kamu işçi maaş

Konu: Basit Usulde İşi Terk

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  197

  Basit Usulde İşi Terk

  selam benim sorum şu:
  basit usulde kitap satışı yapan mükellef işi yanında çalışıyor gösterdiği ve ssk ya tabi oğluna devretmek istiyor.bu durumda devir nasıl olacaktır.tüm mallar ve demirbaşlar fatura edilip oğlunun adına mı kesilecek?başka bir ayrıntı varsa ve açıklarsanız sevinirim...teşekkürler

  SMMM SERDAR BEHİÇ SERÇİN

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Basit Usulde İşi Terk

  Sayın Zahiri

  - Basit usulde stok hesabı yoktur. Bu nedenle devir işlemi söz konusu olmaz. Mükellef işi bıraktığını vergi dairesine bildirir. İşi bıraktığı tarih itibariyle hesap hülasasını çıkararak vergi matrahını tespit eder. Bunun nasıl tespit edileceği GVK 46. maddesinde belirtilmiştir.
  Diğer taraftan fatura fiş gibi belgelerini vergi dairesine teslim eder.

  - Mükellef işi bıraktıktan sonra elindeki malı oğluna satabilir. Bu satış oğlunun düzenleyeceği gider pusulası ile olmalıdır. Bu durumda elde ettiği kazanç arızi kazanç sayılır ve KDV’ne tabi olmaz.

  - Oğlu vergi dairesine işe başladığını bildirir ve belge (fatura, fiş vs.) temin eder. Diğer taraftan Bağ-Kur’a üye olur.
  ----------------------------------------------------

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  197

  osman bey teşekkürler

  teşekkürler kolay gelsin
  SMMM SERDAR BEHİÇ SERÇİN

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  Basit Usulde İşi Terk

  Sayın Zahiri, Sayın Erol,

  Basit Usullerdede stok olabilir ve işi devredebilirler.
  Vergi mevzuatı açısından bu tür devirde devreden açısından işi terk devir alan açısından işe başlamadır.

  Basit usul mükellef işi devrettiğinde yada kalan mallarını devrederek kapattığında devrettiği stokları için fatura düzenlemek mecburiyetindedir.Basit usul mükellefler demirbaşları için fatura düzenlemez bunlar üzerinden amortisman ayırmazlar.Devrelan basit usule devam etsede demirbaşları gider pusulası tanzim ederek almak durmundadır.

  Ancak İş Kanunu ve SSK mevzuatı açısından işyeri devridir fakat buradada devir alan işçi olduğuna göre işiyeri kapanmış oluyor.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  197

  Basit Usulde İşi Terk

  peki sayın m.kemal demirbaşlarını zaten faturalı alan bir basit usul mükellef için bahsettiğiniz g.pusulası düzenleme olayı geçerli değil sanırım.yanlış anlamadım umarım....
  SMMM SERDAR BEHİÇ SERÇİN

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  Basit Usulde İşi Terk

  Sayın Zahiri,

  Basit usul mükellef demirbaşları gerçek usulde vergi mükellefi olanlardan aldığında elbette fatura alacak.

  Sorunuzda işyerini devreden (demirbaşı satan) basit usul olduğu ve basit usul mükellefler demirbaş satışları için fatura düzenlemeyeceklerinden alan kişi tarafından gider pusulası tanzim edilecek.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Basit Usulde İşi Terk

  Sayın Ekici

  İşletme devri, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu ile düzenlenmiş bir işlemdir.

  Gelir Vergisi Kanununun 18, 72, 75, 76, 80, mük.80 ve 81. maddelerinde geçen devir işlemleri işletmenin değil, işletmeye ait mal ve hakların devrini anlatır. İşletme devri için işletmeye ait iktisadi değerlerin kayıtlarının bulunması esastır. GVK’da işletme devri istisnai olarak, sahibinin ölümü ve mirasçılarının işletmeyi devralması halini düzenlenmiştir. Burada da devir işleminden bahsederken “kayıtlı değerleriyle” ve “aktifi ve pasifiyle” ibareleri geçer.(GVK:81.md) Bu da tek taraflı bir işlemdir, anladığımız manada iradi bir devir işlemi değildir. Bu nedenle, basit usule tabi mükellefler için işletme devir işleminden bahsedilemez.
  ------------------------------------------

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  Basit Usulde İşi Terk

  Sayın Erol,

  Ne anlatmaya çalıştığınızı anlayamadım.Devirle ilgili bu özel düzenlemelerin soruyla ne alakası var?
  Basit usule tabi bir mükellef işini devrediyor.Türkçe yazıyoruz.Bu devir vergi mevzuatında,ssk mevzuatında bahsi geçen devir şekillerinden farklıdır değildir o başka,soru bu değilki.

  Devreden basit usul devir alan basit usule tabi olacak, stoklar ve demirbaşlar ne olacak benim anladığım bu.

  Ve cevabım;
  Basit usullerdede stok pekala olur dönem sonlarında çıkardıkları basit usul hesap özetinde dönem başı stoku dönem içi alışları ve dönem sonu stokları vardır.İşini devreden mükellef devir alana normal satışları gibi stoklarının satışını yapar ve faturasını düzenler.

  Basit usul mükellefler demirbaş ve taşıtlar için alışlarında satıcı gerçek usulde mükellef ise Fatura almak zorundadırlar ancak bu değerler üzerinden amortisman ayıramazlar ve bunları sattıklarında fatura düzenlemezler,
  O nedende bu demirbaşları alanda basit usul mükellef ise gider pusulası ile alacak mevzu bundan ibarettir.

