun yanı sıra mükelleflere yazı gönderilerek muhasebecini değiştir olarak niteleyeceğimiz bir uygulama ihdas edilmiyormudur?

  Saygılar,

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. e Defter Beyan Aracılık Sözleşmesi Hakkında
  Konu Sahibi pakizee Forum e-Fatura | e-Defter | e-İmza
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12.Temmuz.2018, 20:45
 2. Mali Müşavirlik Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi 2013 Beyan Süresi Hakkında...
  Konu Sahibi gulpembe Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Şubat.2013, 16:59
 3. Yurtdışına Bedelsiz Mal Göndermek
  Konu Sahibi fugenc Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 08.Ocak.2009, 17:12
 4. Mükellefin Kendisi e-Beyan Sözleşme Yapmadan Gönderebiliyor mu?
  Konu Sahibi SMMMAYKUN Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 19.Şubat.2008, 13:45
 5. Kazakistan'a İşçi Göndermek..
  Konu Sahibi TALHAM Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2006, 13:53

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36