kamu işçi maaş

Konu: İki nüsha verilmesi zorunlu olan faturanın aslının kaybolması hk.

 1. #1
  champell59 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  champell59 Guest

  İki nüsha verilmesi zorunlu olan faturanın aslının kaybolması hk.

  Arkadaşlar selamlar.

  Müşterime bir firmadan 10 civarı fatura gelmiş. Faturalar iki suret. Fakat 1 nci asıl suretlerini kaybetmiş. İkinci suretleri var sadece elinde. Bunları işlemenin ne kadar doğru olacağından emin değilim, fikirlerinizi paylaşırmısınız ?


 2. #2
  AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  3.920

  Ynt: İki nüsha verilmesi zorunlu olan faturanın aslının kaybolması hk.

  İkinci suretleri işleme almıyorum
  Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

 3. #3
  champell59 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  champell59 Guest

  Ynt: İki nüsha verilmesi zorunlu olan faturanın aslının kaybolması hk.

  aynen bende alma taraftarı değilim. teşekkürler.

 4. #4
  İrem35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  İrem35 Guest

  Ynt: İki nüsha verilmesi zorunlu olan faturanın aslının kaybolması hk.

  2.suretlerde pekala işlenebilir.
  Ancak, Eleştiri konusu yapılacak şey, 10 civarı faturanın 1.nüshalarının toplu bişekilde kaybedilmesi.

  elinizde 2.suretlerinin olması faturayı kayda almayacağınız anlamına gelmemeli.. VUK 229 da fatura nizamı konusunda; faturanın en az bir asıl ve bir suret düzenleneceği hükme alınmıştır.

  şayet elinizde fotokopi yada faks yoluyla belge olsaydı kayda alınıp alınmayacağı eleştiri konusu olabilirdi.

 5. #5
  champell59 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  champell59 Guest

  Ynt: İki nüsha verilmesi zorunlu olan faturanın aslının kaybolması hk.

  sn.irem işte önemli olan fatura örnek suretinin, fatura aslı yerine geçip geçmediği. internetten araştırdım fakat bir sonuca ulaşamadım.

 6. #6
  AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  3.920

  Ynt: İki nüsha verilmesi zorunlu olan faturanın aslının kaybolması hk.

  Asıl haricindekiler adı üstünde suret. Aslının başkasına kesilip kesilmediğinden nasıl emin olarak suretlerini işleme alabilirsiniz.
  Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

 7. #7
  İrem35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  İrem35 Guest

  Ynt: İki nüsha verilmesi zorunlu olan faturanın aslının kaybolması hk.

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

  (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)  Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/MUK-35 17.09.2007/17820  Konu: Kaybolan fatura asılları yerine, faturayı
  düzenleyen firmada bulunan ve firma
  yetkilileri tarafından onaylanan örneğinin
  veya noterce aslı gibidir şerhi düşülen
  fatura örneğinin şirket kayıtlara intikal
  ettirilip ettirilmeyeceği


  ???????????????

  İlgi : ?/?./2007 tarih ve ??. sayılı dilekçeniz.  İlgide kayıtlı dilekçeniz ile şirketinizin yurt çapında 3400 bayisi aracılığıyla petrol ürünlerinin dağıtımı faaliyetinde bulunduğu ve geniş bayi ağı ile çalışmanız nedeni ile zaman zaman tedarikçileriniz veya bayileriniz tarafından düzenlenen faturaların şirketinize ulaşmadan kaybolduğu belirtilerek; kaybolan fatura asılları yerine faturayı düzenleyen firmada bulunan ve firma yetkilileri tarafından onaylanan örneğinin veya noterce aslı gibidir şerhi düşülen örneğinin şirket kayıtlarına intikal ettirilip ettirilmeyeceği ile söz konusu faturalarda yer alan Katma Değer Vergilerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.  Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229?uncu maddesinde fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.Aynı Kanunun 231/3?üncü maddesinde, ?Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.? hükmü yer almaktadır.  Bu hüküm uyarınca; faturaların bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenmesi mecburiyeti bulunmakta olup, söz konusu faturaların aslı ile örneğinin aynı bilgileri içermesi gerekmektedir.  Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1-a maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV?ni indirebileceği 29/3?üncü maddesinde ise; indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hüküm altına alınmış olup;  Ayrıca aynı Kanunun 34/1?inci maddesinde KDV?nin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmek ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.  Buna göre yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kaybolan faturanın yerine kayıtlara uygun noterden tasdikli bir örneğinin (Bu örnek üzerine, ?Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir.? şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.) kullanılması mümkün bulunmaktadır.  Öte yandan muhtelif sebeplerle kaybolan faturanın yerine geçen noter onaylı örneğinin kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla söz konusu faturada bulunan KDV?nin indirim konusu yapılacağı da tabiidir.  Bilgi edinilmesini rica ederim.