  Lütfen biraz dikkatli olalım alakalı alakasız konuları açarak soruyu ve cevabı işe yaramaz hale getirmeyelim.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Basit Usulde İşi Terk

  Sayın Ekici

  Ben de Türkçe yazıyorum ama ne yazık ki size anlatamıyorum. Siz her halde memuriyetten kalma pratiğin dar hudutları arasına sıkışmış kalmışsınız. İşin teorisini bir türlü kavrayamıyorsunuz. Bu da düzeyli bir tartışmayı çıkmaza sokuyor.

  Siz hala götürü vergilendirme döneminde kalmışsınız. Basit usulde müteakip döneme devreden mal olmaz bu nedenle hesap hülasası çıkarmak söz konusu değildir. 46. maddeyi dikkatle ve defaatle okuyun.

  Diğer taraftan yerli yersiz müdahalelerle soruyu ve cevabı işe yaramaz hale getiren sizsiniz.
  Sizi daha önce ikaz etmiştim. Bu son ikazım olsun. Bundan sonra daha değişik bir üsluba muhatap olabilirsiniz. Hatırlatırım.
  -----------------------------------------------------------

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  Basit Usulde İşi Terk

  Sayın Erol,

  Değişik uslub kullanmaya başlar/devam ederseniz benden cevap gelmez.Evveliyatıda forumdaş takdir ediyor merak etmeyin.

  Bilakis Götürü usulde fatura fiş düzenleme mecburiyeti ve elde edilen hasılata yapılan alış ve giderlere göre kazanç belirlenmediği (kanunen belli matrahlar üzerinden vergi salındığı için) mal stokunun tespitine gerek yoktu ve işi terklerde elde kalan malların ne yapılacağının bir önemi yoktu ama basit usulde bu gereklidir.

  Konuyu bağlayalım.

  Basit usul (belliki emtia satan bir işetme) mükellef işi (oğluna devrederek/satarak) terk ediyor elindede bir miktar malı ve demirbaşları var bunlarıda oğluna satıyor.

  46.madde basit usulde kazancın nasıl hesaplanacağını anlatıyor doğru, ne diyor 46.madde;
  Basit Usulde Ticari Kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki farktır...
  215 seri nolu GVK Tebliğinin 30-31 ve 32.paragrafları ise şöyledir;
  4. BASİT USULDE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ


  30.Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanacaktır.

  31.Kazancın bu şekilde tespiti sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca;

  -Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hasılata,

  -Hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri giderlere, ilave edilecektir.

  32.Ancak, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmayacak ve üzerlerinden amortisman hesaplanmayacaktır.
  "Teori"/mevzuat bu.Şimdi burada satılan malların alış bedeli nasıl hesaplanır.DBS+DİA-DSS=DİSMM.(Yani Satılan malların alış bedeli)

  Uygulamaya gelince Basit Usul Mükellefler Yıllık Beyannameleri ekine "Basit Usul Hesap Özeti"ni eklemek zorundadırlar.

  İşi terk ettiklerinde ellerinde kalan malları ya kendi adlarına rayiç bedelle çıkış yaparlar ya da satmışlarsa (devir) alıcıya fatura ederler.Demirbaşlar için ise fatura düzenlemezler alıcı gider pusulası düzenler.(GVK 230 sn.Teb.nin 4.Bendi)

  İşi terk eden ve elinde mal stoku ile demirbaşları bulunan ve bunları yeni işe başlayacak olan oğluna satan kişi ne yapacak işi terk anında elinde bulunan bu mallar için bir belge düzenleyecekmi düzenlemeyecekmi?

  Emtia ticareti yapan basit usul mükellefin;
  2004 yılından kalan malı 300 YTL 2005 Yılı Alışları 2.000 YTL ve 2005 yılında satışları (hasılatı) 2.100 YTL, giderleri 100 YTL, satılan malların alış bedelide 1.500 YTL şimdi bu mükellefin 2005 yılı beyannamesinde ekleyeceği "Basit Usul Hesap Özeti" nasıl olacak?

  D.Başı Mal Mevcudu ...300 . D.Sonu Mal Mevcudu....800
  D.İçi Mal Alışları.......2.000 . Satılan Mal Bedeli......2.100
  Genel Giderler............100 . Alınan Ücret ve Diğ.Has. -
  Mal Satış İadeleri........ - . Mal Alış İadeleri............ -
  -------------------------------------------------------------------------------
  TOPLAM....................2.400 . TOPLAM.....................2.900
  KAR........................... 500 . ZARAR......................... -
  --------------------------------------------------------------------------------
  GENEL TOPLAM..........2.900 . GENEL TOPLAM............2.900

  bu mükellef 31.12.2005 de işini oğluna işyerindeki mallar ve demirbaşlarla birlikte satar/devrederse 800 YTL lik kalan/sattığı stokunu alıcıya fatura edecek.Ancak varsa işi terk ederken sattığı Demirbaşlar için atura düzenlemeyecek.

  Bizim yaptığımız budur.Görüldüğü gibi Dönem başı Dönem sonu stoku olabilir.

  Siz nasıl yapıyorsunuz?Ya da "Teorik" olarak ne önerirsiniz?

  Basit usul mükellefte Dönem Sonu Stok'u olmazdan hareketle cevcaplayın soruyu konu kapansın.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 2
  Son Mesaj : 25.Mart.2015, 22:27
 2. Basit Usulde Kdv
  Konu Sahibi MÜLAYİM KAYA Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 09.Şubat.2015, 12:04
 3. Basit Usulde Kdv Ödenmesi
  Konu Sahibi aday Forum KDV
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 19.Haziran.2006, 15:50
 4. Basit Usulde Kira
  Konu Sahibi Zahiri Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 19.Haziran.2006, 12:43
 5. basit usulde terk
  Konu Sahibi smmm Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Eylül.2005, 13:08

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36