4. Ortaklardan Alacaklarla İlgili Düzeltme Olanağı

Tasarıda kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mal ve kasa mevcudu için düzeltme olanağı varken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan değişiklikle, ortaklardan olan alacaklarla ilgili olarak da düzeltme olanağı getirilmiştir.

Düzenlemeye göre;

- 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle düzenlenen bilançoda görülmekle birlikte, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısıyla ortaklardan alacaklı olunan tutarlar ile ortaklara borçlu olunan tutarlar arasındaki net alacak tutarı beyan edilerek kayıtlarda düzeltilecek,

- Beyan edilen tutar üzerinden % 5 oranında vergi ödenecektir.