 8. #8
  AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  3.920

  Ynt: İki nüsha verilmesi zorunlu olan faturanın aslının kaybolması hk.

  Arkadaşın elinde olan 2.suretin işleme alınıp alınmamasından bahsediyoruz.

  Noter onayı olması gerektiğini zaten hepimiz biliyoruz
  Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

 9. #9
  champell59 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  champell59 Guest

  Ynt: İki nüsha verilmesi zorunlu olan faturanın aslının kaybolması hk.

  evet yukarıda gönderdiğiniz vergi dairesi görüşü internette çokça var ve bilinen birşey zaten. ikinci nüshasının kayda alınıp alınamayacağını açıklayan bir görüş değil.

 10. #10
  İrem35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  İrem35 Guest

  Ynt: İki nüsha verilmesi zorunlu olan faturanın aslının kaybolması hk.

  FATURA NİZAMI - 3

  M. Nadir ARICA
  Gelirler Baş Kontrolörü  4- Faturalar En Az Bir Asıl ve Bir Örnek Olarak Düzenlenir. Birden Fazla Örnek Düzenlendiği Takdirde Her Birine Kaçıncı Örnek Olduğu İşaret Edilir:
  Faturalar, en az bir asıl bir suret olarak düzenlenir ve birden fazla örnek olması halinde, her birine kaçıncı örnek olduğu yazılır. (Örneğin: 1?inci nüsha, 2?nci nüsha, 3?üncü nüsha gibi)
  Fatura aslının fotokopisi veya fakstan alınmış çıktı örnekleri doğrudan tevsik (ispat) unsuru olarak kullanılamaz. Kayıtlara intikal ve bunun tevsiki için mutlaka asıl nüshanın (birinci nüsha) kullanılması gerekir. Ancak, faturanın birden fazla nüsha olarak düzenlenmiş olması halinde diğer nüshalar da bu amaç için kullanılabilecektir.
  Kuşkusuz, faturanın fotokopisi veya fakstan alınmış çıktı örneklerinden, sırf bilgilendirme maksadıyla yararlanılması mümkün olabilecektir. Zorunlu hallerde bunların aslına uygunluğu noterce tasdik edildikten sonra tevsikte kullanılması mümkün ise de, yapılacak bir vergi incelemesi veya idarenin denetimlerinde yetkili elemanın bunları geçerli belge sayıp saymama yolunda takdir hakkı bulunabileceğini gözden uzak tutmamak gerekir.
  Noter tasdikli veya Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı matbaalara bastırılmak suretiyle temin edilmiş fatura formlarının bilgisayar çıktısı olarak düzenlenmesi halinde de, bu faturaların aynen geçerli fatura olarak hüküm ifade edeceği tabiidir.
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231?inci maddesinde faturaların ?en az bir asıl ve bir örnek olarak? düzenlenmesi yolunda getirilen hükmün, vergilemedeki önemini yargı kararlarında ve muktezalarda görmek mümkündür.
  Örneğin;
  a) En az bir asıl ve bir örnek olması gereken faturanın iptal edilmesi durumunda, bu hususun ispatı, ancak, hem asıl hem de suretinin ibrazı suretiyle mümkündür.
  ?...... Davacı şirket tarafından düzenlenen faturanın sadece alt nüshasının ibrazı ve bu nüshaya göre adına fatura düzenlenmiş görünen ..... Şirketinin yevmiye defterine, sözü edilen faturanın kaydedilmemiş olması, faturanın aslının da iptal edildiğini göstermeyeceğinden, Mahkemece, dava konusu işlemin, anılan fatura tutarına isabet eden kısmının iptal edilmesinde isabet görülmemiştir....? (Dnş. 7. D. 19.04.2004 tarih E. No: 2001/293, K. No: 2004/1043)
  Yukarıdaki şekilde düzenlenecek faturalarda, asılın örneğe değil; örneğin asıla uygun olması esas olduğundan; asılla örnek arasında farklılık bulunması halinde, asılın vergilendirme işlemlerine dayanak alınması, yasal düzenlemenin doğal sonucudur.
  Normal ve mutad olan yukarı ki durumunun aksinin iddia edilmesi halinde ise; ispat yükü, 213 sayılı Kanunun ?Vergi Kanunlarının Uygulanması ve İspat? başlığını taşıyan (3/B) maddesi hükmü uyarınca iddia sahibine ait olacaktır.
  Nitekim, Danıştay Yedinci Dairesi yukarıdaki Kararında; ?..... davacı tarafından, bu konuda getirilmiş herhangi bir kanıt bulunmadığı gibi, defter ve belgelerini beş yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlü bulunan mükelleflerin, defter ve belgelerinin kaybolduğu, fatura ciltlerinden bazı nüshaların çalındığı biçiminde ortaya konulan iddiaları da, hayatın doğal akışına uygun değildir. Bu bakımdan; olayda, faturaların asılları üzerinde yazılı rakamlar esas alınarak yapılan dava konusu tarh ve ceza kesme işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.....? yönünde hüküm tesis etmiştir.
  b) ?...... firmalar tarafından hastanenize verilen faturanın ve ayniyat makbuzunun kaybolması durumunda kayıtlara uygun noterden tasdikli bir örneğinin (Bu örnek üzerine ?Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir.? şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.) tarafınıza verilmesi mümkün bulunmaktadır.? (MB. 30.01.2003 tarih ve B.07.4.DEF.0.34.20/ VUK-229-8554/784 sayılı Mukteza.)
  c) Faturanın asıl suretinin yerine 2.suretinin ispat kabiliyetinin olup, kayıtlara intikal ettirlmesinde sakınca olmayacağı doğru olduğunun kabulü gerekir. (Dnş. 7. D. 05.04.2004 tarih E. No: 2000/8771, K. No: 2004/812)
  d) ?.... Bir asıl, iki örnek olarak bastırılıp kullanılan faturaların nüshalarında kaçıncı örnek olduklarının belirtilmemesi nedeniyle her bir fatura için ayrı ayrı usulsüzlük cezaları kesilmiş ise de, olay tek bir tesbite dayanması nedeniyle tek bir usulsüzlük fiilini oluşturduğundan, tek bir usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Bu faturaların her kullanışında usulsüzlük fiilinin tekerrür ettiğinden söz edilerek her bir fatura için usulsüzlük cezası kesilmesinde ve bu cezalara karşı açılan davanın mahkemece reddine karar verilmesinde yasal isabet görülmemiştir.....? (Dnş. 3. D. 11.11.1997 tarih E. No: 1996/4865, K. No: 1997/3896)
  e) ?..... Olayda, yükümlü şirketin Maliye Bakanlığından aldığı basım izin belgesi ile Defterdarlıktan yetki belgesi almış bulunan anlaşmalı matbaada ticari faaliyetinde kullanacağı faturaları bastırdığı, faturaların asıllarında sıra no.su yazılı olduğu halde örneklerinde yazılı olmadığı, 29.8.1994 tarihinden yoklamanın yapıldığı tarihe kadar kesilen toplam 136 faturada bu usulsüzlüğün düzeltilmeden devam ettirildiği anlaşılmaktadır. Faturaların usulüne uygun bastırılmamasından kaynaklanan usulsüzlük, tek bir eylemdir. Nitekim bu eylem, idarece tek bir yoklamada saptanmıştır. Bu durumda bu faturaların her kullanışında usulsüzlük fiilinin tekerrür ettiğinden bahisle her bir fatura için usulsüzlük cezası kesilmesinde ve bu cezalara karşı açılan davanın reddi yolundaki ısrar kararında Yasaya uygunluk bulunmamaktadır....? (Dnş. VDD. 10.10.1997 tarih E. No: 1996/107, K.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Nisan.2015, 09:07
 2. Ticari Belgelerde Bulunması Zorunlu Olan Bilgiler Hakkında Tereddüt
  Konu Sahibi günizi Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 36
  Son Mesaj : 06.Ocak.2014, 19:22
 3. SGK ye Verilmesi Zorunlu Evraklar
  Konu Sahibi çözüm Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Aralık.2006, 10:46
 4. Yıl. Gel. Ver.Beyan. tek nüsha verilmesi
  Konu Sahibi nane Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Mart.2006, 15:52
 5. İnternetten Verilmesi Zorunlu Beyannameler Hk
  Konu Sahibi FATİH PESEN Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Şubat.2006, 13:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36